Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Poznaj radnych gminy Biała Podlaska: Dariusz Gromadzki

6 maja podczas I sesji rady gminy kadencji 2024-2029 rozpoczęli uroczyście swoją działalność nowo wybrani radni rady gminy Biała Podlaska, wyłonieni w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. W cyklu “Poznaj swoich radnych” przedstawiamy sylwetki radnych oraz ich wizję pracy na rzecz mieszkańców poszczególnych miejscowości i całego samorządu. Listę otwiera Dariusz Gromadzki ze Swór.

47-letni Dariusz Gromadzki mieszka wraz żoną Katarzyną i trojgiem dzieci: Dawidem, Sylwią i Łucją w Sworach, gdzie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Działa również w strukturach miejscowej jednostki OSP. 

Moje doświadczenie w pracy na rzecz lokalnej społeczności zdobyłem jako strażak ochotnik w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach, w której to miałem również zaszczyt pełnić funkcję prezesa zarządu. Działając w strukturach OSP przekonałem się, jak dużo pozytywnych inicjatyw można przeprowadzić we współpracy z lokalną społecznością. Właśnie to doświadczenie, w połączeniu z oczekiwaniami mieszkańców, aby rozwijać nasze miejscowości, skłoniło mnie do kandydowania na urząd radnego – wyjaśnia przewodniczący rady gminy Biała Podlaska Dariusz Gromadzki. 

Mieszkaniec Swór w wyborach samorządowych wystartował z KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 11 reprezentując miejscowości: Cełujki, Krzymowskie, Pojelce, Pólko, Swory, Zabłocie. Zdobywając 175 głosów wyborców i 34,72% poparcia głosujących pokonał w walce o mandat radnego pięciu kontrkandydatów: Zbigniewa Łochinę (105 głosów), Marka Czeczko (104), Martę Sawczuk (91), Romana Sawczuka (26) i Irenę Olędzką (3). Podczas sesji inauguracyjnej zdobył również zaufanie radnych, którzy powierzyli mu funkcję wiceprzewodniczącego rady. 

To mieszkańcy naszej gminy w demokratycznych wyborach wyłonili swoich reprezentantów. W 15-osobowym składzie rady jest aż jedenastu nowych radnych. To duża zmiana, którą oceniam jako oczekiwanie społeczne na zmiany w sposobie zarządzania naszym samorządem. Uważam, że każdy radny posiadający mandat społeczny od wyborców będzie konsekwentnie realizował swoje pomysły i zobowiązania wyborcze na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców swojego okręgu i całej społeczności gminnej – podkreśla nowo wybrany wiceprzewodniczący rady. 

W radzie gminy Dariusz Gromadzki reprezentuje interesy sześciu miejscowości, ale zamierza podejmować skuteczne działania i współpracę z samorządowcami w celu poprawy warunków życia wszystkich sołectw. 

Zależy mi na zapewnieniu zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw, dlatego będę współpracował z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami, abyśmy wspólnie ustalali priorytety działań na przyszłość. A te działania to budowa i remonty dróg asfaltowych, instalacja oświetlenia ledowego, budowa chodników, poprawa i dbanie o jakość dróg gruntowych, troska o miejsca pamięci narodowej i kultu religijnego. Chcę również wspierać działalności stowarzyszeń, takich jak ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich.   

Wiceprzewodniczący rady zamierza podjąć działania zgodnie z własną wizją realizacji globalnych potrzeb mieszkańców całej gminy. Zauważa szereg płaszczyzn, które wymagają pochylenia się nad nimi w pierwszej kolejności. 

W mojej ocenie potrzebne są inwestycje w budowę i modernizację istniejących dróg. Również zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zapewnienie dostępu do szybkiego internetu, co pozwoli zapobiegać wykluczeniu społecznemu, a wszystko to przy sprawnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Uważam, że konieczne jest również uchwalenie na terenie naszej gminy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, aby przeciwdziałać powstawaniu uciążliwych inwestycji przemysłowych w bliskim sąsiedztwie naszych posesji – wymienia najważniejsze zadania. – Kolejnym priorytetem, nad którym należy się pochylić, jest wzbogacenie kalendarza wydarzeń sportowych i kulturalnych w naszej gminie tak, aby nasze dzieci zamieniły fotele przed komputerami na trampki i aktywnie spędzały czas.  

Wśród inicjatyw, jakie zamierza podjąć i zabiegać o ich realizację w najbliższej przyszłości, wymienia przede wszystkim zadania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej. 

Zamierzam podjąć starania przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1015L od Worońca do Cełujek, z części której obecnie korzysta ciężki sprzęt wykorzystywany do budowy autostrady. Kolejną inicjatywą jest budowa drogi powiatowej nr 1017L, tzw. Gościńca Kownackiego, z którego również korzysta flota wykonawcy A2. Obie te drogi przebiegają przez kilka okręgów wyborczych naszej gminy, więc aby zwiększyć skuteczność starań o realizację tych projektów, niezbędne jest podjęcie współpracy z radnymi z sąsiednich okręgów. Chcę tu zaznaczyć, że oba te projekty będą mogły być zrealizowane tylko przy przychylności Starostwa Powiatowego, gdyż znajdują się w zarządzie dróg powiatowych – podkreśla wiceprzewodniczący rady. 

Jak zauważa radny ze Swór, każda z inicjatyw będzie wymagała współpracy całej rady i spojrzenia w tym samym kierunku. 

Ważne jest, aby rada mogła reprezentować interesy wszystkich mieszkańców. My, radni, powinniśmy patrzeć na działania w naszej gminie nie przez pryzmat tylko potrzeb swoich okręgów, ale szerzej, mając na względzie dobro mieszkańców wszystkich naszych małych ojczyzn. Ważne jest, aby miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, jak i te geograficznie peryferyjne, były traktowane równo ekonomicznie. W moim odczuciu radę gminy powinna cechować troska o dobro wspólne i umiejętność znajdowania kompromisu – zaznacza. 

Choć zdaje sobie sprawę z niełatwego zadania, jakiego podjął się jako radny kadencji 2024-2029, wyraża nadzieję, że przyszłość przyniesie dobre rozwiązania, a przede wszystkim dynamiczny rozwój gminy. 

Jako początkujący samorządowiec podchodzę do swojej misji z pokorą. Z optymizmem patrzę w przyszłość, bo już niedługo zostanie ukończona budowa autostrady A2, która kończy swój bieg na terenie naszej gminy, co będzie impulsem rozwojowym dla całego regionu Południowego Podlasia. Życzę wszystkim radnym i sobie, abyśmy dobrze wykorzystali szansę, jaką otrzymaliśmy od wyborców – podsumowuje wiceprzewodniczący rady gminy Biała Podlaska Dariusz Gromadzki. 

Wywiad został opublikowany również w Wiadomościach Gminnych nr 5 Maj 2024.

 

materiał: Radio Biper Gmina Biała Podlaska
zdjęcie: Dariusz Gromadzki, arch. pryw.
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama