Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Wieści z Unii: Startupy w plenerze

- Promowanie innowacji na obszarach wiejskich powinno w dużej mierze przyczynić się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, przynosząc korzyści naszym społecznościom wiejskim – powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski z okazji inauguracji forum wsi przyjaznych startupom. Celem jest m.in. określanie i analiza czynników sprzyjających innowacjom.
 

KE zainaugurowała forum wsi przyjaznych start-upom, aby zebrać informacje na temat wyzwań stojących przed start-upami na obszarach wiejskich i potencjału tych przedsiębiorstw. Coroczne forum wsi przyjaznych start-upom jest elementem realizacji przyjętej w czerwcu 2021 r. długoterminowej wizji UE dla obszarów wiejskich oraz planu działań Komisji na rzecz obszarów wiejskich. Ma ono przyczyniać się do stymulowania badań naukowych i innowacji w społecznościach wiejskich oraz pomagać w budowaniu bardziej innowacyjnej przedsiębiorczości, która przyciągnie więcej młodych i utalentowanych ludzi.

Otwarte forum ma być miejscem spotkań i dyskusji oraz kształtowania działań na rzecz innowacji stymulowanych przez startupy na obszarach wiejskich. Udział w nim biorą instytucje i zainteresowane podmioty na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Forum innowacji na obszarach wiejskich umożliwi nawiązanie kontaktów podmiotom zajmującym się innowacjami na wsiach w całej UE i przyczyni się do rozwoju ekosystemów innowacji na obszarach wiejskich. Ma również promować wiedzę o innowacyjnych startupach z obszarów wiejskich, rodzajach innowacji, lukach w usługach, których startupy oczekują od ekosystemów innowacji oraz możliwościach wzmocnienia tych ekosystemów w przyszłości.

Inauguracja powinna również pomóc przedsiębiorcom i podmiotom zajmującym się innowacjami na obszarach wiejskich w zdobyciu informacji o możliwościach, z których mogą skorzystać, np. w ramach unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich i polityki spójności. Wypracowane zostanie również wspólne rozumienie pojęcia „wsi przyjaznej start-upom” i jej roli w koncepcji „inteligentnej wsi”. W ten sposób przygotowane zostaną kolejne edycje forum w najbliższych latach.

Ogólne cele forum wsi przyjaznych startupom to:

  • wspieranie dalszego rozwoju ekosystemów innowacji na obszarach wiejskich,
  • określanie i analiza czynników sprzyjających innowacjom na obszarach wiejskich,
  • promowanie kontaktów między podmiotami zajmujących się innowacjami na obszarach wiejskich z całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw typu start-up, oraz
  • wypracowanie wspólnego rozumienia pojęcia wsi przyjaznej startupom i roli startupów w koncepcji inteligentnej wsi.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: – Dzisiejsza inauguracja forum wsi przyjaznych startupom to nowy początek dla obszarów wiejskich. Jest ono dowodem tego, jaką wagę Komisja przykłada do wspierania obszarów wiejskich, ponieważ właśnie tam transformacja demograficzna jest najbardziej widoczna. Za pośrednictwem forum wsi przyjaznych startupom chcemy, aby najlepsi i najzdolniejsi w Europie mogli pozostać w rejonach wiejskich i budować ich dobrobyt przez rozwój startupów, które staną się faktyczną długoterminową siłą napędową naszej gospodarki przy równoczesnym wykorzystaniu potencjału europejskich obszarów wiejskich.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: – Charakter i źródła innowacji ciągle zmieniają się. Innowacje w coraz większym stopniu pochodzą ze źródeł innych niż badania naukowe – ich źródłem mogą być przedsiębiorcy społeczni, użytkownicy końcowi, obywatele, młodzież czy modele współpracy. Zapewnienie kontaktu między wszystkimi podmiotami jest obecnie szczególnie ważne, również na obszarach wiejskich. Wykorzystajmy więc okazję forum wsi przyjaznych start-upom, aby wspólnie zacząć budować naszą wspólną przyszłość. Zsynchronizujmy nasze wysiłki na różnych szczeblach terytorialnych i w różnych dziedzinach polityki, aby poprawić pozycję naszych start-upów na obszarach wiejskich – już teraz i w nadchodzących latach.

Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa, powiedział: – Obszary wiejskie dają w dzisiejszych czasach wiele możliwości, co potwierdza długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich. rolnikom i całemu społeczeństwu. Forum wsi przyjaznych start-upom ma ważną rolę do odegrania – jest miejscem spotkania przedsiębiorców prowadzących start-upy, podmiotów aktywnych w rozwoju obszarów wiejskich i organów publicznych. Jest to okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Z zainteresowaniem będę śledził tegoroczne debaty i kolejne spotkania forum w przyszłości.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: – Polityka spójności odgrywa kluczową rolę w budowaniu ekosystemu innowacji na obszarach wiejskich poprzez inwestycje w instytucje badawcze i akademickie, inwestycje w sieci szerokopasmowe oraz dzięki pomocy udzielanej przedsiębiorstwom na obszarach wiejskich w innowacjach, wykorzystaniu zdobyczy cyfryzacji i wykorzystaniu atutów obszarów wiejskich i oddalonych w ramach strategii inteligentnej specjalizacji. Inwestycje te zwiększają również rolę obszarów wiejskich w europejskiej zielonej i zrównoważonej transformacji.

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama