Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Kraszewski po obu stronach granicy

Zbliża się kolejna rocznica śmierci wybitnego polskiego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warto wykorzystać tę okazję do odwiedzin muzeum artysty w Romanowie. Dzięki polsko-ukraińskiemu projektowi zadbano o lepszą promocję jego twórczości po obu stronach granicy.

Często zdarza się, że pomimo granic sąsiadujące ze sobą obszary mogą być traktowane jako jedno środowisko kulturowe. Niezależnie od różnic, ludzi po obu stronach granicy łączy bowiem wspólna przeszłość i podobne dziedzictwo kulturowe. Szczególną rolę w tworzeniu podstaw współpracy, wzbudzaniu zainteresowania wspólną historią i wspieraniu rozwoju turystyki mogą odgrywać wybitne postaci, których życie i twórczość związane były z oboma krajami.

Projekt KraszewskiPolesie miał na celu badanie i popularyzację twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, polskiego pisarza, który mieszkał na pograniczu polsko-ukraińskim. Podczas gdy w Polsce jest on uznawany za ważną postać literacką i publiczną, to na Wołyniu, gdzie spędził znaczną część życia i stworzył niektóre ze swoich arcydzieł, jego nazwisko jest wciąż mało znane. Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie i Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku nawiązały współpracę.

Działania były możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Koloryt kulturowy pogranicznego Polesia w życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego – odtworzenie kart wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków UE za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej PL-(BY)-UA 2014-2020.

Dofinansowanie z UE: około 60 tys. euro (prawie 90% wartości całego przedsięwzięcia)
Partner projektu: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem:
https://pbu2020.eu/pl/projects2020/727

Program Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś) -Ukraina 2014-2020

Działający od 20 lat Program wspiera projekty oparte na współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zlokalizowanymi wzdłuż zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie projekty są współfinansowane przez UE, mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza. Program na lata 2014-2020 skoncentrował się wokół czterech obszarów tematycznych: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo oraz Granice i wsparł prawie 160 projektów o wartości ponad 160 mln euro, realizowanych przy zaangażowaniu ok. 400 beneficjentów (instytucji i organizacji) po obu stronach granicy.

 

materiał, tekst i grafika: Alicja Wosik-Majewska, Head of the Branch Office, Cross-Border Cooperation Programme POLAND-(BELARUS)-UKRAINE 2014-2020
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama