Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wieści z Unii: Eurobarometr: lepsza przyszłość

Postawy wobec UE, mierzone w czerwcu i lipcu, pozostają zasadniczo stabilne i pozytywne. Optymizm co do przyszłości UE osiągnął poziom najwyższy od 2009 r., a zaufanie do wspólnoty jest największe od 2008 r. Poparcie dla euro utrzymuje się nadal na najwyższym poziomie od 2004 r. Najnowsze badanie Eurobarometr 95 wskazuje również na znaczną poprawę postrzegania stanu gospodarek krajowych.
 

Jako główny problem na szczeblu UE Europejczycy postrzegają sytuację gospodarczą, a w dalszej kolejności środowisko i zmianę klimatu oraz imigrację. Zdrowie jest nadal głównym problemem na poziomie krajowym, wyprzedzając nieco sytuację gospodarczą kraju.

Większość Europejczyków jest zadowolona ze środków podjętych przez UE i rządy krajowe w walce z pandemią koronawirusa i sądzi, że plan odbudowy „NextGenerationEU” będzie skuteczny w reagowaniu na skutki gospodarcze pandemii. Prawie dwie trzecie respondentów ma nadzieję, że przyszłe decyzje UE w reakcji na pandemię będą właściwe.

1. Optymistyczne postrzeganie przyszłości Unii Europejskiej

Optymizm co do przyszłości UE znacznie wzrósł od lata 2020 r. i obecnie pozytywne nastawienie prezentuje dwie trzecie respondentów (66 proc., wzrost o 6 punktów procentowych). Jest to poziom najwyższy od jesieni 2009 r. Pesymistycznie co do przyszłości UE jest nastawionych nieco ponad trzech na dziesięciu respondentów (31 proc., spadek o 7 punktów procentowych). Jest to najniższy poziom od 2009 r.

W 26 państwach członkowskich zdecydowana większość jest optymistyczna co do przyszłości UE, natomiast w Grecji opinia publiczna pozostaje podzielona. Od lata 2020 r. optymizm wzrósł w 22 państwach, przy czym bardzo duży wzrost odnotowano na Malcie (75 proc., +25), we Włoszech (67 proc., +18) i w Portugalii (76 proc., +15). W wyniku tych zmian optymizm jest obecnie nastawieniem większościowym we Włoszech (67 proc.) i we Francji (53 proc.).

2. Wizerunek i zaufanie do UE

Po znacznym wzroście między latem 2020 r. a zimą 2020/2021 r. pozytywny wizerunek UE utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (45 proc.) i jest to opinia reprezentowana przez większość badanych w 20 państwach członkowskich UE (38 proc. ma neutralną opinię, a 16  proc. – negatywną). Najwyższe wyniki odnotowano w Irlandii (70 proc.) i Portugalii (62 proc.).

Prawie połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej (49 proc.). Jest to nadal najwyższy ogólny poziom odnotowany od wiosny 2008 r. Zaufanie do rządów krajowych nieznacznie wzrosło (37 proc.), a zaufanie do parlamentów narodowych utrzymuje się na stałym poziomie 35 proc..

3. Główne obawy na poziomie UE i poziomie krajowym

Sytuacja gospodarcza powróciła na pierwszym miejscu jako najważniejszy problem, przed którym stoi UE – 27 proc. respondentów wybrało tę odpowiedź (spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu z zimą 2020/2021 r.). Środowisko i zmiana klimatu podniosły się z czwartego miejsca na drugie (25 proc., +5), na którym znalazła się też imigracja (25 proc., +7), a na czwartym miejscu uplasowały się finanse publiczne państw członkowskich i zdrowie (w obu przypadkach 22  proc. odpowiedzi). Odsetek respondentów wybierających odpowiedź „zdrowie” znacznie spadł od zimy 2020/2021 r. (22 proc., -16), kiedy to zdrowie zajmowało pierwsze miejsce.

Na szczeblu krajowym zdrowie pozostaje najważniejszym problemem, chociaż od zimy 2020/2021 r. odnotowano znaczny spadek (28 proc., -16). Na drugim miejscu jest sytuacja gospodarcza, którą wybrała nieco ponad jedna czwarta respondentów (26 proc., -7).

4. Obecna sytuacja gospodarcza i euro

Od zimy 2020/2021 r. odsetek badanych, którzy uważają, że sytuacja gospodarki w ich kraju jest „zła”, znacznie się zmniejszył (-11), choć nadal jest to opinia większości (58 proc.).

40 proc. mieszkańców UE jest obecnie zdania, że sytuacja gospodarcza w ich kraju jest „dobra”, co stanowi znaczny wzrost (+11), po tym jak trzy kolejne badania wykazały spadek. Ten poziom pozytywnej oceny utrzymuje się jednak poniżej poziomu mierzonego w okresie wiosna 2017 r. – jesień 2019 r.

Postrzeganie obecnego stanu gospodarki krajowej różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. W Luksemburgu 89 proc. respondentów uznało sytuację za „dobrą”, podczas gdy w Grecji było to tylko 9 proc.

Wsparcie dla euro w strefie euro utrzymuje się na stabilnym poziomie od zimy 2020/2021 r. i wynosi 79 proc., co jest najwyższy wynikiem od 2004 r. Pogląd ten podziela wysoki odsetek respondentów w całej UE i utrzymuje się on na najwyższym dotychczas odnotowanym poziomie (70 proc.).

5. Pandemia koronawirusa a opinia publiczna w UE

Zadowolenie z działań podjętych przez Unię Europejską w walce z pandemią koronawirusa znacznie wzrosło od zimy 2020/2021 r. i utrzymuje się obecnie na poziomie 51 proc. (+8). Odsetek niezadowolonych mieszkańców UE zmniejszył się do 41 proc. (-8), natomiast 8 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem” (bez zmian).

Znacznie wzrosło również zadowolenie Europejczyków z działań podjętych przez ich rządy krajowe w walce z pandemią (53 proc., wzrost o 10 punktów procentowych od zimy 2020/2021 r.). 46 proc. respondentów jest niezadowolonych (-10), a 1 proc. nie potrafiło wybrać odpowiedzi (bez zmian).

Prawie dwie trzecie Europejczyków ufa, że przyszłe działania UE w kwestii pandemii będą właściwe (65 proc., wzrost o 6 punktów procentowych od zimy 2020/2021 r.). Jest to pogląd większościowy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Większość Europejczyków uważa też, że unijny plan odbudowy „NextGenerationEU” będzie skuteczny w reagowaniu na skutki gospodarcze pandemii koronawirusa (57 proc., wzrost o 2 punkty procentowe od zimy 2020/2021 r.).

Prawie siedem na dziesięć osób stwierdziło, że w okresie prowadzenia badania w czerwcu i lipcu było już zaszczepionych lub że chciałoby jak najszybciej się zaszczepić przeciwko COVID-19 (69 proc.), a 9 proc. odpowiedziało, że „chciałoby to zrobić w 2021 r.”.

Kontekst

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2021 r. (EB 95) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów i wywiadów online między 14 czerwca a 12 lipca 2021 r. w 27 państwach członkowskich UE. Niektóre pytania zadawano również w dwunastu innych krajach lub terytoriach[1] . W 27 państwach członkowskich przeprowadzono 26 544 wywiady.

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama