Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Czym jest polisa OCP?

Działalność transportowa przewoźników, polegającą na przewozie towarów na zlecenie klientów, wiąże się z ryzykiem. Sposobem na uniknięcie dotkliwej odpowiedzialności finansowej w przypadku uszkodzenia towaru w czasie przewozu jest wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Czym jest i jakie są zasady obowiązywania polisy OCP? Jaką ochronę zapewnia OCP i z jakiego powodu warto ją posiadać?

Czym jest polisa OCP?

Podmioty prowadzące działalność przewozową w zakresie transportu drogowego towarów powinny zainteresować się kwestią ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników (OCP). Polisa OCP – co to jest? To fakultatywne ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie przewożonych towarów i pozwalające przewoźnikowi uniknąć poważnych konsekwencji finansowych w przypadku jego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia. Co więcej, zawarcie ubezpieczenia OCP w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych polisą przenosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Należy rozróżnić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC dla przewoźnika, będące obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym a polisą OCP, będącą dobrowolnym zabezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w odniesieniu do przewożonych towarów.

Czy wykupienie polisy OCP jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OCP nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, których posiadanie jest narzucone przez prawo. W odróżnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, wymaganych od posiadaczy wszystkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych, wymaganych w odniesieniu do niektórych profesji, zawarcie polisy OCP jest fakultatywne.

Pomimo braku obowiązku zawarcia ubezpieczenia wynikającego z przepisów prawa, większość przedsiębiorców w branży transportowej posiada polisy OCP. Brak stosownego ubezpieczenia w przypadku zniszczenia, kradzieży lub zagubienia towaru w czasie transportu skutkowałby koniecznością pokrycia wszelkich strat, poniesionych przez właściciela towaru. W wielu sytuacjach mogłoby to doprowadzić do bankructwa przewoźników. Poza tym wielu kontrahentów, korzystających z usług przewoźników w transporcie swoich towarów, wymaga od nich przedstawienia posiadanej polisy OCP jako zabezpieczenia finansowego na wypadek niewykonania umowy.

Jaki jest zakres ochrony OCP?

Zasadniczy zakres ochrony ubezpieczeniowej OCP obejmuje ochronę przewoźnika przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń, jak:

– kradzież przewożonego towaru;
– uszkodzenie lub zniszczenie ładunku;
– opóźnienie dostawy towarów lub ich niedostarczenie;
– niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy przewozu.

W przypadku, jeśli przewoźnik posiada polisę OCP, w sytuacji wystąpienia któregoś z tych zdarzeń, odpowiedzialność finansowa za straty poniesione przez właściciela towaru zostaje przeniesiona na ubezpieczyciela. Podstawowy zakres ochrony może ulec rozszerzeniu o klauzule dodatkowe, obejmujące między innymi:

– ochronę ubezpieczeniową towaru w przewozach międzynarodowych;
– ochronę żywego towaru;
– przewóz materiałów niebezpiecznych, samochodów używanych, leków przewożonych w kontrolowanej temperaturze oraz alkoholu.

Jakie są wyłączenia obowiązywania polisy OCP?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty kwoty gwarantowanej w polisie w momencie wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Istnieje jednak szereg czynników, mogących wyłączać odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystkie możliwe wyłączenia powinny zostać zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa, stanowiących integralną część umowy ubezpieczeniowej.

Do najczęściej uwzględnianych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela należą:

– pozostawienie samochodu bez nadzoru w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
– wykorzystywanie do przewozu pojazdów nieprzeznaczonych do transportowania określonych rodzajów towarów, co skutkowało ich uszkodzeniem;
– szkody w towarze spowodowane działaniami wojennymi.

Wypłata kwoty gwarantowanej w polisie nie nastąpi zwykle również w sytuacji, jeśli co prawda nastąpiło uszkodzenie lub utrata towaru, jednak nie było w tym winy przewoźnika. Dzieje się tak w sytuacji, gdy niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy przewozowej zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej, lub okoliczności, na które przewoźnik nie miał wpływu i którym nie był w stanie zapobiec.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Zasady określania cen polis OCP są określane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zwykle jednak w kalkulacjach uwzględniane są takie czynniki, jak:

– suma gwarancyjna, na którą ma zostać zawarta polisa;
– dotychczasowa historia ubezpieczeniowa przewoźnika;
– doświadczenie firmy transportowej;
– zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia (krajowe/międzynarodowe);
– ewentualne klauzule rozszerzające.

Polisa OCP, choć formalnie nieobowiązkowa, jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności przewozowej i transportu towarów. Pozwala uniknąć konsekwencji finansowych w przypadku niemożliwości należytego wykonania umowy, przenosząc odpowiedzialność na ubezpieczyciela i umożliwiając przewoźnikowi dalsze prowadzenie działalności.

 

opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama