Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

45. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 24 sierpnia 2023
, godz. 11:00
Informujemy, że 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XLV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. W planie sesji uchwały dotyczące przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m.in. w Wilczynie i Sławacinku Nowym. Podczas sesji Rada Gminy wyrazi opinie dotyczącą utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt na terenie Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w zakresie terenu położonego w obrębie Wilczyn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska dla terenów położonych w obrębie Sławacinek Nowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Biała Podlaska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Biała Podlaska
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama