Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Szkolenie obronne zrealizowane w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

Przedstawiciele m.in. rządowej administracji zespolonej w województwie i samorządów terytorialnych, realizujących na co dzień zadania obronne w myśl Ustawy o obronie ojczyzny, spotkali się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie na szkoleniu obronnym. Podczas spotkania podsumowana została realizacja zadań obronnych, realizowanych w ubiegłym roku i przedstawione zadania zaplanowane na rok 2024. Spotkanie otworzył i uczestników powitał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

– Chciałbym mocno podkreślić, jak sprawy obronności i bezpieczeństwa są ważne dla mnie jako wojewody lubelskiego. Podjęliśmy niedawno szereg działań, mających na celu uszczelnienie naszej wschodniej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem niekontrolowanego napływu artykułów rolno-spożywczych

Trzeba wygenerować pewną współpracę na poziomie administracji zespolonej i niezespolonej, także z jednostkami samorządu terytorialnego, z naszymi służbami fitosanitarnymi. Trzeba współpracować w duchu budowania potencjału obronności, bo to jest obrona interesów naszych przedsiębiorców i naszych rolników, a na tym nam bardzo zależy

Chcielibyśmy, by nasze województwo z racji położenia geopolitycznego i tego, że do tematów obronności podchodzimy bardzo poważnie, stawało się w pełni autorytetem, takim centrum kompetencji wschodniej, z drugiej strony ekspertem, jak utrzymywać poziom gotowości na najwyższym poziomie  – podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Szkolenie obronne

Podczas szkolenia poruszone zostały aktualne problemy z zakresu obronności państwa, stanowiące bieżące zadania, realizowane przez Wojewodę, jako organizatora i koordynatora zadań w tzw. układzie pozamilitarnym na obszarze województwa lubelskiego.

Tematyka prowadzonych wykładów związana była z zagadnieniem Planowania Operacyjnego. Obecnie trwają prace nad aktualizacją Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Lubelskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Istotnym obszarem, jaki został zaprezentowany było przygotowanie służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

W gronie szkolących i wykładowców wystąpiło kierownictwo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz pracownicy Oddziału Spraw Obronnych. Szkolenia organizowane są corocznie.


materiał: Lubelski Urząd Wojewódzki
tekst i zdjęcia: Joanna Szwedo Lubelski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama