Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Wieści z Unii: Unia, która mierzy wyżej

Polski prawnik i wieloletni europoseł Janusz Wojciechowski ma w nowej Komisji Europejskiej odpowiadać za rolnictwo. Nowo wybrana przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła swój zespół i nową strukturę KE w kolejnej kadencji. - Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę – powiedziała von der Leyen.

Działania nowej Komisji będą odzwierciedleniem priorytetów i ambicji określonych w wytycznych politycznych. Struktura nowej Komisji wynika z celów, które zatwierdził Parlament Europejski, wybierając Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji.

W centrum zainteresowania leżą zmiany w zakresie klimatu, technologii i demografii, które wpływają na nasze społeczeństwo i sposób życia. Istniejące rządy decydują się same kroczyć nowymi ścieżkami. Pojawiają się i umacniają nowe potęgi. Wywołuje to niepokój i lęk w wielu społecznościach w całej Europie. Unia musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do nowych ambicji.

Podejmując się tego, musimy w pełni wykorzystać nasze siły, talenty i potencjał. Musimy skupić się na równości i tworzyć szanse dla wszystkich – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, dla tych, którzy pochodzą ze wschodu, jak i dla tych z zachodu, południa czy północy, młodszych i starszych. Musimy bronić naszych wspólnych wartości i stać na straży praworządności. W ciągu najbliższych pięciu lat wszystkie instytucje europejskie muszą ściśle ze sobą współpracować, aby rozwiać te obawy i stworzyć szanse.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Ten zespół nada kształt działaniom Unii. Będziemy zdecydowanie przeciwdziałać zmianie klimatu, zbudujemy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, określimy nasze stosunki z coraz bardziej stanowczo manifestującymi swoją pozycję Chinami, a nasi sąsiedzi, np. Afryka, będą mogli na nas polegać. Ten zespół będzie musiał bronić naszych wartości i najwyższych światowych norm. Chcę, aby Komisja działała z determinacją, wyraźnie skupiała się na stojących przed nią problemach i oferowała rozwiązania. Chcę, aby była odpowiednio wyważona, elastyczna i nowoczesna. Ten zespół będzie musiał teraz zdobyć zaufanie Parlamentu. Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę. Chcę również, aby Unia Europejska stała na straży multilateralizmu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że naszą siłą jest wspólne osiąganie tego, czego nie możemy dokonać osobno.

Nowa struktura dostosowana do zamierzeń

W skład nowego kolegium wejdzie ośmiu wiceprzewodniczących , wśród nich Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – Josep Borrell. Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za główne priorytety określone w wytycznych politycznych. Będą oni wytyczać kierunki naszych prac w najistotniejszych, nadrzędnych kwestiach, takich jak Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, gospodarka, która służy ludziom, ochrona naszego europejskiego stylu życia, silniejsza pozycja Europy na świecie oraz nowy impuls dla demokracji europejskiej. Struktura nowego kolegium skupia się wokół komisarzy. Będą oni zarządzać wiedzą fachową zapewnianą przez dyrekcje generalne.

Trzech wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans (Holandia) będzie koordynował prace nad Europejskim Zielonym Ładem. Będzie również zarządzał polityką na rzecz klimatu przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Chcę, aby Europejski Zielony Ład stał się znakiem rozpoznawczym Europy. Jego istotą jest nasza ambicja, aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Jest to również konieczne z długoterminowych względów gospodarczych: możliwości wynikające z transformacji ekologicznej przyniosą największe korzyści tym, którzy działają najwcześniej i najszybciej. Chcę, aby Europa była w pierwszym szeregu. Chcę, aby to z Europy pochodziły najlepsze technologie, wiedza i praktyczne wzorce.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager (Dania) będzie koordynować cały program działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej”. Będzie również pełnić funkcję komisarza do spraw konkurencji przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ na nasz sposób życia, pracy i komunikowania się. W niektórych dziedzinach Europa ma do nadrobienia zaległości, np. w zakresie komunikacji między przedsiębiorstwami a konsumentami. W innych jednak, np. w zakresie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, radzimy sobie doskonale. Musimy zadbać o to, aby nasz jednolity rynek był dostosowany do ery cyfrowej. Musimy w jak największym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję i big data. Musimy poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne i niestrudzenie działać na rzecz suwerenności technologicznej.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis (Łotwa) będzie koordynował działania w zakresie gospodarki, która służy ludziom. Będzie również sprawować funkcję komisarza ds. usług finansowych przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Nasz model społecznej gospodarki rynkowej jest jedyny w swoim rodzaju. Jest źródłem dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. Nabiera to jeszcze większego znaczenia w obliczu dwojakiej transformacji – klimatycznej i cyfrowej. Valdis Dombrovskis będzie kierował naszymi wysiłkami na rzecz godzenia aspektu rynkowego unijnej gospodarki z aspektem społecznym.

Pozostałych pięcioro wiceprzewodniczących to:

Josep Borrell (Hiszpania, obecny hiszpański minister spraw zagranicznych): nominowany wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za cel „Silniejsza pozycja Europy na świecie”;

Věra Jourová (Czechy, komisarz w Komisji Junckera): „Wartości i przejrzystość”;

Margaritis Schinas (Grecja, były poseł do Parlamentu Europejskiego, długoletni urzędnik Komisji Europejskiej): „Ochrona naszego europejskiego stylu życia”;

Maroš Šefčovič (Słowacja, wiceprzewodniczący Komisji Junckera): „Stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie”;

Dubravka Šuica (Chorwacja, posłanka do Parlamentu Europejskiego): „Demokracja i demografia”.

Dubravka Šuica będzie również przewodzić z ramienia Komisji pracom nad konferencją w sprawie przyszłości Europy.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Chcemy nadać nowy rozmach demokracji europejskiej. Wspólnie ponosimy za to odpowiedzialność. Demokracja to nie tylko głosowanie w wyborach co 5 lat. To możliwość dobitnego wyrażania swojego zdania oraz uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa.

Nowo wybranej przewodniczącej Ursuli von der Leyen zależy na tym, aby kolegium pod jej przewodnictwem składało się z ludzi oddanych, rozumiejących Europę i słuchających z uwagą postulatów Europejczyków.

  • Dlatego też każdy członek kolegium w ciągu pierwszej połowy swojej kadencji odwiedzi wszystkie państwa członkowskie , poznając przy tym nie tylko ich stolice, ale też regiony, w których żyją i pracują obywatele Europy.
  • Podobnie jak Europa, również Komisja musi być w stanie sprostać wyzwaniom ery cyfrowej. Posiedzenia kolegium odbywać się będą w formie cyfrowej, bez użycia papieru.
  • Nowa Komisja stawia sobie za cel ułatwianie życia obywatelom i przedsiębiorstwom. Wprowadzając nowe przepisy ustawowe i wykonawcze, będzie stosować zasadę zastępowania jednego aktu innym w celu ograniczenia biurokracji.

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: – Cechą nowej Komisji będą czyny na miarę deklaracji. Jej struktura będzie koncentrować się na zadaniach, a nie na hierarchii. Musimy być w stanie szybko i zdecydowanie realizować najważniejsze działania.

Pozostali kandydaci na komisarzy:

Johannes Hahn (Austria) będzie odpowiedzialny za „Budżet i Administrację” i będzie podlegać bezpośrednio przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. Jako długoletni członek kolegium komisarzy jest on świadomy, jak ważna jest nowoczesna administracja.

Didier Reynders (Belgia) ma wykształcenie prawnicze i ogromne doświadczenie, które zdobył podczas wcześniejszej pracy na stanowiskach krajowego ministra finansów, ministra spraw zagranicznych i europejskich oraz ministra obrony. W nowej Komisji będzie odpowiedzialny za „Wymiar Sprawiedliwości” (w tym za kwestie praworządności).

Mariya Gabriel (Bułgaria) jest obecnie komisarzem Komisji Europejskiej. Pracowała z oddaniem i energią nad polityką cyfrową, a teraz zajmie się tworzeniem nowych perspektyw dla młodego pokolenia (teka „Innowacje i Młodzież”).

Stella Kyriakides (Cypr) jest psychologiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie spraw społecznych, zdrowia i profilaktyki raka. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Zdrowie”.

Kadri Simson (Estonia) ma wieloletnie doświadczenie jako posłanka do estońskiego parlamentu oraz minister gospodarki i infrastruktury. Będzie odpowiedzialna za tekę „Energia”.

Jutta Urpilainen (Finlandia) była ministrem finansów i wieloletnim członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Finlandii, a także specjalnym wysłannikiem w Etiopii. Przejmie ona odpowiedzialność za „Partnerstwa Międzynarodowe”.

Sylvie Goulard (Francja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego, jest Europejką z przekonania i wyboru. Jako komisarz do spraw „Rynku Wewnętrznego” będzie kierować pracami nad polityką przemysłową i promować jednolity rynek cyfrowy. Będzie również odpowiadać za nową Dyrekcję Generalną ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej.

László Trócsányi (Węgry) jest byłym ministrem sprawiedliwości Węgier. Zostanie mu powierzona teka „Sąsiedztwo i Rozszerzenie”.

Phil Hogan (Irlandia), urzędujący komisarz ds. rolnictwa, wniesie swoje doświadczenie do nowej Komisji, zajmując się teką „Handel”.

Paolo Gentiloni (Włochy), były premier Włoch oraz minister spraw zagranicznych, będzie dzielić się swoim bogatym doświadczeniem, pełniąc funkcję komisarza odpowiedzialnego za tekę „Gospodarka”.

Virginijus Sinkevičius (Litwa), litewski minister ds. gospodarki i innowacji, będzie odpowiedzialny za tekę „Środowisko i Oceany”.

Nicolas Schmit (Luksemburg) wnosi do nowej Komisji swoje doświadczenie posła do Parlamentu Europejskiego i luksemburskiego ministra ds. zatrudnienia i pracy. Będzie odpowiedzialny za tekę „Miejsca Pracy”.

Helena Dalli (Malta) poświęciła swoją karierę polityczną kwestiom równości, zajmując stanowisko minister ds. dialogu społecznego, ochrony konsumentów i swobód obywatelskich, a także minister ds. europejskich i równości. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Równość”.

Janusz Wojciechowski (Polska) był przez kilka kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadał w Komisji Rolnictwa. Obecnie jest członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Będzie odpowiedzialny za tekę „Rolnictwo”.

Elisa Ferreira (Portugalia) jest obecnie wiceprezesem Banco de Portugal. Jest wieloletnią posłanką do Parlamentu Europejskiego i zajmowała w Portugalii stanowisko minister ds. planowania i ochrony środowiska. Zostanie jej powierzona teka „Spójność i Reformy”.

Rovana Plumb (Rumunia) jest posłanką do Parlamentu Europejskiego (wiceprzewodniczącą Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), a w swoim kraju zajmowała wcześniej stanowiska minister ds. środowiska i zmiany klimatu, minister ds. pracy, minister ds. funduszy europejskich, minister ds. edukacji i minister ds. transportu. Będzie odpowiedzialna za tekę „Transport”.

Janez Lenarčič (Słowenia) jest słoweńskim dyplomatą. Zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich i przez kilka lat ściśle współpracował z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unią Europejską. Będzie odpowiedzialny za tekę „Zarządzanie Kryzysowe”.

Ylva Johansson (Szwecja) zajmuje obecnie stanowisko szwedzkiej minister ds. zatrudnienia, a wcześniej była również minister ds. szkolnictwa, minister ds. opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi oraz posłanką do szwedzkiego parlamentu. Jest również szanowanym ekspertem w dziedzinie zatrudnienia, integracji, zdrowia i dobrostanu. Zostanie jej powierzona teka „Sprawy Wewnętrzne”.

Dalsze działania

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie przez Parlament Europejski całego składu kolegium komisarzy, w tym wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Wcześniej odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach parlamentarnych, zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego.

Po zatwierdzeniu proponowanego składu Komisji przez Parlament Europejski Rada Europejska oficjalnie mianuje Komisję Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT <<==>> LINK

materiał: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
tekst: Wydział Prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
opracowanie: Radio Biper Biała Podlaska

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama