Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego okazją do wręczenia nagród i wyróżnień (film)

20 czerwca gmina Łomazy gościła w swoich progach przedstawicieli kultury z terenu powiatu bialskiego. Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień instytucjom i osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla upowszechniania kultury w jej szerokim zakresie.

Spotkanie poprowadziła Małgorzata Kadłubowska, natomiast gospodarzem wydarzenia był wicestarosta bialski Artur Grzyb.

W uroczystym Dniu Działacza Kultury Powiatu Bialskiego wzięli udział włodarze i przedstawiciele gmin powiatu bialskiego, dyrektorzy gminnych i miejskich ośrodków kultury i bibliotek, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz laureaci nagród powiatowych i stypendyści powiatu w dziedzinie twórczości artystycznej.

Kilka słów do zgromadzonych skierowali tego dnia wicestarosta bialski Artur Grzyb, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz przewodniczący rady powiatu bialskiego Wojciech Mitura.

To wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować i docenić wkład, jaki państwo wnosicie w życie kulturalne naszego regionu. Państwa praca, zaangażowanie i pasja, są fundamentem, na którym budujemy bogactwo naszej kultury lokalnej (…) Dzisiejszy dzień to też doskonała okazja, by podziękować tym, którzy kulturę wspierają: nauczycielom, animatorom, artystom, pracownikom domów kultury, bibliotek, muzeów oraz wszystkim organizacjom i instytucjom współpracującym na rzecz kultury – podkreślił wicestarosta bialski Artur Grzyb. – Dziś możemy podsumować miniony rok w sferze kultury, spotkać się w jednym miejscu jako reprezentanci całego powiatu – dodał wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski składając w imieniu wszystkich samorządowców życzenia wszystkim działaczom kultury.

Podczas wydarzenia nastąpiło wręczenia nagród i wyróżnień:

1. Nagroda Samorząd gminny przyjazny kulturze

Celem konkursu jest przede wszystkim wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, ale również promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Tytuł ten został przyznany Gminie Konstantynów.

Dyplomy za wspieranie kultury odebrali przedstawiciele gmin Biała Podlaska, Rossosz, Rokitno, Terespol i Wisznice oraz miasta Międzyrzec Podlaski.

2. Nagrody Starosty Bialskiego „Bialskie Talenty” za 2023 rok

Nagroda jest przyznawana każdego roku w celu promowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, nauki i sportu oraz upowszechniania pozytywnych wzorców i doświadczeń. Nagradza się młodych, wyróżniających się ludzi, którzy swoim talentem promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

Nagrody odebrali:

w dziedzinie nauki: Karol Modrzewski i Patryk Sykterz
w dziedzinie kultury: zespołowi Motwiczanki z Motwicy
w dziedzinie sportu: Aleksandra Kaja Semeryło i Wiktor Tuszyński
wyróżnienia: 
Aleksandra Katarzyna Marciak
Mikołaj Mazurek
Łucja Wiktoria Semeryło
Oliver Jabkiewicz
Filip Pocztarski
Martyna Sawczuk

3. Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. 

Laureatami nagrody zostali:
prof. dr hab. Feliks Czyżewski
Teresa Charko
Urszula Aniela Nowicka
Oliwia Spychel
Koło Gospodyń Wiejskich w Szóstce

Pan prof. dr hab. Feliks Czyżewski swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziś, chociaż na profesorskiej emeryturze, wciąż pozostaje aktywny. W centrum zainteresowań naukowych Pana Profesora znajduje się problematyka pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego. Jego liczne prace komparatystyczne pozwalają nam, mieszańcom nadbużańskich terenów, zrozumieć nasz język, jego pochodzenie i kulturę. Dzięki badaniom Profesora, gwara wschodniej Polski, nazywana językiem chachłackim, stała się nam jeszcze bliższa i zyskała miano prawdziwego języka. Nie sposób wymienić wszystkich dzieł profesora, bowiem na całościowy, oryginalny poznawczo, różnorodny materiałowo oraz nowatorski metodologicznie, dorobek naukowy Laureata, składa się ponad 170 opublikowanych opracowań. Wymieńmy kilka z nich: Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi, Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, czy Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. Uwagę zwraca publikacja Gdzie bije źródło…, podejmująca przede wszystkim tematykę kultury muzycznej. Dzieła te, jak również niezliczona ilość artykułów, są fundamentem ochrony dziedzictwa językowego, a zarazem kulturowego kresów. Profesor Czyżewski przez wiele lat współpracował z Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, współorganizując konkursy slawistyczne, promujące języki słowiańskie wśród uczniów szkół średnich powiatu bialskiego, włodawskiego i parczewskiego. To cenna inicjatywa służąca zachowaniu niematerialnego dziedzictwa naszego powiatu, przekazywana młodemu pokoleniu. Nieobca jest Mu idea ekumenizmu, od wielu lat działa bowiem na niwie porozumienia między prawosławiem i katolicyzmem, religiami obecnymi i współistniejącymi od wieków na terenie naszego powiatu. Jest aktywnym popularyzatorem wiedzy o historii prawosławia oraz unitów. Za badania nad nekropoliami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego został odznaczony Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, będącym najwyższym odznaczeniem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Profesor Czyżewski to również niestrudzony promotor i propagator twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz jego brata Kajetana. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Profesora odbywają się na terenie powiatu bialskiego konferencje naukowe, poświęcone tym znakomitym przedstawicielom rodu Kraszewskich. Pokłosiem zaś spotkań kulturalno-naukowych są wydawnictwa pokonferencyjne, między innymi Kraszewscy na Podlasiu. Ceniony za swoją wiedzę i wysoką kulturę osobistą, wielokrotnie reprezentował nasz region na międzynarodowych konferencjach, sympozjach, spotkaniach naukowych w Ukrainie i Białorusi. Od 2023 roku – Członkiem Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026. Dzięki Panu Profesorowi słowo „emerytura” nabrało zupełnie nowego znaczenia…

Pani Teresa Charko zajmuje się rękodziełem ludowym i twórczością artystyczną. Jej specjalnością jest haft płaski, krzyżykowy, richelieu i koronka, do wykonania których używa igły i szydełka. Jest popularyzatorką techniki snuto-wiązanej. Spod jej rąk wyszła niezliczona ilość misternie zrobionych serwetek, obrusów, bieżników, makatek i ręczników ludowych, ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, prezentujących stare tradycyjne wzory, zapamiętane i wyuczone pod okiem mamy i babci. Pani Teresa z pasją tworzy dzieła z naturalnych materiałów oraz szkice i prace akwarelowe. Na jej obrazach pojawia się przyroda, świat baśni i bajek, ale również postaci ludzkie.
Artystka była wielokrotnie nagradzana w konkursach Igłą malowane oraz Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe. Prace wykonane przez Panią Teresę wzbogacają cykliczne festiwale i prezentacje. Na uwagę zasługują piękne ręczniki ludowe oraz koronkowe lauferki, eksponowane między innymi w pałacu Zyberk-Platerów w Konstantynowie. Nieobcy Pani Teresie jest również dar opowiadania. Bajka o nieporozumieniu znalazła się w publikacji zatytułowanej Jaka była Twoja bajka? wydanej w 2022 r. w ramach projektu pn.: Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane, zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

Pani Urszula Nowicka jest mieszkanką Perkowic w Gminie Biała Podlaska, gdzie współtworzyła Pracownię Kulinariów Regionalnych, mieszczącą się w Gminnym Ośrodku Kultury. Pracownia działa prężnie od 2006 roku, a Pani Urszula prowadzi w niej warsztaty kulinarne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Pod jej okiem odbywają się liczne konkursy kulinarne. Pracownia jest miejscem otwartym, gdzie można poznać regionalne potrawy, ich historię i sposób wytwarzania. Pani Urszula promuje również dziedzictwo naszego regionu w programach radiowych i telewizyjnych. Laureatka nagrody odtworzyła pradawne przepisy, przekazywane w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jako pierwsza rozpropagowała produkty, które dzięki niej zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych, należą do nich m.in.: kołacz z jagłami, napój żniwny czy pierogi perkowickie. Laureatka nagrody dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nieocenionymi umiejętnościami biorąc czynny udział w konkursach jako ich jurorka. Ale i sama podlega ocenianiu, doskonaląc nieustannie swój kunszt przez uczestnictwo w regionalnych i ogólnokrajowych konkursach kulinarnych. Otrzymała w nich szereg nagród i wyróżnień. Na szczególną uwagę zasługuje „Perła 2022” – Najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy otrzymana na Krajowym Finale Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Poznaniu za Kulebiak jaglany z Perkowic oraz „Perła 2023” za Kołacz z jagłami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku. W 2013 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego „Artysta Lubelszczyzny” za wieloletnią promocję Gminy Biała Podlaska. 

Pani Oliwia Sychel jest najmłodszą laureatką Nagrody Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego jest w bieżącym roku Pani Oliwia Spychel. Najmłodsza, ale osiągnięć mógłby pozazdrościć jej niejeden artysta-senior. Swoją muzyczną drogę rozpoczęła w wieku 8 lat od gry na skrzypcach, bo tradycyjna muzyka Południowego Podlasia jest w centrum jest artystycznych zainteresowań. Polki, oberki, walczyki, bardziej i mniej znane pieśni Podlasia wykonuje pod surowym i wymagającym okiem, a przede wszystkim uchem, Mistrza Zdzisława Marczuka z Zakalinek, również laureata naszej nagrody. Oliwia gra również na saksofonie w szkolnej orkiestrze dętej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej. Jest laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej, Turnieju Młodych Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej, Festiwalu Żywej Muzyki Ludowej w Kolbuszowej czy wreszcie Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie. Talent Oliwii dostrzegł również Starosta Bialski przyznając jej Grand Prix ,,Bialskie Talenty’’. Nasza laureatka była również stypendystką Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego i dwukrotnie Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Oliwia jest przykładem dla innych młodych artystów. Dzięki jej aktywności artystycznej następuje transmisja pokoleniowa, służąca zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Południowego Podlasia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szóstce jest prężnie działającą grupą, dbającą o upowszechnianie kultury tradycyjnej i ludowej. Istnieje już ponad 60 lat. Reprezentuje Gminę Drelów i Powiat Bialski na wydarzeniach pielęgnujących tradycje ludowe i zwyczaje polskiej wsi. Dzięki działaniom międzypokoleniowym, kultywuje tradycje chłopskie, przyczyniając się do wzrostu wiedzy i świadomości kulturowej oraz historycznej Gminy Drelów. Koło Gospodyń Wiejskich w Szóstce było wielokrotnie nagradzane w konkursach, których celem jest kultywowanie polskiej tradycji i folkloru ziemi podlaskiej. Warto wymienić chociażby te związane z rękodziełem ludowym i lokalnymi tradycjami. Ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności są dożynki. Laureatki nagrody biorą czynny udział w ich przygotowaniu, reprezentują gminę Drelów podczas gminnego, powiatowego i wojewódzkiego święta plonów, zdobywając liczne trofea w konkursach na stoisko dożynkowe oraz tradycyjny wieniec dożynkowy. W bieżącym roku KGW otrzymało również wyróżnienie w konkursie Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko. Zespół śpiewaczy działający przy Kole Gospodyń Wiejskich bierze udział w Przeglądach Pieśni Regionalnych, promując w ten sposób spuściznę muzyczną Południowego Podlasia. Zawsze obecne podczas wydarzeń promujących gminę i powiat zaprezentowały stoisko z regionalnymi potrawami oraz rękodziełem podczas Regionalnego Święta Wsi w Grabanowie w 2023 roku..
Laureatkom nagrody nieobce są inicjatywy społeczne, których celem jest dbałość o lokalną społeczność i integrację. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w akcjach charytatywnych, wspierając najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Drelów.

4. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej młodzieży z powiatu bialskiego

– z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach: Maciej Józefczuk, Piotr Szymborski i Karolina Wieczorek
– z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim: Wiktoria Mikołajczuk i Bartosz Nurzyński

Spotkanie uwieńczył koncert w wykonaniu artystów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach: zespół „Śpiewam, bo lubię” oraz duet, który tworzą członkowie zespołu RBB, działającego przy GOK w Łomazach: Ryszard Bielecki i Arkadiusz Saczuk. 

Zespół „Śpiewam, bo lubię” powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w 2006 roku. Obecnie prowadzony jest przez Arkadiusza Saczuka. Repertuar i brzmienie zespołu z powodzeniem można umieścić w kanonach zespołu biesiadnego i ludowego. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów. Reprezentuje Gminę Łomazy w konkursach i przeglądach, a także uczestniczy w okolicznościowych koncertach. Ugruntowuje tym swój wieloletni wkład w kultywowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego powiatu bialskiego. Jest laureatem nagrody kultury powiatu bialskiego za 2020 rok.

Zespół RBB, wykonuje kompozycje własne oscylujące pomiędzy bezpośredniością poezji śpiewanej, a bardziej złożonymi kompozycjami z gatunku bluesa, muzyki niezależnej i pop-rocka z udziałem klarnetu, akordeonu, perkusji czy saksofonu. Pan Ryszard Bielecki jest laureatem nagrody kultury powiatu bialskiego za 2019 rok.

 

materiał: Radio Biper Powiat Bialski / Gmina Łomazy
zdjęcia: Bartek Sawa Sawicki
film: Bartek Sawa Sawicki
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama