Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

III sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 24 czerwca 2024
, godz. 12:30
Informujemy, iż III sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41. Obrady rozpoczną się o godz. 12:30. Podczas sesji przedstawiony zostanie Raport o stanie powiatu za 2023 rok. Radni podejmą decyzje dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Do tego sprawozdanie finansowe i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu II sesji.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu bialskiego za 2023 rok:
a) debata nad raportem o stanie powiatu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu;
d) przedstawienie opinii komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu;
e) dyskusja nad sprawozdaniami;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bialskiego za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok:
a) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego;
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za 2023 rok;
c) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2023;
d) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
e) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2024 rok;
f) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego.
9. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego:
https://www.youtube.com/channel/UCe5s9UiJj-XRAF4U44-3a3Q.

 

materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
tekst: Wojciech Mitura przewodniczący Rady Powiatu / Katarzyna Żurek-Pietruczuk Biuro Obsługi Rady Powiatu / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama