Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wieści z Unii: Brama sieciowa monitoruje koronawirusa

Europejskie aplikacje mobilne służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania przed COVID-19 połączy tzw. unijna brama sieciowa. Zagwarantuje ona, że aplikacje zadziałają bezproblemowo po przekroczeniu granicy. - Swobodny przepływ jest integralną częścią jednolitego rynku, a nasza brama sieciowa ułatwia jego utrzymanie i pomaga nam ratować życia – powiedział komisarz Thierry Breton.

Aby w pełni wykorzystać potencjał aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w celu przerwania łańcucha transgranicznych zakażeń koronawirusem i ratowania życia, KE, na wniosek państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność – tzw. „bramę sieciową”. Po udanym etapie pilotażowym system zostaje dziś uruchomiony – za pośrednictwem tej usługi połączone ze sobą zostały już pierwsze aplikacje krajowe. Do systemu podłączone są obecnie następujące aplikacje: niemiecka Corona-Warn-App, irlandzka COVID tracker i włoska immuni. Łącznie aplikacje te zostały pobrane przez około 30 mln osób, co odpowiada dwóm trzecim liczby wszystkich pobrań aplikacji w UE.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: – Wiele państw członkowskich uruchomiło dobrowolne aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania, a Komisja wspiera państwa członkowskie w tworzeniu bezpiecznych połączeń między tymi aplikacjami. Swobodny przepływ jest integralną częścią jednolitego rynku, a nasza brama sieciowa ułatwia jego utrzymanie i pomaga nam ratować życia.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, dodała: – Aplikacje służące do śledzenia kontaktów z osobami zakażonymi koronawirusem i do ostrzegania przed takimi kontaktami mogą skutecznie uzupełniać inne środki, takie jak bardziej intensywne testowanie i tradycyjne ustalanie kontaktów zakaźnych. Wobec ponownego wzrostu liczby nowych przypadków mogą one odegrać ważną rolę i pomóc nam przerwać łańcuchy zakażeń. Gdy są wykorzystywane ponad granicami, aplikacje te stają się jeszcze bardziej skutecznymi narzędziami. Uruchomienie bramy sieciowej jest ważnym krokiem w naszej pracy i apeluję do obywateli o korzystanie z takich aplikacji, abyśmy pomagali sobie i wzajemnie się chronili.

Jens Spahn, niemiecki federalny minister zdrowia, powiedział: – Wszędzie w Europie ponownie rośnie liczba zakażeń. Obecnie krajowe aplikacje ostrzegawcze przynoszą wymierne korzyści. Każdy łańcuch zakażeń przerwany dzięki aplikacji pomaga powstrzymać pandemię. Za pośrednictwem bramy sieciowej łączymy aplikacje w całej Europie. Dzięki temu można ostrzegać o kontaktach również podczas podróży za granicą lub w jej następstwie.

W walce z koronawirusem większość państw członkowskich podjęła decyzję o uruchomieniu aplikacji służącej do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania. Za pośrednictwem bramy sieciowej możliwa jest interoperacyjność 20 aplikacji opartych na zdecentralizowanych systemach. Można je połączyć z bramą sieciową, zgodnie z protokołem przewidującym kilka testów i operacji kontrolnych. Jednocześnie każda z aplikacji musi zostać zaktualizowana. W przyszłym tygodniu zostanie podłączona druga grupa aplikacji. Oczekuje się, że do systemu przyłączą się czeska eRouška, duński smitte stop, łotewski Apturi COVID i hiszpański Radar Covid, a kolejne aplikacje zostaną połączone z systemem w listopadzie. Lista uczestniczących państw członkowskich jest dostępna na specjalnej stronie internetowej.

Brama sieciowa gwarantuje, że aplikacje działają bezproblemowo po przekroczeniu granicy. W związku z tym wystarczy, że użytkownicy będą mieli zainstalowaną tylko jedną aplikację a mimo to, w trakcie podróży do innego uczestniczącego państwa europejskiego, nadal będą mogli korzystać z ustalania kontaktów zakaźnych i otrzymywać ostrzeżenia, czy to w kraju pochodzenia, czy za granicą. Serwer bramy sieciowej ogranicza ilość wymienianych danych do minimum. Brama będzie sprawnie odbierać i przekazywać dalej losowe identyfikatory między aplikacjami krajowymi. Nie będzie przetwarzała żadnych innych informacji poza losowymi kodami wygenerowanymi przez aplikacje. Informacje są poddawane pseudonimizacji, szyfrowane, ograniczone do niezbędnego minimum i przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do prześledzenia łańcuchów zakażeń. Za pośrednictwem bramy nie jest możliwa identyfikacja konkretnych osób ani śledzenie lokalizacji lub przemieszczania się urządzeń.

Uruchomienie bramy sieciowej nastąpiło po uzgodnieniu przez państwa członkowskie specyfikacji technicznych w celu zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji między wewnętrznymi serwerami obsługującymi krajowe aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w oparciu o zdecentralizowaną architekturę. System został opracowany i skonfigurowany w ciągu niecałych dwóch miesięcy przez firmy T-Systems i SAP oraz będzie obsługiwany z Centrum Danych Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Kontekst

Aplikacje służące do ustalania kontaktów zakaźnych – pod warunkiem że będą w pełni zgodne z przepisami UE i będą między sobą skutecznie współpracować – mogą odegrać kluczową rolę na wszystkich etapach walki z obecnym kryzysem. Mogą one uzupełniać dotychczasowe tradycyjne metody ustalania kontaktów zakaźnych i pomagać w przerwaniu łańcucha zakażeń. W ten sposób mogą przyczynić się do ratowania życia.

Od początku pandemii koronawirusa państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, prowadzą ocenę rozwiązań cyfrowych stosowanych w walce z kryzysem pod kątem ich skuteczności i bezpieczeństwa oraz zapewnienia prywatności i ochrony danych. Opracowały one unijny zestaw narzędzi na potrzeby aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania, któremu towarzyszą wytyczne dotyczące ochrony danych. Środki te stanowiły element wspólnego skoordynowanego podejścia mającego na celu wspieranie stopniowego znoszenia środków izolacji, jak określono w stosownym zaleceniu Komisji. Aby zapewnić działanie aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania za granicą, państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, uzgodniły w maju wytyczne dotyczące interoperacyjności, a w czerwcu określiły zestaw specyfikacji technicznych, natomiast Komisja przyjęła decyzję wykonawczą w celu zapewnienia podstawy prawnej dla utworzenia bramy sieciowej. We wrześniu system został przetestowany w ramach etapu pilotażowego.

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama