Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Dzieci – luksus, na który stać coraz mniej. Ceny w żłobkach takie, że nie tylko dzieci moczą pieluchy…

Do Redakcji Radia Biper, z prośbą o zainteresowanie tematem i przyjrzenie się sytuacji panującej w regionie, zwróciła się jedna z czytelniczek portalu, zaniepokojona gwałtownym wzrostem opłat miesięcznych za żłobki niepubliczne (prywatne) i znacznie ograniczonym dostępem do oferty jednostek samorządowych. Przekazała również pismo od władz żłobka w sprawie ubiegania się o samorządowe dofinansowanie. O wypowiedź w kwestii realizowania usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech poprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Urzędu Gminy Biała Podlaska. Samorządowcy wyjaśnili regulacje budżetowego dotowania żłobków w oparciu o dane finansowe, a także przedstawili założenia rodzinnego kapitału opiekuńczego. Przytaczamy również zebrane informacje dotyczące możliwości dotowania żłobków niepublicznych.

Czytelniczka portalu Radia Biper, po skończonym urlopie macierzyńskim, w sierpniu 2021 r. rozpoczęła przygotowania do wyboru oferty żłobków prywatnych, w których wówczas ceny opłaty miesięcznej, jak wyjaśnia, wahały się w granicach 700-800 zł łącznie z wyżywieniem. Wybór padł na jedną z konkurencyjnych ofert z atrakcyjną, dofinansowaną środkami unijnymi, kwotą 300 zł miesięczną. Po zakończeniu dotacji unijnej obecnie kwota wzrasta do 1400 zł, przy czym również inne jednostki podniosły ceny do 1000-1400 zł. –  W przeciągu kilku miesięcy ceny tak poszły w górę, że jesteśmy razem z innymi rodzicami w ogromnym szoku. Do państwowego żłobka dostać się jest bardzo trudno. Program polskiego ładu przewiduje od nowego roku nowe dofinansowania 500 lub 400 zł, ale jest to nieodczuwalne w porównaniu z wzrostem cen wszystkiego. Jak my rodzice mamy wracać do pracy, gdy nie ma miejsc w samorządowych żłobkach, a opłacenie prywatnych graniczy z cudem? – pyta mama jednego z kilkulatków, podnosząc również kwestię możliwości dofinansowania instytucji prywatnych, którym – jak twierdzi po otrzymaniu takiej informacji od placówki macierzystej (Żłobka XXX w Białej Podlaskiej) – samorządy odmawiają wsparcia finansowego traktując jako konkurencję dla instytucji publicznych.


(fot. fragment pisma z dnia 12 stycznia 2022 r. wystosowanego przez Żłobek XXX do rodziców, fot. nadesłana przez czytelnika)

Na prośbę czytelniczki zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Urzędu Gminy Biała Podlaska z prośbą o przedstawienie obecnej sytuacji związanej z dostępnością do samorządowych usług opieki nad dziećmi do lat trzech oraz możliwości finansowania sektora niepublicznego.

Miasto Biała Podlaska
Miasto Biała Podlaska realizuje opiekę nad dziećmi do lat 3, prowadząc dwa żłobki: Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” i Żłobek Miejski „Akademia Małego Odkrywcy”. Na ich funkcjonowanie w 2021 roku przeznaczono 3.901.346,06 zł, z czego Miasto pokrywa 2.944.201,31 zł. Pozostałe koszty pokrywane były z opłat dokonywanych przez rodziców 738.984,75 zł, z programu Maluch+ 105.840 zł oraz z dotacji dodatkowej 112.320 zł. Przedstawione kwoty wskazują, że dotacja z budżetu Państwa tylko w niewielkim stopniu pokrywa funkcjonowanie żłobków miejskich
– wyjaśnia Stanisław Romanowski, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. – W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w budżecie Miasta Biała Podlaska, nie ma możliwości dofinansowania działalności instytucji niepublicznych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Twierdzenie, że traktujemy żłobki niepubliczne jako konkurencję dla żłobków prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska, jest nieporozumieniem lub insynuacją. Bardzo dobrze, że następuje rozwój żłobków niepublicznych, stanowią uzupełnienie oferty miejskich instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Powstanie żłobków niepublicznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Żłobek xxx nigdy nie występował o dotację do Urzędu Miasta Biała Podlaska. Jeżeli padło stwierdzenie, że Urząd Miasta odmówił dotacji, to można to traktować jako próbę przerzucenia odpowiedzialności za znaczący wzrost opłat.

​Jak dodaje Stanisław Romanowski, 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270), która umożliwia częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. (500 zł przez 24 m-ce lub 1.000 zł przez 12 m-cy). Ustawa umożliwia również dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 400 zł). Będą mogli z niego skorzystać rodzice: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli dziecko uczęszcza do żłobka.

Gmina Biała Podlaska
Sytuację związaną z uczęszczaniem dzieci mieszkających na terenie Gminy Biała Podlaska, uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej przedstawia Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk: Do przedszkoli niepublicznych w mieście Biała Podlaska uczęszcza 112-stu najmłodszych mieszkańców Gminy Biała Podlaska. Z tego tytułu Gmina dopłaca miastu ok. 677 zł kosztów utrzymania za dziecko miesięcznie. Każdego miesiąca do budżetu Miasta trafia z tego tytułu ok. 75.800 zł. Pieniądze te są przekazywane do przedszkoli prywatnych. 38-ro dzieci z terenu gminy Biała Podlaska uczęszcza również do przedszkoli publicznych – miejskich. Tu opłata określona została w wysokości ponad 943 zł miesięcznie za jedno dziecko. Miesiąc w miesiąc jest to 35.850 zł. W roku 2022, w związku z dopłatami za maluchy mieszkające na terenie gminy Biała Podlaska, ale uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych samorządów, głównie Miasta Biała Podlaska, Gmina Biała Podlaska przekaże w formie dotacji kwotę ok. 1.404.000 zł – wyjaśnia wójt Wiesław Panasiuk. – Dodać należy, że na terenie gminy Biała Podlaska funkcjonują i działają oraz posiadają wolne miejsca: punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola publiczne i niepubliczne. Na terenie gminy działa również żłobek w Ciciborze Dużym, korzysta z niego 19. maluchów.

Podaną informację uzupełnia inspektor Urzędu Gminy Biała Podlaska Renata Torenc. – Do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej uczęszcza czworo dzieci będących mieszkańcami Gminy Biała Podlaska. Kwota 4.594,56 zł (4 * 1.148,64 zł ) jest kwotą obciążenia przez Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zgodnie z zawartym porozumieniem.

Podsumowując: Pomimo przekazanej rodzicom w wyżej prezentowanym piśmie informacji, o tym, że Żłobek XXX prowadził rozmowy z samorządem Gminy Biała Podlaska i Miastem Biała Podlaska celem uzyskania dofinansowania do kosztów utrzymania dzieci w żłobku, Urząd Miasta Biała Podlaska poinformował nas, że żadne w tym temacie pismo nie wypłynęło od dyrekcji placówki. 

Wsparcie samorządów dla żłobków niepublicznych

Jak wynika z zebranych informacji, samorządy mogą udzielać wsparcia jednostkom niepublicznym, jednak nie mają w tym zakresie obowiązku. Dotacja gminna, inaczej niż w przypadku przedszkoli, ma charakter dobrowolny. Nie oznacza to jednak, że placówki są pozostawione same sobie. Mają pewne możliwości korzystania ze źródeł finansowania, na co wskazuje m.in. portal LiveKid, który, w konsultacji z radcą prawnym, opublikował garść porad w ramach cyklu „Przewodnik po prawie oświatowym”. 

Wśród wymienionych na portalu źródeł dofinansowania znajdują się m.in.:
– rządowy program Maluch Plus, moduł trzeci i czwarty (środki jakie można pozyskać na tworzenie nowych miejsc i finansowanie istniejących, środki na obniżenie czesnego)
Maluch + <<==>> LINK
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
„[…] W 2009 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca prawa pracy i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Poszerzono wtedy definicję działalności społecznej – bo środki z tego funduszu mają być ukierunkowane na tego rodzaju cele – i wprowadzono opiekę żłobkową, jako między innymi tego rodzaju cel. Pracodawca może zatem finansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych udział dzieci pracowników jego firmy w żłobkach – czyli dopłacać do czesnego […]”
– środki unijne z programów krajowych i regionalnych
„[…] Jest już podział, w którym około 4 miliardy są przeznaczone na program „wiedza, edukacja, społeczeństwo”, w którym są między innymi żłobki. Jest możliwość dofinansowania tworzenia żłobków. Mówimy tutaj zarówno o nowych placówkach, jak i miejsc w tych już istniejących.[…]” (fragmenty publikacji na portalu LiveKid)

I jeszcze kilka zapożyczonych demotywatorów – aby rozładować nerwy – i znaleźć rozwiązanie.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Anna Ostapiuk
opracowanie graficzne: Mariusz Maksymiuk
grafika: demotywatory.pl
zdjęcie: Fragment pisma z dnia 12 stycznia 2022 r. wystosowanego przez Żłobek XXX do rodziców, fot. nadesłana przez czytelnika

 

 

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Jedna odpowiedź

  1. W zaistniałej sytuacji młodzi rodzice powinni zaproponować możliwość zaopiekowania się wnukami babciom i dziadkom.Obniżenie wieku emerytalnego wydaje się sprzyjać w szeregu przypadkach tego rodzaju rozwiązaniom. Dla większości dziadków wykonywanie takich obowiązków naprawdę przynosi wiele przyjemności. Sam tego doświadczyłem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama