Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Miasto Biała Podlaska odpowiada: To Starostwo jest winne zaistniałych opóźnień

Podczas konferencji prasowej Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk zarzucił, że brak odpowiedzi z Urzędu Miasta Biała Podlaska blokuje możliwość budowy nowego biurowca Starostwa. Komentuje to zastępca prezydenta Miasta Biała Podlaska Maciej Buczyński: - W odniesieniu do dzisiejszej konferencji prasowej Starosty Powiatu Bialskiego pragnę zauważyć, iż prezentowane treści są niezgodne ze stanem faktycznym i odnoszą się do wybranych części pism i zdarzeń, które miały miejsce w podnoszonej sprawie. Całość komentarza w materiale.

Komentarz zastępcy prezydenta Miasta Biała Podlaska Macieja Buczyńskiego:

W odniesieniu do dzisiejszej konferencji prasowej Starosty Powiatu Bialskiego pragnę zauważyć, iż prezentowane treści są niezgodne ze stanem faktycznym i odnoszą się do wybranych części pism i zdarzeń, które miały miejsce w podnoszonej sprawie.

Aby ogłosić przetarg, Starostwo musiało opracować PFU – wszystkie informacje niezbędne do tego otrzymało. Brak wejścia w życie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania „CENTRUM” w żaden sposób nie blokował rozpisania przetargu na budowę siedziby starostwa, a potwierdza to fakt, że przetarg ów został
ogłoszony przez Starostę.

Takie działania wprowadzają, do przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, w oparciu o treści, które zostały dopasowane do narracji przyjętej przez Starostwo Powiatowe. Jest to próba odwrócenia uwagi od istoty problemu, jaką były liczne zaniechania i błędy formalne Starostwa, które drastycznie wydłużyły termin opracowania projektu zmiany miejscowego planu.

Nie rozstrzygamy, czy to nieznajomość przepisów prawa, czy brak kompetencji na etapie projektowania doprowadziły Starostwo do tej sytuacji. W trakcie trwania procedury planistycznej Starosta Bialski wnosił liczne zmiany do projektu dokumentu, co skutkowało koniecznością jego zmiany, zarówno w części graficznej, tekstowej, jak i w prognozie oddziaływania na środowisko i prognozie finansowej.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wnoszone uwagi do projektu zmiany planu były składne przez osoby nieposiadające pełnomocnictwa Starosty Bialskiego do określonych czynności oraz w sposób nieformalny, tj. zazwyczaj podczas rozmowy telefonicznej bądź w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska.
Pamiętać jednak należy, że istotnym skutkiem wprowadzenia zmian do projektu miejscowego planu (zmiany) jest konieczność ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, co niestety wiąże się z wydłużeniem terminu jego uchwalenia. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia w tym przypadku.

Nie sposób zatem mówić o przedłużającej się procedurze zmiany miejscowego planu, jest ona adekwatna do określonej przez ustawodawcę oraz do wnoszonych uwag i wniosków, w tym przede wszystkim przez Starostwo Powiatowe. Wszystkie etapy postępowania były i są prowadzone terminowo i bez zbędnej zwłoki. Niemniej Urząd Miasta prowadzi działania zgodnie z zasadami prawa oraz posiada (na każdym etapie postępowania) dowody świadczące o rzetelności i poprawności działań zarówno
Prezydenta Miasta Biała Podlaska, pracowników referatu merytorycznego, jak i głównego projektanta opracowującego zmianę miejscowego planu.

Działania i wypowiedzi zarówno Starosty, jak i jego pracowników świadczą o braku wiarygodności działania Starostwa Powiatowego w rzeczonej sprawie, m.in.:

* na konferencji prasowej padło stwierdzenie pracownika Starostwa, iż nie złożyło wniosku do procedury zmiany miejscowego planu, natomiast w piśmie Starosty Powiatu Bialskiego z dnia 6 października 2021 r. znak: AB.670.164.2021.LR czytamy: ,,Zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała Podlaska obejmującego teren ,,Centrum” przyjętego uchwałą numer VI/141/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2004 r. w zakresie dotyczącym ustaleń określonych dla jednostki planistycznej oznaczonej symbolem 14UA/UB”. Dodatkowo w piśmie z dnia 28 lutego 2022 r. znak: AB.670.164.1.2021.LR czytamy: ,,W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 6 października 2021 r. (…). Dowodem na ww. działania jest pismo z dnia 16
sierpnia 2022 r. znak: AB.670.113.2022.LR o wycofanie złożonego wniosku w sprawie zmiany rzeczonego planu (pisma z dnia 6 października 2021 r. znak: AB.670.164.2021.LR oraz z dni 17 maja 2022 r. znak: A.670.71.2022.LR i z dnia 27 czerwca 2022 r. znak: AB.670.71.2022.LR).

* W piśmie Starosty Bialskiego z dnia 27 lutego 2023 r. znak: OA.2510.7.2023.MGL zawarto uwagę o bezczynności i braku „jakiejkolwiek odpowiedzi Urzędu Miasta Biała Podlaska dotyczącej zmiany miejscowego planu”. Ad vocem do zarzutu o rzekomej bezczynności i braku jakichkolwiek odpowiedzi informuję, że na każdym etapie postępowania procedury planistycznej Starostwo otrzymywało informację zwrotną, m.in. w pismach z dnia 08.03.2022 r. znak: UB.6722.46.2021.MPRZ1; 01.07.2022 r. znak: UB.6722.46.2021.MPRZ1; 03.08.2022 r. znak: UB.6722.46.2021.EWA2; 20.12.2022 r. znak: UB.6722.46.2021.PM2; 12.01.2023 r. znak: UB.6722.46.2021.PM2;
24.02.2023 r. znak: UB.6722.46.2021.PM2 oraz pismo z dnia 14.03.2023 r. Ponadto, w związku z inwestycją Prezydent Miasta przygotował dwie uchwały Rady Miasta Biała Podlaska, w tym uchwałę o rozszerzeniu zakresu opracowania prowadzonej procedury zmiany miejscowego planu „Centrum” Etap I, które Rada Miasta przegłosowała. Ówczesne „dołączenie” terenu Starostwa do ww. opracowania znacząco przyśpieszyło prace nad zmianą ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 14UA/UB.

* Na konferencji prasowej Starosta podkreślał, iż prace związane z opracowywaniem dokumentu przebiegają zbyt wolno, co uniemożliwiało opracowanie PFU, natomiast projekt zmiany miejscowego planu był przekazany Staroście w 29 grudnia 2022 r., na bazie którego możliwe było zlokalizowanie projektowanego budynku, lecz to nie kwestia budynku była kluczowa , a jak największa liczba miejsc parkingowych. Pouczono jednocześnie, że budynek o takich gabarytach, z tak dużym parkingiem naziemnym traci kontekst przestrzenny i naszym zdaniem nie stanowi kontynuacji istniejącego zagospodarowania. Niemniej, po raz kolejny wychodząc naprzeciw „żądaniom” Starostwa Powiatowego, zwrócono się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z kolejną zmianą koncepcji zagospodarowania terenu i po długich negocjacjach uzyskała ona wstępną zgodę.

Tym samym podtrzymujemy stanowisko, iż Starostwo Powiatowe jest w pełni odpowiedzialne za opóźnienia powstałe w procedurze zmiany miejscowego planu spowodowane poprzez liczne błędy proceduralno-formalne, w tym przede wszystkim brak wniosków formalnych do planu i liczne zmiany stanowiska.

Cała korespondencja w tej sprawie jest dostępna do wglądu.

Wcześniejsze materiały dotyczące tematu:

Konferencja Starostwa Bialskiego: Miasto utrudnia nam budowę nowej siedziby starostwa powiatowego (film) <<==>> LINK

Powiatowe Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – to wstępna koncepcja (galeria) <<==>> LINK

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
odpowiedź: Urząd Miasta Biała Podlaska
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama