Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Zasłużeni dla Miasta Biała Podlaska w 2023 r. (film) (galeria)

Podczas uroczystej sesji rady miasta Biała Podlaska w dniu 29 września, która była jednym z punktów programu miejskich obchodów Dnia Patrona Miasta Biała Podlaska Św. Michała Archanioła, zostały wręczone statuetki "Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska". W tym roku uhonorowano nimi sześć osób.

Uhonorowani tytułem „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”:

1. dr Anna Bodasińska
2. dr Krzysztof Piech
3. Andrzej Czapski
4. Edward Tomaszuk
5. Janusz Daniluk – pośmiertnie, tytuł odebrała żona Elżbieta Daniluk
6. Tadeusz Mikinnik

Statuetki wręczyli prezydent miasta Michał Litwiniuk, wiceprezydent Maciej Buczyński i przewodniczący rady miasta Bogusław Broniewicz.


fot. UM Biała Podlaska/FB

Uroczystość uświetnił występ solistki Studio Wokalne Brevis Wiktorii Zielińskiej.

Podczas LVI sesji miasta w dniu 28 sierpnia 2023 r. w uzasadnieniu propozycji kandydatów do tytułu podano:

Anna Bodasińska


Bialczanka, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Od najmłodszych lat związana ze sportem – wychowanka Klubu Sportowego KS AZS Biała Podlaska, z którym reprezentowała miasto na arenie ogólnopolskiej. Uczestniczka zgrupowań sportowych reprezentacji Polski w kategorii juniorka. Zwyciężczyni konkursów na najpopularniejszego sportowca miasta Biała Podlaska w kategorii junior i senior. Zawodniczka II-ligowego zespołu piłki siatkowej KS AZS AWF Biała Podlaska, reprezentująca miasto Biała Podlaska w rozgrywkach ligowych. W 1995 roku ukończyła studia z wyróżnieniem w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, otrzymując medal im. prof. Zygmunta Gilewicza. Zainteresowania sportem umożliwiły jej zdobycie szeregu uprawnień, takich jak: trener piłki siatkowej, instruktor pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, patent żeglarza, masażysta II stopnia. Nauczyciel wychowania fizycznego pracujący na każdym poziomie edukacji oraz z klasami sportowymi (Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej). Wieloletnia trenerka w bialskich klubach sportowych, współpracująca z grupami młodzieżowymi: SKS Szóstka Biała Podlaska (inicjatorka powstania pierwszego w mieście Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego, przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej), UKS Jagiellończyk Biała Podlaska (inicjatorka powstania sekcji piłki siatkowej dziewcząt) oraz UKS Olimpia Biała Podlaska. Trenerka sekcji piłki siatkowej kobiet w KS AZS AWF Biała Podlaska. Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki. Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Autorka ponad 100 prac naukowych i metodycznych z zakresu zagadnień związanych z: przygotowaniem młodych zawodników do uczestnictwa w walce sportowej (na przykładzie piłki siatkowej), problematyką aktywności ruchowej w rodzinie oraz problematyką etyki sportu, ze szczególnym uwzględnieniem wartości olimpizmu, w tym zasady fair play. Jedyna bialczanka będąca członkinią Klubu Fair Play PKOl oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Rada Młodych). Działalność na rzecz miasta Biała Podlaska dotyczy organizowania oraz upowszechniana nowatorskich projektów o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze kultury fizycznej, edukacji, sportu oraz wielopokoleniowej aktywności ruchowej, pod jednym wspólnym hasłem „Zdrowa, aktywna, rodzinna Biała Podlaska”. Dr Anna Bodasińska to pomysłodawczyni i główna organizatorka cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Metodyczno-Naukowej dla nauczycieli wychowania fizycznego, organizowanej regularnie w Białej Podlaskiej, we współpracy z Łotewską Akademią Wychowania Fizycznego w Rydze (regularnie w wydarzeniu uczestniczy ponad 100 nauczycieli wuefu). Jest także członkiem Międzynarodowego Komitetu organizacyjnego Letniej Szkoły – projektu, który już po raz trzeci odbył się w mieście. Letnie szkoły to wydarzenie cykliczne, które skupia nauczycieli, doktorantów i studentów z różnych krajów, reprezentujących uczelnie o profilu wychowania fizycznego. O zainteresowaniu tym wydarzeniem świadczy fakt udziału w dotychczasowych edycjach przedstawicieli 13 krajów: Łotwy, Polski, Hiszpanii, Litwy, Słowenii, Szwecji, Australii, Czech, Włoch, Norwegii, Chorwacji, Korei Południowej i Rosji. Letnie Szkoły umożliwiają nauczycielom akademickim i studentom wymianę doświadczeń w zakresie tradycyjnych i współczesnych form plenerowej aktywności fizycznej, podejmowanych w mieście gospodarza wydarzenia. Dr Anna Bodasińska jest również inicjatorką i pomysłodawczynią Memoriału Kazimierza Rybaka w piłce siatkowej, który odbywa się w mieście od 2014 roku, oraz pomysłodawczynią i główną organizatorką Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Gier i Zabaw, który we współpracy z miastem odbywa się od 2019 roku. Celem festiwalu jest wspieranie i upowszechnianie aktywnego, rodzinnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci oraz międzypokoleniowa integracja środowiska lokalnego, poprzez przypomnienie, prezentację i możliwość uczestnictwa w zabawach i grach z dawnych czasów (regularnie w wydarzeniu uczestniczy ponad 800 osób). Jest także współorganizatorką i główną koordynatorką projektu „Praktyki śródsemestralne”, który jest prowadzony we współpracy z miastem Biała Podlaska od 2019 roku. Głównym założeniem projektu jest prowadzenie lekcji wychowania fizycznego przez studentów kierunku wychowanie fizyczne z uczniami I etapu edukacyjnego (klasy II-III szkoły podstawowej). Celem projektu jest rozszerzenie treści wytyczonych przez podstawę programową dla I etapu edukacyjnego, obejmującego klasy II-III szkoły podstawowej. W projekcie uczestniczą wszystkie bialskie szkoły podstawowe. Ponadto dr Anna Bodasińska jest pomysłodawczynią i główną organizatorką projektu pod nazwą Igrzyska Sportowe Uczniów Klas II i III, który jest prowadzony we współpracy z miastem Biała Podlaska i bialskimi szkołami podstawowymi od 2020 roku, w którym uczestniczy ponad 900 uczniów szkół podstawowych klas II i III. Celem projektu jest promocja edukacji olimpijskiej oraz weryfikacja sprawności ruchowej uczniów szkół podstawowych w zakresie fundamentalnych (podstawowych) umiejętności ruchowych objętych podstawą programową, w rywalizacji opartej na haśle przewodnim „Każdego dnia bądź lepszą wersją samego siebie”. Jest także współorganizatorką projektu Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka, która od 30 lat odbywa się we współpracy z miastem i bialskimi przedszkolami (w wydarzeniu uczestniczy ponad 600 osób). A Anna Bodasińska w 2004 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz w 2018 roku – Brązową Odznaką „Za zasługi dla sportu”.

Krzysztof Piech


Dr nauk o kulturze fizycznej, dr h.c Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija w Rydze (2010). Urodził się w 1961 roku w Lublinie, pracuje w bialskiej filii AWF, w Zakładzie Rekreacji i Turystyki. Prowadził wykłady na uczelniach we Francji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Bułgarii, Białorusi, Włoszech i Chinach. W ramach programu Erasmus odbył staże na uczelniach francuskich i łotewskich. Ukończył także za granicą wiele kursów dla nauczycieli wychowania fizycznego, m.in. we Włoszech, Finlandii, Austrii, Holandii i Estonii. Na zaproszenie uniwersytetu w Sztokholmie uczestniczył w badaniach, dotyczących utalentowanej sportowo młodzieży oraz w badaniach, dotyczących roli dziecka w aktywności ruchowej rodziny, prowadzonych wspólnie z uczelniami w Kłajpedzie i Rydze. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim aktywność ruchową w rodzinie oraz tradycyjne gry i zabawy. Dr Krzysztof Piech jest jednym z inicjatorów Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Gier i Zabaw, oraz wspólnie z Prof. Jurisem Grantsem inicjatorem Summer School organizowanych na Łotwie, w Polsce (Biała Podlaska), Litwie, Hiszpanii, we Włoszech. Od 1993 roku związany z organizacją Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków. W 2013 r. otrzymał wyróżnienia Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za promocję wartości fair play w sporcie. Opublikował około 150 prac naukowych i popularno-naukowych. Autor monografii – Promocja rodzinnej aktywności ruchowej (2004), Tradycyjne zabawy i gry południowego Podlasia (2019), Zabawy i gry wschodniej Polski we wspomnieniach osób starszych (2021), wydawnictwa Olimpiady przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci wydanego przez Klub Fair Play PKOL (2012) oraz kilku innych książek. Uczestnik Mistrzostw Polski i zawodów krajowych i zagranicznych. Uprawia biegi długodystansowe, nordic walking, narciarstwo biegowe. Uczestniczył w Mistrzostwach Polski w Triathlonie, Maratonie i skokach spadochronowych. Uczestnik Mistrzostw Polski w Wieloboju Spadochronowym w Mielcu 1981–1982 r. (w konkurencji skoki grupowe w 1981r. – 2 miejsce, w 1982 r. – 3 miejsce, w konkurencji bieg 1981 r. – 2 miejsce, 1982 r. – 2 miejsce). Jest członkiem kilku Rad Naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Trener korfballu w UKS Orlik 2 oraz w Akademickim Klubie Korfballu. Wychował wielu reprezentantów Polski, uczestników Mistrzostw Europy i świata. Zdobywał z drużynami tytuły Mistrza Polski Seniorów i Juniorów. Trener reprezentacji Polski na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Prowadził drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych. Jako pierwszy w Polsce prowadził zajęcia z korfballu dla przedszkolaków oraz dla rodzin (rodzinne turnieje korfballu). Promotor aktywnego stylu życia, szczególnie aktywności ruchowej w rodzinie: bieganie, bieganie na nartach, nordic walking. Uczestnik i współorganizator biegów sztafetowych 3333 km, 4444 km, 5555 km, Sztafety Biała Podlaska – Monte Cassino w 1986r., Indywidualnego biegu Biała Podlaska – Treblinka. Inicjator Narciarskiego Biegu Radziwiłłów, Narciarskiego Rajdu Radziwiłłów. Reprezentował miasto Biała Podlaska na wielu imprezach biegowych i Nordic Walking (Maraton Berlin, Maraton Paryż). Inicjator spartakiad sportowo – rekreacyjnych dla klas pierwszych szkół podstawowych w Białej Podlaskiej. Autor programów i scenariuszy Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków. Od ponad 20 lat prowadzi ćwiczenia dla rodziców z dziećmi we współpracy z Przedszkolem nr 15 w Białej Podlaskiej. Opracowane przez dr. Krzysztofa Piecha modele aktywności ruchowej w rodzinie funkcjonują w innych krajach oraz są przedstawiane w literaturze. Wyróżnienia i medale dr. Krzysztofa Piecha: Medal im. Jerzego Szajnowicza Iwanowa za zasługi dla rozwoju studenckiej kultury fizycznej, 1988 r. – Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, 1991 r. – Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 1995 r. – Brązowy Krzyż Zasługi, 1996 r. – Medal za Zasługi w Rozwoju Sportu Szkolnego nadany przez Szkolny Związek Sportowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, 1997 r. – Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1999 r. – Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 2000 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013 r. – wyróżnienie Fair Play PKOl za promocję wartości fair play, 2017 r. – Medal im. dr Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży . 2017 r. – Odznaka Honorowa za wybitne zasługi dla polskiego spadochroniarstwa i Związku Polskich Spadochroniarzy. 2023 r. – Medal Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej za wybitne zasługi w rozwoju kultury fizycznej i rekreacji (65 lat TKKF), 2023 r. – Medal Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Andrzej Czapski


Urodzony 1 stycznia 1954 roku w Tucznej. Od wielu lat związany z Biała Podlaską, gdzie rozpoczął pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej na stanowisku księgowego. W późniejszych latach związał swoją karierę zawodową z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. W 1980 roku wstąpił do NSZZ Solidarność, tworząc jego struktury i obejmując funkcję przewodniczącego Regionu Mazowsze Oddział Biała Podlaska. Po ogłoszeniu stanu wojennego internowany, jak wielu innych działaczy Solidarności. W pierwszych, częściowo wolnych wyborach otrzymał mandat senatora. W Senacie RP zasiadał w latach 1989-1993, pełniąc w okresie 1991-93 funkcję wicemarszałka. Mandat senatora łączył w latach 1990-92 z funkcją wojewody bialskopodlaskiego, uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach związanych z transformacją ustrojową. Od 1998 do 2014 roku był bezpartyjnym prezydentem Białej Podlaskiej. Wraz ze współpracownikami i wieloma środowiskami tworzył i umacniał instytucję samorządu terytorialnego w Białej Podlaskiej. Wykorzystując wiele pomysłów liderów lokalnych, łącząc wiele środowisk, jak również środki, jakie miasto otrzymało po akcesji Polski do Unii Europejskiej, dał impuls do rozwoju Białej Podlaskiej. To między innymi sieć ścieżek rowerowych, której koncepcja powstała za jego kadencji, rewitalizacja założenia parkowego Radziwiłłów i wiele innych inwestycji zmieniło wygląd Białej Podlaskiej i nadało kierunki rozwoju miasta. Jego zasługi dla miasta są powszechnie znane. Przyznanie tytułu Zasłużonego dla Miasta będzie świadectwem dla potomnych wagi dokonań Andrzeja Czapskiego i pracy, jaką wykonał na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Edward Tomaszuk


Jest znanym bialskim przedsiębiorcą – wizjonerem i społecznikiem. Z naszym miastem związany jest zawodowo od ponad 50 lat (1970), gdzie po ukończeniu technikum drzewnego rozpoczął pracę w Podlaskich Zakładach Meblarskich, przy ul. Łomaskiej 86 (1970-1977). Następnie pracował w składzie drzewnym Gminnej Spółdzielni w Białej Podlaskiej, gdzie odpowiadał za handel. W tym okresie ujawnił się handlowy talent kandydata, co wyrażało się znaczącym wzrostem obrotów spółdzielni i wynikiem finansowym firmy. Rok później, 6 lipca 1978 roku Edward Tomaszuk, wraz z żoną, podjął przełomową decyzję – rozpoczął prowadzenie, na własny rachunek, sklepu owocowo – warzywnego przy Alei Tysiąclecia 35. Pomimo licznych przeszkód, stawianych przez ówczesny Wydział Handlu, przedsiębiorca rozwijał swoją działalność, zaopatrując mieszkańców Białej Podlaskiej w owoce i warzywa, także takie, które dotychczas były dostępne tylko od święta. W 1987 roku Edward Tomaszuk jako pierwsza osoba fizyczna w kraju, otrzymał zgodę ministra na hurtowe zaopatrywanie w owoce i warzywa sektora państwowego i spółdzielczego. W niedługim czasie rozpoczął działalność handlową z podmiotami z Rosji. Dzięki dobrze prosperującemu, stale rozwijającemu się przedsiębiorstwu, przybywało miejsc pracy dla mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic. W 1991 roku wraz z partnerami, Wiesławem Szubą i Ryszardem Śmieszko, założył firmę POL-KRES. Nastąpił dynamiczny rozwój bazy przetwórczej i magazynowej a liczba pracowników zwiększyła się do kilkuset osób. Firma POL- KRES stała się autentycznym ambasadorem bialskiej przedsiębiorczości a o Białej Podlaskiej coraz częściej można było usłyszeć w mediach centralnych. W tym czasie POL-KRES był największą firmą w Polsce i Europie, eksportującą do Rosji owoce i warzywa (świeże, konserwowane i mrożone). W 1995 roku firma została nagrodzona,,Złotym Fiskusem” przez Ministra Finansów za efektywne wykorzystywanie środków na rozwój przedsiębiorstwa. W tym samym roku Minister Rolnictwa nagrodził POL-KRES Złotą Szablą” za aktywne i efektywne rozwijanie produkcji warzyw na południowym Podlasiu. Trzykrotnie firma Edwarda Tomaszuka została laureatem nagrody,,Wawrzyn Podlasia” (1997, 1998, 1999).

Sukces gospodarczy Edwarda Tomaszuka wiąże się nierozerwalnie z Jego działalnością charytatywną i sponsorską. Jako osoba przywiązująca dużą wagę do edukacji dołączył do inicjatorów budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej. Wyszukał odpowiednią konstrukcję hali, wynegocjował jej cenę i dofinansował ją w 50%. W tamtym czasie przedsiębiorca wraz z partnerami sponsorował także wiele przedsięwzięć i inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych. Do najbardziej rozpoznawalnych należy sponsorowanie męskiej drużyny piłki ręcznej w Klubie Sportowym AZS-AWF (od 1 lipca 1994 r. do chwili obecnej), co zaowocowało licznymi sukcesami, m.in. udziałem w rozgrywkach najwyższej ligi krajowej. Kandydat do tytułu Zasłużony dla miasta Biała Podlaska wniósł także duży wkład w rozwój bialskiej lekkiej atletyki i pływania. W 1999 roku Edward Tomaszuk założył firmę POL-KRES EdWOOD Daniel Tomaszuk, mały tartak. Powrócił do pracy w branży drzewnej. W 2006 roku kupił obiekty przy ul. Łomaskiej i w 2007 uruchomił produkcję płyt meblowych i komponentów z drewna dębowego. Dzisiaj firma zdobywa rynki zachodnioeuropejskie i stale inwestuje, także z wykorzystaniem funduszy unijnych. Aktualnie zatrudnionych jest ok. 500 osób. Edward Tomaszuk swoją działalnością charytatywną zaraził także syna Daniela, z którym kontynuują to wielkie społeczne dzieło. Dofinansowują liczne imprezy. Stale wspierają finansowo osoby, potrzebujące pomocy. Wspomnieć należy o nieodpłatnym udostępnieniu budynku hotelu zakładowego uchodźcom z Ukrainy. Świadczą także pomoc na rzecz Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. Od wielu lat uczestniczą w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Edward Tomaszuk należy do awangardy bialskich przedsiębiorców. Jest osobą kreatywną, pracowitą, wrażliwą na los drugiego (słabszego) człowieka. Od wielu lat wspiera rozwój kulturalny i sportowy naszego miasta. Szczególną opieką objął utalentowaną muzycznie młodzież z zespołu,,Chwilka”. Liczba osób i organizacji, którym pomaga jest ogromna i niemożliwa do opisania, także dlatego, że kandydat jest osobą skromną, pomagającą bez zbędnego rozgłosu. Nie przerwał wspierania potrzebujących nawet wtedy, kiedy firma przeżywała trudny okres i zmieniała branżę. Całą swoją działalność zawodową i społeczną realizuje czerpiąc satysfakcję z osiągnięć biznesowych, dbałości o pracowników a nade wszystko poszukuje dróg, prowadzących do podnoszenia prestiżu naszego miasta w kraju i zagranicą.

Janusz Daniluk – pośmiertnie, statuetkę odebrała żona


fot. UM Biała Podlaska

Urodził się 13 września 1959 r. w Nowej Dębie w woj. tarnobrzeskim, w rodzinie Stanisława i Kazimiery Daniluków. Szkołę podstawową ukończył w Czarnej Białostockiej, a po przeprowadzce rodziny do Białej Podlaskiej, w 1974 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater, którą ukończył w 1978 r. Za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i działalność w samorządzie szkolnym, uzyskał typowanie I stopnia na studia zagraniczne. Wydział Rekrutacyjny Politechniki Warszawskiej zakwalifikował go na Wydział Przyrządów Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Kijowskiej. Studia ukończył 27 lutego 1984 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. W czasie studiów, w 1981 r. zawarł związek małżeński z bialczanką Elżbietą Burdon, z którego w latach 1986 i 1989 urodziły się ich dzieci – Marta i Jakub. Po powrocie ze studiów Janusz Daniluk podjął pracę w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej w charakterze technologa konstruktora obróbki metali. Był aktywnym członkiem i założycielem sekcji brydżowej oraz graczem w zakładowej drużynie piłki nożnej. W październiku 1990 r. założył spółkę „PLASTIMEX”, która w początkach swojej działalności zajmowała się produkcją zabawki mechanicznej, wyrobów z tworzyw sztucznych i handlem wyrobami ściernymi.
Janusz Daniluk udzielał się społecznie na rzecz środowiska lokalnego. Wraz z żoną aktywnie uczestniczyli w życiu Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Białej Podlaskiej, a następnie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Białej Podlaskiej. Od 1999 r. Janusz Daniluk zaangażował się w działalność istniejącego przy Szkole Podstawowej Nr 5 Uczniowskiego Klubu Sportowego TOP 5 początkowo jako kierownik drużyny, a później (2002 r.) członek Zarządu Klubu. Od lutego 2005 r. Janusz Daniluk zostaje prezesem klubu UKS Top54. Pod jego kierownictwem Klub wprowadza sześć najstarszych druży do najwyższych klas rozgrywkowych w województwie lubelskim i uznawany jest za najlepszy w województwie klub szkolący młodzież piłkarską. Prezes J. Daniluk nie tylko organizuje szkolenie w UKS Top54, ale również znacząco wspiera je angażując własne środki, finansując m.in. zimowe obozy w Krakowie. Zespoły Top 54 odnoszą sukcesy w ligach piłkarskich, startują w wielkich turniejach w Polsce i za granicą jak n.p Almere w Holandii, Czeskich Budziejowicach, czy Remes Cup w Opalenicy. Zawodnicy Top54 licznie trafiają do różnych rocznikowo reprezentacji woj. lubelskiego, a Ariel Borysiuk do reprezentacji Polski juniorów. Pierwsi wyszkoleni zawodnicy zasilają pierwszą i drugą drużynę MKS Podlasie. Za czasów prezesury J. Daniluka, Ariel Borysiuk zostaje zawodnikiem I zespołu Legii Warszawa, a w krótkim czasie pierwszym w historii Białej Podlaskiej reprezentantem Polski. W sierpniu 2007 roku J. Daniluk zostaje prezesem MKS Podlasie, klubu występującego wówczas w 4 lidze. Równolegle aż do 13.06. 2008 r. w dalszym ciagu sprawuje funkcję prezesa UKS Top54. Już w sezonie 2008/2009 zespół po 10 latach w 4 lidze awansuje do 3 ligi nie przegrywając w całym sezonie ani jednego spotkania. Pod wodzą prezesa Daniluka drużyna Podlasia w sezonie 2011/12 zajmuje bardzo wysokie 3 miejsce. Kłopoty finansowe powodują, że 30 lipca 2013 r. ten ambitny człowiek rezygnuje z kierowania klubem. W dniu 31 grudnia 2017 r. Janusz Daniluk niespodziewanie umiera pozostawiając po sobie pamięć i wdzięczność zawodników i trenerów z którymi przez lata owocnie pracował. Srodowisko sportowe ma Go w nieustającej pamięci co wyraża się organizowaniem Memoriału poświęconego Jego pamięci. W naszej opinii pan Janusz Daniluk swoją wieloletnią pracą i zaangażowaniem dla środowiska sportowego w Białej Podlaskiej zasłużył na przyznanie mu tytułu,,Zasłużony dla miasta Biała Podlaska”.

Tadeusz Mikinnik


fot. UM Biała Podlaska

Syn Konstantego i Marianny urodził się 9 lutego 1950 roku w miejscowości Bełz w powiecie hrubieszowskim. Wywodzi się z polskiej rodziny szlacheckiej, która zamieszkiwała Wileńszczyznę. Z domu rodzinnego wyniósł przekonanie o poszanowaniu przeszłości pokoleń, które walczyły o wolną suwerenną Polskę. Obecnie jest emerytem, ale pomimo to zajmuje się pracą społeczną o charakterze historycznym. W 1994 roku założył Związek Strzelecki „Strzelec” Organizację Społeczno Wychowawczą, która szeroko współpracowała z Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie, organizując obozy wojskowe mające na celu przybliżenie młodzieży charakteru funkcjonowania różnych formacji wojskowych. Jest pomysłodawcą i założycielem Grupy Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej służb mundurowych, która zajmuje się opieką nad mogiłami żołnierzy, patriotów, powstańców oraz umieszczaniem w naszym mieście pamiątkowych tablic upamiętniających wydarzenia związane z historią Białej Podlaskiej. Marsz szlakiem Legionów Piłsudskiego po Podlasiu to kolejna inicjatywa społeczna Tadeusza Mikinnika. Celem tego wydarzenia było popularyzowanie wśród uczniów zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozbudzanie zainteresowań przeszłością własnego regionu, tak bardzo potrzebnych współczesnej młodzieży. Tadeusz Mikinnik wydał również,,Historyczny Przewodnik po Południowym Podlasiu”. Wydanie zawiera 660 zdjęć oraz 367 obiektów z czego 54 strony albumu poświęcone są Białej Podlaskiej i ukazują lokalizację pomników oraz tablic wraz ze szczegółowym rysem historycznym danego miejsca pamięci. Wielokrotnie odznaczony między innymi medalami: Pro Patria przyznanym przez kierownictwo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Złoty medal za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej, Medalem 30-lecia Powołania Straży Granicznej przyznanym przez Ministra MSWiA, Medal Zasłużony dla Województwa Lubelskiego przyznanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz liczne wyróżnienia i dyplomy z okazji rocznic i jubileuszy państwowych. Pan Tadeusz Mikinnik jest osobą niezwykle cenioną wśród lokalnej społeczności i w pełni zasługuje na przyznanie tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska / UM Biała Podlaska
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk / UM Biała Podlaska
film: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Jedna odpowiedź

  1. Na tle tegorocznych nominacji rodzi się niestety smutna refleksja o kondycji polskiej nauki.To że „zasłużony 'wykładowca” niejaki doktór jest mistrzem autokreacji,dbania o własne interesy ,kolekcjonerem wszelakich odznak najlepiej honorowych ,sławnym wykładowcą na prestiżowych uczelniach w Burundi i Sierra Leone ,autorem wiekopomnie bzdurnych dzieł o korfbalu?i średniowiecznych zabawach jak też nowatorskich intencji modlitewnych vide ” Pójdę na pielgrzymkę do Kodnia. Będę modlić się do Matki Bożej Kodeńskiej, by PiS mnie nie represjonował”to jego zbójeckie prawo .Natomiast faktu że taki „nałukowiec” grzeje posadę na Bialskiej uczelni a RM przyznaje mu jakiekolwiek zaszczyty tego racjonalnie nie da się wytłumaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama