Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

59. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 24 sierpnia 2023
, godz. 13:00
LIX Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 13.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Wśród decyzji Rady znajdzie się uchwała o wsparciu Powiatu Bialskiego w przebudowie dróg, wysokość opłat w przedszkolach, zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie zabytków. W Radzie Gminy nastąpi również ślubowanie nowego radnego.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez nowego radnego.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej
b) przedstawienie zasad głosowania
c) zgłaszanie kandydatów
d) przeprowadzenie głosowania
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składów osobowych komisji.
5. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
6. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2023 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę dróg powiatowych Nr 1006L i Nr 1007L
d) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski
e) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
f) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad

 

materiał: Maria Szmytko Sekretarz Gminy Międzyrzec Podlaski
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama