Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Biała Podlaska: Biorą się za remont chodników przy ulicy Królowej Jadwigi (galeria)

Urząd Miasta Biała Podlaska ogłosił przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 100493L - pod tym kodem na mapie miasta znajduje się ul. Królowej Jadwigi. Remont dotyczyć ma odcinka od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta. Prace polegać mają na przebudowie drogi dla pieszych i przejść dla pieszych. Łącznie to ponad pół kilometra chodników. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych podczas przekraczania ulicy. Pojawi się dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych. Dodatkowo pojawią barierki parkingów. Miejsca przejść zostaną przesunięte pod kątem bezpieczeństwa, elementów zieleni, zmniejszenia prędkości aut zbliżających się do skrzyżowań. Pierwsze prace miały rozpocząć się jeszcze w grudni br., jeśli pozwoli na to pogoda. Zakończenie prac przewidziano na jesień 2024 roku.

Zaplanowana inwestycja obejmuje budowę chodnika o długości około 520 m oraz bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi. Na realizację zadania Miasto Biała Podlaska uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja dotycząca Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na grudzień 2023 r., a zakończenie na jesień 2024 r. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego to 1 milion zł, przy udziale środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie prawie 602 i pół tysiąca zł. Na 2024 r. zaplanowano ponad 397 i pół tys. zł wkładu własnego – z budżetu miasta.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dla pieszych i przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 100493L, ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta od km 0+003,50 do km 0+525. Przebudowa dotyczy drogi dla pieszych znajdującej się po zachodniej, oraz północno – zachodniej stronie ul. Królowej Jadwigi. Dodatkowo zakres opracowania przewiduje dostosowanie przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów, a w tym wymagań rekomendowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Ulica Królowej Jadwigi jest drogą gminną nr 100493L, klasy Z (zbiorcza). Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z ul. Terebelską, a kończy na skrzyżowaniu z ul. Sitnicką.

Odcinek objęty opracowaniem posiada przekrój uliczny i przebiega w terenie zabudowanym o zwartej zabudowie po lewej stronie jednorodzinnej, po prawej natomiast przebiega w okolicy budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Jest to droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, lokalnie wprowadzone są elementy kanalizujące ruch, tj. wyspy dzielące.

Nawierzchnia jezdni jest w dopuszczalnym stanie technicznym, jednak z licznymi spękaniami oraz łatami. Ulica znajduje się na short liście ulic przeznaczonych w najbliższym terminie do remontu.

Po obu stronach odcinka objętego opracowaniem znajduje się droga dla pieszych w przeciętnym stanie technicznym, wykonana z płyt betonowych. W ciągu drogi dla pieszych występują zjazdy do posesji zbudowane z różnych materiałów i posiadające zmienne parametry, głównie z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych, trylinki, innych elementów betonowych.

Po stronie projektowanej drogi dla pieszych, pomiędzy krawężnikiem, a granicą pasa drogowego występuje istniejący chodnik oraz zieleńce.

W okolicy km 0+220 po lewej stronie występuje przystanek oraz peron autobusowy wraz z wiatą przystankową w dobrym stanie technicznym.

Pod koniec projektowanego odcinka, ok. km 0+430 po stronie prawej występuje zatoka autobusowa o nienormatywnych wymiarach. Za zatoką również po stronie prawej od km 0+455 do km 0+510 występuje zatoka postojowa, oddzielona od jezdni pasem dzielącym.

Na przedmiotowym odcinku uzbrojenie terenu stanowią: sieci telekomunikacyjne, światłowodowe, wodociągowa, podziemne sieci energetyczne, kanał sanitarny, kanał deszczowy, sieć gazowa.

Na projektowanym odcinku występują skrzyżowania:
ok km 0+091,00 z ul. Kazimierza Jagiellończyka
ok km 0+336,00 z ul. Radziwiłłowska

Co zmienić ma remont?
Na początku odcinka, przebudowywaną drogę dla pieszych projektuje się w nawiązaniu do istniejących chodników zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ul. Sitnicką. Przejście dla pieszych przy ul. Sitnickiej, przesuwa się w kierunku północnym o ok. 2,5m, tak aby znajdowało się pomiędzy istniejącymi wpustami ulicznymi. Projektuje się doświetlenie przejścia dla pieszych.

Koryguje się istniejącą wyspę dzielącą, skracając jej zakończenie, co poprawi przejezdność skrzyżowania, pojazdom skręcającym z ul. Sitnickiej (od centrum) w ul. Królowej Jadwigi. Dodatkowo koryguje się nawierzchnię dojść do przejścia dla pieszych tworząc rampy krawężnikowe a krawędź wyznacza się poprzez zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni – płytką żółtą z wypustkami.

Chodnik pomiędzy ul. Sitnicką, a ul. Radziwiłłowską przesuwa się lokalizacyjnie do granicy pasa drogowego, tworząc miejsce dla innych elementów drogi z uwagi na plany Zamawiającego dot. przebudowy ulicy w przyszłości. W związku z powyższym, zlokalizowane ogrodzenie (dz. nr 235/1) zalegające w pasie drogowym, należy przebudować i ustawić na granicy pasa drogowego. Istniejące stanowiska postojowe zlokalizowane przy punktach handlowych w km. 0+180 odseparowuje się od drogi dla pieszych słupkami parkingowymi U-12c.

Peron autobusowy zlokalizowany ok. km. 0+220 przebudowuje się, wydłużając go do długości normatywnej, a przy krawędzi lokalizuje się system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Przejście dla pieszych przy ul. Radziwiłłowskiej, przebudowuje się korygując jego lokalizację. Przedłuża się wyspę dzielącą w głąb ulicy Radziwiłłowskiej i przesuwa się przejście dla pieszych dzięki czemu skróci się jego długość, a stworzone w ten sposób przewężenie wlotów skrzyżowania, sprzyjać będzie zmniejszeniu prędkości dojeżdżających pojazdów. Dodatkowo nowe przejście dla pieszych lokalizuje się pomiędzy dwoma słupami oświetlenia drogowego z którego wydziela się oddzielne słupy doświetlające przejście. Z uwagi na przesunięcie przejścia dla pieszych koryguje drogę dla pieszych stanowiącą dojście do przejścia zarówno z prawej jak i lewej strony ul. Radziwiłłowskiej. Dodatkowo obniża się dopuszczalną prędkość pojazdów w obrębie skrzyżowania do 30 km/h. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

Odcinek drogi dla pieszych zlokalizowany w sąsiedztwie obiektów szkolnych z uwagi na istniejące nasadzenia drzew, lokalizuje się po istniejącej trasie chodnika z niewielkim przesunięciem do granicy pasa drogowego. Przy skrzyżowaniu z ul. Zygmunta Augusta chodnik dosuwa się do granicy pasa drogowego oraz łączy się z istniejącym przejściem dla pieszych na którym projektuje się dodatkowe doświetlenie, tworzy się rampę krawężnikową oraz wykonuje się przy krawężniku pas ostrzegawczy z żółtych płytek integracyjnych z wypustkami.

Nawierzchnia drogi dla pieszych będzie wykonana z płyt betonowych w kolorze szarym, nawierzchnia zjazdów będzie wykonana z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, przecięcie krawędzi zjazdów i jezdni projektuje się jako skos na zjazdach do posesji. Na pozostałych zjazdach stosuje się łuki.
Szerokość drogi dla pieszych przyjęto zasadniczo jako 2,0m. Lokalnie szerokość zostanie zwiększona. Powierzchnie po rozebranym chodniku zostaną odtworzone, wykonując w ich miejsce zieleńce.

Szerokość zjazdów będzie uzależniona od szerokości bram wjazdowych oraz furtek i będzie wynosiła 4,0-6,0 m.
Budowa drogi dla pieszych przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu w tym obszarze oraz podniesie walory estetyczne ulicy.

Chodnik przy Królowej Jadwigi na omawianym odcinku obecnie:

 

mapa: plan orientacyjny / mgr inż. Michał Śledź
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama