Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

3. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 18 czerwca 2024
, godz. 11:00
Informujemy, że 18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00 w zespole dworsko-parkowym w Grabanowie z siedzibą w Wilczynie 31 odbędzie się III posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska IX kadencji. W planie obrad udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, odwołanie i powołanie Skarbnika Gminy. Uchwała dotycząca utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie tematu prewencji w ruchu drogowym i aktualnych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie Biała Podlaska.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 r. i przeprowadzenie dyskusji nad nim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
a) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z opinią RIO,
b) Sprawozdania finansowego,
c) Informacji o stanie mienia komunalnego,
d) Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
e) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Podlaska
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Grabanowie, Ortelu Książęcym Drugim, Sitniku, Sławacinku Startym, Styrzyńcu, Sworach i Woskrzenicach Dużych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Biała Podlaska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Biała Podlaska.
20. Interpelacje radnych.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Maciej Hawryluk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Obsługi Rady Gminy Urząd Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama