Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Profesor Jerzy Nitychoruk ponownie rektorem Akademii Bialskiej

26 marca w wyniku przeprowadzonych wyborów rektorem Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II na kadencję 2024-2028 został wybrany prof. dr hab. Jerzy Antoni Nitychoruk.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową Akademii Bialskiej nadesłaną do redakcji Radio Biper:

Kandydat został zgłoszony zarówno przez Radę Uczelni jak i Senat. Zgodnie z procedurą wyborczą kandydat wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Rektora Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II na kadencję 2024-2028.

Z ogromną radością i dumą składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Rektora Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II na kadencję 2024-2028. To zaszczytne powołanie stanowi wyraz uznania dla niezwykłych kompetencji, zaangażowania oraz wizji, które prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk wnosi w rozwój naszej Uczelni. Jesteśmy przekonani, że bogate doświadczenie naukowe, zaangażowanie społeczne oraz umiejętności przywódcze będą nieocenionym atutem w kierowaniu naszą Uczelnią na kolejne lata. Pasja Rektora do nauki, połączona z troską o dobro wspólnoty akademickiej, stanowi solidną podstawę dla realizacji ambitnych celów oraz dalszego podnoszenia jakości kształcenia. Wierzymy, że pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Nitychoruka Akademia Bialska im. Jana Pawła II będzie kontynuować swoją dynamiczną ścieżkę rozwoju, stając się jeszcze bardziej wybitnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym.

Jego Magnificencjo Rektorze, życzymy Ci wytrwałości, mądrości oraz wszelkiej pomyślności w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Razem tworzymy silną społeczność akademicką, gotową wesprzeć Cię w realizacji wszelkich wyzwań i celów, jakie stoją przed naszą Uczelnią.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy owocnej kadencji, pełnej sukcesów i satysfakcji z osiąganych rezultatów.

Jerzy Antoni Nitychoruk urodził się 28 grudnia 1958 roku w Janowie Podlaskim. Polski geolog, profesor nauk o Ziemi, specjalizujący się w geologii czwartorzędu, geologii klimatycznej, geochemii izotopów stałych tlenu i węgla oraz geoarcheologii. Od 1984 do 2013 roku związany z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie z Akademią Bialską im. Jana Pawła II z siedzibą w Białej Podlaskiej, w której od 2013 pełnił funkcję dziekana w Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, a od 2019 roku pełni funkcję rektora (kadencje 2019–2020, 2020–2024, 2024–2028).

Prof. Jerzy Nitychoruk w 1981 roku ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1985 roku studia geologiczne na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tu też, w 1993 roku obronił pracę doktorską p.t. „Stratygrafia plejstocenu i paleogeografia południowego Podlasia” w dyscyplinie nauk przyrodniczych, a w 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał w 2012 roku.

Jest wielokrotnym laureatem stypendiów i nagród, w tym stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, które odbywał w Uniwersytecie w Getyndze w latach 1996 – 2011 i nagrody naukowej imienia Wawrzyńca Teisseyre’a, VII Wydziału Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną „Climate reconstruction from stable-isotope composition of the Mazovian Interglacial (Holsteinian) lake sediments in eastern Poland”. Badania naukowe prof. Jerzego Nitychoruka dotyczące głównie sedymentacji jeziornej i osadów polodowcowych, prowadził w takich regionach jak Południowe Podlasie, Tatry, Spitsbergen, Egipt czy Chorwacja. Jego działalność obejmuje także kierowanie i uczestnictwo w wielu projektach badawczych, w tym międzynarodowych, we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie. Jest autorem i współautorem ponad 300 prac, promotorem doktoratów i recenzentem wielu opracowań geologicznych, projektów i manuskryptów. Był recenzentem doktoratów, habilitacji i postepowań w sprawie przyznania tytułu profesora. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, będąc członkiem wielu towarzystw, między innymi – Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Polskiego Towarzystwa Geograficznego – Klubu Polarnego. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Nauki z dorobkiem kilkudziesięciu recenzji projektów badawczych.

W latach 2015 – 2017 był członkiem Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska i członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego, 2016–2019.

Prof. Jerzy Nitychoruk jest autorem siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 z Południowego Podlasia. Jego wkład w rozwój nauk o Ziemi oraz zaangażowanie w dydaktykę i popularyzację wiedzy geologicznej potwierdzają liczne współprace międzynarodowe i osiągnięcia publikacyjne. W latach 2010 – 2015 kierował międzynarodowym Programem Działań Zintegrowanych POLONIUM, w ramach umowy o współpracy naukowej i technicznej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej. Przebywał na stażach w Uniwersytetach w Paryżu, Reading, Tucson, Getyndze, Oldenburgu, Grenadzie, Antalyi, Tancie, Kafr El Sheikh, Lwowie, Mińsku, Brześciu i innych.

Wygłosił szereg wykładów naukowych i popularno-naukowych w Polsce i za granicą. Zaprosił również wykładowców z innych krajów do wygłoszenia wykładów w polskich uczelniach.

W 2023 r. otrzymał złoty medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej – Sapientia et Veritas”, który nadawany jest za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

 

materiał, tekst, zdjęcia: Jowita Grochowiec, Akademia Bialska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama