Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Krzewica: Wieczór z patriotyzmem (film) (galeria)

Uroczystość pod hasłem "Wieczór z patriotyzmem", która odbyła się 11 listopada w Krzewicy w ramach gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Międzyrzec Podlaski, była okazją do uhonorowania lokalnych działaczy i społeczników, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla mieszkańców gminy i jej samorządu.

Uroczystość odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach (budynek w Krzewicy) i przybyli na nią przedstawiciele władz samorządowych oraz gminnych instytucji i organizacji. – Cieszę się, że zaszczyciliście nas państwo swoją obecnością. Jest to dla nas bardzo ważne, by podtrzymać wieloletnią tradycję „Wieczoru z patriotyzmem”, który każdego roku był dla mieszkańców gminy okazją do wspólnego krzewienia historii – powitał zgromadzonych prowadzący uroczystość dyrektor PSP w Kożuszkach Zenon Domański. – 11 listopada jest dniem szczególnym, gdyż wspominamy i nawiązujemy do ojców niepodległości. Ci wielcy, którzy nosili imię Polska w sercu, mieli wizje i marzenia. Ale to za mało, by myśleć o wolnej i niepodległej Ojczyźnie, oni zrobili jeden krok w przód. Działali w tych obszarach, w których ówczesna rzeczywistość ich postawiła – zauważył wójt Krzysztof Adamowicz, przypominając jednocześnie słowa Marii Konopnickiej wyryte na Pomniku Wdzięczności w Misiach, przy którym tego samego dnia z rana delegacja samorządowa Gminy Międzyrzec Podlaski złożyła kwiaty i hołd pamięci: – „Nie będzie Polak z Ojczyzny wyjęty, luzem rzucony między narody. Ale zbuduje dom własny i święty”. Stajemy dzisiaj w tym dniu z radością i troską, ale przede wszystkim z dużą nadzieją na to, że wspólnie jesteśmy w stanie budować piękny świat dla naszych dzieci i wnuków. Niech żyje Polska.

Podczas spotkania na ręce Marianny Kurendy przekazano statuetkę „Honorowy Obywatel Gminy Międzyrzec Podlaski” będącą wyrazem pośmiertnego nadania Honorowego Obywatelstwa jej małżonkowi Stanisławowi Kurendzie z Rzeczycy.

Uchwała o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Międzyrzec Podlaski Stanisławowi Kurendzie:
Honorowe Obywatelstwo dla Stanisława Kurendy <<==>> LINK

Wręczono również odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzec Podlaski„, które zostały w tym roku przyznane:

1. Annie Charczuk
Lokalna przedsiębiorczyni, właścicielka firmy dekoratorskiej DEKORANNA, mieszkanka miejscowości Strzakły. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć, otwarta, pomocna w każdej sytuacji, a zarazem bardzo skromna. Od wielu lat udziela się społecznie nie tylko w swojej miejscowości, ale i całej Gminie. Bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach gminnych, wykorzystując swoje umiejętności dekoratorskie. Należą do nich np. dożynki gminne, Narodowe Czytanie w Gminie Międzyrzec Podlaski i spotkania opłatkowonoworoczne dla mieszkańców. Pani Anna chętnie też wspiera rzeczowo oraz finansowo wydarzenia i konkursy organizowane przez gminę, gminne instytucje kultury, szkoły. Co więcej, Pani Charczuk jest członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Gminy Międzyrzec, działalność prospołeczna nie jest jej obca – jest autorką lub współautorką licznych stoisk kulinarnych promujących gminę, np. podczas Festiwalu Ludowo-Biesiadnego Południowego Podlasia czy też podczas wydarzenia Spod strzechy w XXI wiek. Pani Anna prowadzi zajęcia kulinarne z dziećmi w ramach projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski”, propagując na co dzień w swojej pracy wiedzę na temat np. potraw tradycyjnych charakterystycznych dla naszego regionu, ale też kuchni nowoczesnej. Kobieta o wielu talentach, zawsze otwarta i gotowa do pomocy.

2. Magdalenie Chodzińskiej
Od ponad 6 lat pełni funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim zs. w Wysokim. Od początku odważnie i konsekwentnie, realizuje swą misję biblioteki nowoczesnej, a jednocześnie pielęgnującej lokalne tradycje i historię. Jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń odbywających się w różnych miejscowościach na terenie gminy: spotkań autorskich, wieczornic, koncertów, uroczystości o charakterze patriotycznym, konkursów, pokazów i wystaw. Włącza, z powodzeniem, bibliotekę i gminę w wydarzenia edukacyjno-kulturalne o zasięgu ogólnopolskim np. w Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie realizując je w sposób nieszablonowy, co jest dostrzegane również na skalę ogólnopolską. Biblioteka m.in. otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016”, tytuł i statuetkę „Biblioteka Roku 2017 Powiatu Bialskiego”. Pani Magdalena Chodzińska realizuje wiele projektów. Efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne na zakup nowości wydawniczych, na działalność wydawniczą biblioteki. Pozyskała wspólnie z partnerami m.in. środki na realizację projektu „Wiktoria 1920 w Gminie Międzyrzec Podlaski. Wystawa w 100. Bitwy Warszawskiej” (40 tys. zł) czy dwukrotnie już „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (60 tyś. zł). Jest współautorem książki i filmu „Krzyże i kapliczki Gminy Międzyrzec Podlaski” czy serii „Ocalić od zapomnienia. Przeszłość zachowana w pamięci” – laureatek powiatowych konkursów. Była też pomysłodawczynią namalowania muralu poświęconego pamięci św. Jana Pawła II na budynku GOK i GBP w Wysokim. Pani Dyrektor efektywnie współpracuje ze szkołami i przedszkolem czego dowodem jest fakt, że została Laureatem Nagrody Złota Podkowa 2021 w kategorii Przyjaciel Szkoły. Współpracuje też różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, działającymi nie tylko na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski m.in. AIESEC. Dzięki tej współpracy w Gminie Międzyrzec Podlaski trzykrotnie już gościliśmy wolontariuszy z różnych stron świata, którzy podczas wakacji prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dba o estetykę i wygląd biblioteki oraz jej filii. Sukcesywnie odnawia pomieszczenia, doposaża je, unowocześnia, komputeryzuje oraz uzupełnia i aktualizuje księgozbiór. W 2018 roku pani Chodzińska za całokształt działalności kulturalnej i społecznej otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Lubelskiego.

3. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Krzna Rzeczyca
Klub z ponad 50-letnią tradycją, przez pewien okres jego działalność była zawieszona, co było spowodowane brakiem społecznika, który mógłby się zająć organizacją i pozyskiwaniem środków na działalność. W 2015 r. małżeństwo Łosickich wraz z Wójtem Gminy Międzyrzec Podlaski Panem Krzysztofem Adamowiczem, podjęli się reaktywacji Stowarzyszenia. Klub działa dzięki pozyskanym środkom z dotacji samorządu terytorialnego, środkom z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz od sponsorów. W 2017 roku z miłości do najmłodszych powstała Mini Akademia Żak KRZNA. Obecnie zajęcia z piłki nożnej są prowadzone w Rzeczycy, Krzewicy, Rogoźnicy, a także w Drelowie. Klub zrzesza ponad 130 dzieci. GLKS „KRZNA” dba, aby dzieci, młodzież i dorośli miały dostęp do najnowocześniejszego sprzętu sportowego, aby rozwijały się fizycznie w najlepszych warunkach. Z dumą patrzą na swoich wychowanków, którzy już teraz reprezentują kadrę wojewódzką, działając w różnych miejscach dają dzieciom możliwość rozwoju i odnalezienia ukrytych talentów. Priorytetem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

4. Jerzemu Franciszkowi Stefaniukowi
Rodowity mieszkaniec Tłuśćca, z wykształcenia mechanik. Prowadzi własne gospodarstwo rolne. Od 23.03.1987 r. jest pracownikiem Poczty Polskiej na stanowisku listonosza. Obecnie obsługuje rejon obejmujący Tłuściec i pięć okolicznych miejscowości na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Jako wieloletni listonosz, dzięki swojej sumienności i uczciwości oraz niezwykłym predyspozycjom w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z mieszkańcami, cieszy się wśród nich ogromnym uznaniem. W/wym. oprócz stałych obowiązków doręczycielskich, nigdy nie odmawia pomocy w załatwieniu innych spraw, przez co w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie osób samotnych, starszych i mniej mobilnych. Pomimo ewidentnego obciążenia obowiązkami, dla wielu – szczególnie dla osób starszych i niedołężnych – jest osobą szczególnego zaufania, z kim mogą porozmawiać, pochwalić się czymś lub wyżalić. Jurek zawsze znajduje czas by wysłuchać, uspokoić czy podzielić się dobrą radą.

5. Andrzejowi Adamowi Śledziowi
Lokalny przedsiębiorca, producent pieczarek. Od 16 lat na terenie Tuliłowa prowadzi wraz z żoną zakład produkcji pieczarek, gdzie zatrudnia około 50 osób, w tym mieszkańców naszej gminy. Jego gospodarstwo to 7 tysięcy metrów uprawowych. Jest bardzo miłym i kontaktowym człowiekiem. Dostrzega potrzeby otaczających Go ludzi oraz potrzeby naszej wsi i gminy. Bierze czynny udział w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości, zawsze wspierając finansowo lub rzeczowo, np. dożynki gminne, spotkanie opłatkowo-noworoczne, wydarzenia organizowane przez gminne instytucje kultury, stowarzyszenia, czy szkoły, jubileusze ochotniczych straży pożarnych. Pan Andrzej odebrał z rąk Starosty Bialskiego wyróżnienie „Dobre, bo bialskie” za rok 2016, przyznawane firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocji powiatu bialskiego. Jest człowiekiem niezawodnym, na którego zawsze można liczyć.*

*Charakterystyka kandydatów została zaczerpnięta ze strony Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski.

To ogromny zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Dziękujemy środowiskom, które zgłosiły naszą kandydaturę, a panu wójtowi i radnym za przyjęcie i zatwierdzenie nominacji – w imieniu odznaczonych podziękowała dyrektor GBP Magdalena Chodzińska, przypominając jednocześnie słowa Jana Pawła II: „Wielkość człowieka poznaje się nie po tym, co posiada, lecz po tym, kim jest. Nie po tym, co ma, lecz po tym, czym dzieli się z innymi…”

„Wieczór z patriotyzmem” był okazją do podsumowania i wręczenia nagród laureatom Gminnego konkursu plastycznego „Moja niepodległa Ojczyzna”:

w kategorii klas I-IV:
I miejsce Albert Gaszewski kl. IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy,
II miejsce Jakub Zaniewicz kl. III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach,
III miejsce Karolina Hryciuk kl. III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach.
Wyróżnienie przyznano Klaudii Borkowicz kl. II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach.

W kategorii klas VI – VIII:
I miejsce Gabriela Jakubowicz kl. VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach,
II miejsce zajęła Maja Kwasińska kl. VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Krysińskiego w Rudnikach,
III miejsce Artur Samociuk kl. V Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.
Wyróżnienie przyznano Michalinie Wasiluk kl. Vb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach.

Część artystyczną- spektakl pod nazwą „Pisk Białego Orła” zaprezentowali uczniowie PSP w Kożuszkach, na scenie wystąpili również tancerze grupy Move Mi prowadzonej przez Milenę Rzewuską-Adamowicz. Piosenki patriotyczne wykonała Klaudia Baj.  

 

materiał: Radio Biper Gmina Międzyrzec Podlaski/Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk/
zdjęcia: Radio Biper
film: Małgorzata Mieńko

Zobacz galerię zdjęć:
Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama