Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Gminy Rossosz i Zalesie otrzymały dofinansowanie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii

Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w konkursie unijnym na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W dniu 4 listopada marszałek Jarosław Stawiarski wręczył umowy ośmiu gminom na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Wśród samorządów znalazły się gminy Rossosz i Zalesie, które zrealizują projekty ukierunkowane na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał kolejnego zwiększenia alokacji w ramach drugiego konkursu unijnego z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej decyzji samorządowcy z ośmiu gmin: Nielisz, Siennica Różana, Tomaszów Lubelski, Chodel, Rudnik, Rossosz, Zalesie oraz Konopnica otrzymali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego umowy na dofinansowanie projektów. Łącznie przedsięwzięcia opiewają na kwotę blisko 40 mln zł, z czego ponad 30 mln zł pokryją środki unijne.

Gmina Rossosz w wyścigu po energię odnawialną postawiła na energię ze słońca. Gmina zainwestuje ponad 3 mln zł w projekt pn. Energia słoneczna w Gminie Rossosz, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 2 mln zł. Przedmiotem tego projektu jest montaż 167 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i 45 instalacji solarnych do przygotowania CWU. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 158,78 ton ekwiwalentu CO2.

Gmina Zalesie zainwestuje ponad 5 mln zł w projekt pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zalesie – ETAP 3, z czego unijne dofinansowanie wyniesie blisko 4 mln zł. Przedmiotem tej inwestycji jest montaż 269 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, a także 101 instalacji solarnych. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 273,78 ton ekwiwalentu CO2.

Ponadto:

Gmina Nielisz zrealizuje projekt pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz, którego wartość wynosi ponad 6 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to środki unijne. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych, z których skorzystają 182 gospodarstwa domowe. Realizacja pozwoli także m.in. na montaż 325 instalacji fotowoltaicznych. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 857,7 ton ekwiwalentu CO2.

Projekt, który wykona Gmina Siennica Różana, nosi nazwę Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 6 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł pokryją środki z Unii Europejskiej. Dzięki tym funduszom 287 instalacji fotowoltaicznych zostanie zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy. Zakres projektu obejmuje także montaż 15 szt. instalacji solarnych oraz 28 szt. kotłów opalanych biomasą. Dzięki temu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1139,41 ton ekwiwalentu CO2.

Kolejna umowa dotyczy Gminy Tomaszów Lubelski, która otrzyma blisko 3 mln zł środków z UE na realizację wartego ponad 3,5 mln zł projektu pn. Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II Etap. Dzięki zakontraktowanym środkom zamontowanych zostanie 101 instalacji kolektorów słonecznych, 15 powietrznych pomp ciepła oraz 186 instalacji paneli fotowoltaicznych, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 490,36 ton ekwiwalentu CO2.

Gmina Chodel zainwestuje ponad 6 mln zł w projekt pn. Energia ze słońca dla Gminy Chodel, z czego unijne dofinansowanie wyniesie blisko 5 mln zł. Przedmiotem tego projektu jest montaż 260 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, 13 kotłów na biomasę, a także 112 instalacji solarnych. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 938,42 ton ekwiwalentu CO2.

Gmina Rudnik zrealizuje projekt pn. Energia przyjazna środowisku w Gminie Rudnik, którego wartość wynosi blisko 1,5 mln zł, z czego nieco ponad 1 mln zł stanowić będą środki unijne. W ramach projektu zamontowanych zostanie 28 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja pozwoli także m.in. na montaż 73 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 190,98 ton ekwiwalentu CO2.

Gmina Konopnica zrealizuje warty ponad 7 mln zł projekt pn. Czysta energia w Gminie Konopnica – instalacje solarne i fotowoltaiczne, z czego dofinansowanie unijne wyniesie blisko 6 mln zł. Inwestycja pozwoli na zakup i montaż 95 szt. instalacji solarnych i 343 szt. instalacji fotowoltaicznych. Szacuje się, że w ramach tego przedsięwzięcia roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 955,83 ton ekwiwalentu CO2.

Celem wszystkich wymienionych przedsięwzięć jest poprawa środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, a także oszczędne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Samorządy skierowały projekty do mieszkańców poszczególnych gmin, którzy będą ostatecznymi beneficjentami wsparcia. Co ważne, inwestycje te pozwolą na stopniowe uniezależnienie się od dostawców energii, co przyniesie mieszkańcom znaczne oszczędności.

Wsparcie wykorzystania OZE

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów funduszy unijnych. Cieszę się, że wśród władz samorządów rośnie świadomość dbania o środowisko, w którym żyjemy, a także o zdrowie mieszkańców i efektywność energetyczną gmin – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

Wręczenie umów obejmuje projekty, w ramach których zostanie wykonane ponad 2207 mikroinstalacji OZE (1027 instalacji fotowoltaicznych oraz 1180 instalacji związanych z przygotowaniem ciepła zarówno w celach CO, jak i CWU). Wsparte projekty w znacznym stopniu zniwelują problemy wielu gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego powstałe na skutek drożejącej energii elektrycznej i cieplnej. Warto dodać, że pierwotnie kwota alokacji w ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2019 roku wynosiła nieco ponad 100 mln zł. Zostało jednak złożonych 210 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 860,6 mln zł. Dostrzegając ogromne zainteresowanie konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył kilkukrotnie kwotę alokacji aż do 307 mln zł. Dzięki tym zabiegom łącznie w ramach konkursu realizowanych będzie 135 projektów.

 

materiał: Anna Nycz, biuro prasowe Kancelarii Marszałka
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama