Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

48. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 27 listopada 2023
, godz. 10:00
Informujemy, że 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XLVIII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnym Wólka Plebańska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnym Woroniec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Gminą Biała Podlaska, dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia – umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Gminą Biała Podlaska, dotyczącej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biała Podlaska na lata 2023 – 2030.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy / Maja Fila Biuro Obsługi Rady Gminy / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama