Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Ekoturystyka. BLGD organizuje wyjazdy studyjne do Austrii (film) (zaproszenie)

W tym momencie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zbliża się ku końcowi obecnego okresu programowania. Z tego powodu staramy się jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne nam środki. Jednym z projektów, które właśnie realizujemy jest operacja własna polegająca na organizacji wyjazdów studyjnych do Austrii.

20 czerwca 2024 r Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji własnej pt. „Ekoturystyka jako sposób pobudzenia sektora usług turystycznych na obszarach wiejskich na przykładzie rozwiązań stosowanych w Austrii”.

Projekt ten realizowany jest w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania na realizację projektu otrzymała dofinansowanie na kwotę 270 000,00 zł. W ramach operacji BLGD zorganizuje trzy 4-dniowe wyjazdy studyjne do Austrii (region Mostviertel). Organizowane wyjazdy dotyczyć będą tematyki turystycznej ze szczególnym naciskiem na zagadnienie ekoturystyki i efektywniejszego wykorzystania szlaków turystycznych.
Program wyjazdu obejmować będzie m.in. wizyty w miejscach pokazujących dobre praktyki turystyczne, w szczególności o tematyce ekoturystyki i szlaków turystycznych, wizyty w miejscach, gdzie realizowano projekty w ramach inicjatywy LEADER o tematyce szlaków turystycznych oraz innych projektów nawiązujących do branży turystycznej, a także spotkania z władzami miejscowego LGD i zapoznanie się z ich działaniami.

Operacja jest ukierunkowana na aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności w rozwój branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków turystycznych.

Jej celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z ochroną przyrody, oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego regionu.

Uczestnicy wyjazdów zapoznają się z metodami i sposobami zapobiegania negatywnemu wpływowi turystów na środowisko, promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zapoznają się z realnymi korzyściami społeczno – ekonomicznymi płynącymi z takiej formy turystyki.

Zaangażowanie zagranicznej LGD umożliwi wyposażenie uczestników w wiedzę i nowe perspektywy; wypracowanie, a następnie upowszechnienie na obszarze działalności BLGD modeli aktywizacji lokalnej społeczności w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów w celu rozwoju lokalnej turystyki.

Mamy nadzieję, że te wyjazdy studyjne wpłyną na wzrost znaczenia i upowszechnienie ekoturystyki na obszarze powiatu bialskiego.
Wyjazdy te są skierowane do wszystkich pełnoletnich mieszkańców obszaru wsparcia Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania i są one bezpłatne

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w tworzenie i udostępnianie usług turystycznych ze szczególnym naciskiem na ekoturystykę do wzięcia udziału w pierwszym wyjeździe studyjnym, który odbędzie się w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2024r.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjazdach należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępną na stronie www.blgd.eu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do Biura BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15, 21-500 Biała Podlaska w terminie do 17 lipca 2024r. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy.

Do udziału w wyjazdach studyjnych do Austrii zaprasza prezes BLGD Mariusz Kostka:

 

materiał: Radio Biper Powiat Bialski / BLGD
tekst: BLGD
film: Mariusz Maksymiuk / Bartek Sawa Sawicki
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama