Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Wręczenie umów dla organizatorów wypoczynku na łonie natury w ramach „Plenerów edukacyjnych”

Edukacja ekologiczna to jeden z priorytetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Działaniom realizowanym bezpośrednio przez samych urzędników towarzyszą te zlecane podmiotom zewnętrznym pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert, takich jak „Plenery edukacyjne”. Dzięki inicjatywie już po raz czwarty dzieci i młodzież z regionu poznają perełki natury województwa lubelskiego. Dziś wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczył 13 umów na zrealizowanie tego zadania.

Zadanie wynika ze wznawianego co roku „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W konferencji prasowej zorganizowanej dzisiaj w siedzibie urzędu marszałkowskiego uczestniczyli: wicemarszałek Marek Wojciechowski, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Paweł Łapiński oraz Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Daniel Pyda.

– „Plenery edukacyjne” mają pokazywać, że należy dbać o przyrodę i właściwie zachowywać się w obszarach chronionych. Tymi zajęciami na łonie przyrody wskazują Państwo dzieciom i młodzieży, jak należy zachować się w naszych pięknych zasobach środowiskowych, a w dodatku umieją to Państwo przekazać z pasją, co jest niezwykle ważne. Od pierwszej edycji tej inicjatywy do organizacji pozarządowych trafiło 630 tys. złotych i chcemy dalej ten program kontynuować – powiedział wicemarszałek Marek Wojciechowski.

W ramach przedsięwzięcia Beneficjenci mogli uzyskać dotację na organizację jedno- lub kilkudniowych bezpłatnych zajęć o tematyce przyrodniczej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży szkolnej z naszego regionu. Niezbędnym warunkiem była deklaracja zrealizowania warsztatów, wycieczek i innych działań na terenie jednego z dwóch parków narodowych (Poleskiego, Roztoczańskiego) lub siedemnastu krajobrazowych, czy obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody oraz sieci Natura 2000, zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.

Priorytetem jest obcowanie ze środowiskiem

Uczestnicząc w zajęciach na świeżym powietrzu, dzieci mają zdobywać wiedzę na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego, poznawać je w praktyce oraz uczyć się, jak możemy je chronić. „Plenery edukacyjne” mają służyć także kształtowaniu w dzieciach odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Szansę na otrzymanie dotacji mają oferty, w których programie znajdują się m.in.:

– plenerowe warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej, w tym: przyrodo- i krajoznawstwa, ochrony środowiska;
– spacer/wycieczka z przewodnikiem po przynajmniej jednym terenie chronionym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

13 wybranych projektów

Na tegoroczną, czwartą edycję projektu, nabór zakończył się 10 maja. Zainteresowani wnioskodawcy mogli się starać o dotację w maksymalnej wysokości 40 tys. zł, pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 10 proc. wartości zadania.
W planowanym terminie do urzędu wpłynęło 21 ofert od organizacji pozarządowych z naszego regionu i spoza jego granic.

Projekty opiewały na łączną kwotę dofinansowania 507 tys. zł i dotyczyły edukacji ekologicznej aż 1270 młodych mieszkańców naszego regionu. Ostatecznie wybrano 13 projektów o łącznej wartości niemal 244 tys. zł.

W tegorocznym naborze pozytywną opinię komisji konkursowej przeszły i zgodę Zarządu Województwa na udzielenie dotacji otrzymały:

1. Stowarzyszenie Cichosz – 11 680 zł
2. Fundacja Pszczoły i Drzewa – 30 999 zł
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka – 5759 zł
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie – 17 925,72 zł
5. Stowarzyszenie Być Bliżej – 27 000 zł
6. Fundacja Honesty – 10 825 zł
7. Stowarzyszenie Przeszłość–Przyszłości – 13 750 zł
8. Fundacja „Obok Nas” – 13 550 zł
9. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego – 30 000 zł
10. Spółdzielnia Socjalna Nowy Pomysł – 11 345 zł
11. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – 30 670 zł
12. Stowarzyszenie Czajnia – 16 680 zł
13. Stowarzyszenie Sąsiedzi „Po sąsiedzku” – 23 632 zł

Wnioskodawcy zaplanowali uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej z całego województwa lub tylko z wybranych lokalizacji. W części wniosków znalazły się więc deklaracje rekrutacji małych adresatów z konkretnych powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego, lubartowskiego, kraśnickiego, janowskiego czy zamojskiego, jak również z konkretnych gmin, jak Milanów, Sosnówka, Tarnawatka, Niemce, Kazimierz Dolny, Janowiec, Wąwolnica, Adamów, Łaszczów czy Ludwin. W trzech przypadkach oferenci zadeklarowali uczestnictwo osób z niepełnosprawnością.

Kierunek wycieczek

W ofertach najczęściej, bo aż po dziesięć razy, wnioskodawcy zapowiadali realizację zajęć m.in. w Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym. W tym roku warsztaty miałyby się także odbywać na terenie parków krajobrazowych: Kazimierskiego (3 razy), Kozłowieckiego (2 razy), Chełmskiego, Puszczy Solskiej (2 razy), Lasy Janowskie (2 razy) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”.

Różnorodność dotyczy nie tylko miejsc, ale i form organizacji „plenerów”. W przeważającej liczbie przypadków oferenci zaproponowali cykl jednodniowych wycieczek, jednak wśród konkursowych propozycji znalazły się też dwu- lub trzydniowe wyjazdy, połączone np. ze spływem kajakowym, rejsem ornitologicznym po Wiśle, konkursami i quizami wiedzy, grami terenowymi lub ogniskiem.

Realizacja projektów rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 29 września 2024 r.

Wcześniejsze edycje

W pierwszej i drugiej edycji konkursu (2022 r.) Zarząd Województwa Lubelskiego rozdysponował dotacje w łącznej wysokości ponad ćwierć miliona złotych. Kwota ta pozwoliła zrealizować edukacyjne warsztaty ekologiczne dla ok. 700 młodych mieszkańców naszego regionu.

W ramach trzeciej edycji (2023 r.) przyznaliśmy na ten cel przeszło 360 tys. zł. Dotacje trafiły do dwunastu organizacji pozarządowych, które zorganizowały edukacyjne warsztaty przyrodnicze dla prawie tysiąca młodych mieszkańców naszego regionu.
W sumie na „Plenery edukacyjne” Samorząd Województwa przekazał do tej pory ponad 630 tys. zł. Dotacje umożliwiły plenerową edukację ekologiczną 1,7 tys. dzieci i młodzieży.

materiał: Urząd Marszałkowski w Województwa Lubelskiego
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Zespół Prasowy Kancelaria Marszałka Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama