Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Wieści z Unii: Sankcje nie przeszkodzą w niesieniu pomocy

- Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym sankcje nie mogą utrudniać udzielania pomocy, w tym pomocy medycznej – powiedział Janez Lenarčič. Komisja Europejska ponownie rozszerzyła wytyczne dotyczące pomocy humanitarnej związanej z pandemią COVID-19 skierowanej do krajów objętych sankcjami. Nowy rozdział dotyczy wsparcia skierowanego do Nikaragui.

Komisja Europejska ponownie uzupełniła wytyczne dotyczące udzielania pomocy humanitarnej związanej z pandemią COVID-19 w państwach i obszarach świata, które podlegają środkom ograniczającym (sankcjom) UE. Wytyczne zawierają obecnie odrębny rozdział dotyczący Nikaragui.

Celem dokumentu jest przedstawienie praktycznych wskazówek w kwestii przestrzegania sankcji UE przy udzielaniu pomocy humanitarnej, w szczególności pomocy medycznej, w ramach walki z pandemią COVID-19. W wytycznych wyjaśniono obowiązki i procedury udzielania tej pomocy w celu usprawnienia działalności organizacji humanitarnych w Nikaragui oraz ułatwienia przekazywania sprzętu i świadczenia pomocy w ramach walki z pandemią.

Walka z pandemią COVID-19 jest wyzwaniem bez precedensu, wymagającym globalnej jedności, współpracy, solidarności i empatii. Koronawirus nie ominął żadnego z państw, jednak w niektórych regionach świata złożona sytuacja polityczna lub gospodarcza oraz trwające konflikty pogłębiają katastrofalne skutki pandemii dla ludności.

Omawiany dokument opiera się na opublikowanych wcześniej rozdziałach wytycznych, które dotyczyły Syrii (z maja 2020 r.), Iranu i Wenezueli (z października 2020 r.).

Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący ds. silniejszej pozycji Europy na świecie, powiedział: – Sankcje UE są ważnym elementem działań skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za łamanie prawa międzynarodowego, naruszanie praw człowieka, przepływ broni do stref wojennych i utrudnianie procesów pokojowych. Ich głównym celem jest jednak ochrona osób najbardziej narażonych na zagrożenia. Sankcje UE są w pełni zgodne z prawem międzynarodowym i w drodze wyjątku umożliwiają zapewnianie pomocy humanitarnej osobom, które jej najbardziej potrzebują. Opublikowane dziś wytyczne zawierają niezbędne wskazówki ułatwiające działalność organizacji humanitarnych w obecnych trudnych czasach.

Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych stwierdziła: – Skutki pandemii COVID-19 są odczuwane na całym świecie, zwłaszcza wśród społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, dlatego konieczne jest podjęcie w tej sprawie skoordynowanych działań. Wierzę, że opublikowane dziś wytyczne ułatwią udzielanie pomocy humanitarnej w Nikaragui pomimo obowiązujących obecnie sankcji. Jest to bardzo istotne, aby pomoc nadal docierała tam, gdzie jest potrzebna.

Janez Lenarčič, komisarz ds. zarządzania kryzysowego, zauważył: – Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym sankcje nie mogą utrudniać udzielania pomocy, w tym pomocy medycznej. Zapewnienie jasnych wytycznych to krok w kierunku rozwiązania licznych problemów, z jakimi borykają się organizacje humanitarne udzielające pomocy w terenie w obecnych trudnych warunkach.

Więcej informacji o wytycznych:

Sankcje UE przyczyniają się do osiągnięcia kluczowych celów UE, takich jak utrzymanie pokoju, zwiększanie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz umacnianie i wspieranie demokracji, przestrzegania prawa międzynarodowego i praw człowieka. Sankcje UE są wymierzone przeciwko osobom, których działania zagrażają tym wartościom, aby w jak największym stopniu ograniczyć wszelkie negatywne skutki dla ludności cywilnej. Obecnie obowiązuje ok. 40 różnych systemów unijnych sankcji.

Przestrzeganie przez UE odpowiednich zobowiązań międzynarodowych i jej polityka ukierunkowanych środków stanowią podstawę systemu wyłączeń, który ma również na celu zapewnienie stosowania sankcji w sposób uwzględniający potrzeby organizacji humanitarnych. Wyłączenia mogą obejmować pomoc i działalność humanitarną, w tym pomoc medyczną. W zależności od transakcji i obowiązujących w danym przypadku ograniczeń organizacja humanitarna może potrzebować uprzedniej zgody na eksport określonych towarów do państw objętych sankcjami. Takiej zgody udzielają właściwe organy w państwach członkowskich.

W opublikowanych wytycznych zamieszczono odpowiedzi na wiele pytań, które Komisja otrzymuje od darczyńców, organizacji pozarządowych, banków i innych podmiotów zaangażowanych w działalność humanitarną, a także od władz krajowych. Pytania te dotyczą eksportu środków ochronnych, leków i sprzętu medycznego oraz finansowania takich dostaw, a także udzielania pomocy medycznej potrzebującym na obszarach objętych sankcjami UE. Wytyczne skierowane są do wszystkich podmiotów uczestniczących w udzielaniu pomocy humanitarnej, takich jak właściwe organy państw członkowskich UE, które zarządzają wdrażaniem sankcji UE, a także do podmiotów publicznych i prywatnych (darczyńców, organizacji pozarządowych, banków i innych organizacji zaangażowanych w działalność humanitarną), które muszą przestrzegać sankcji UE przy dostarczaniu pomocy.

Komisja ściśle współpracuje również z państwami członkowskimi, aby w obecnej sytuacji zagwarantować przejrzystość i dostępność krajowych procedur dla podmiotów zajmujących się działalnością humanitarną z całej UE.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama