Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Najważniejsze inwestycje w gminie Łomazy

XXXVII sesja Rady Gminy Łomazy odbyła się w dniu 29 marca. Wójt Jerzy Czyżewski poinformował o stanie realizacji zadań gminnych i inwestycji, które trwają na terenie gminy Łomazy, lub co do których rozpoczęły się odpowiednie procedury.

Winda platformowa przy Urzędzie Gminy Łomazy

Zakończono opracowanie dokumentacji dla zadania budowy windy platformowej w siedzibie Urzędu Gminy Łomazy. Przetarg na zadanie “Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Łomazach dla projektu <Gmina Łomazy – gminą bez barier>” ogłoszony został w dniu 13 kwietnia 2023 r. z terminem składania ofert do 27 kwietnia. Rozbudowa ma polegać na dobudowie windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowie kolidujących schodów wejściowych do budynku. Przewidywany okres realizacji zamówienia to 31 sierpnia 2023 r.

Infrastruktura drogowa

Trwają końcowe prace nad wykonaniem dokumentacji budowy dróg powiatowych Łomazy – Huszcza i Bielany – Krasówka, które gmina przejęła od Powiatu Bialskiego na czas trwania projektu.

Infrastruktura wodna

Postępują prace w ramach inwestycji wodno – kanalizacyjnej w Łomazach. Obecnie został wykonany dodatkowy zbiornik w stacji uzdatniania wody. Dalsze roboty zostały zaplanowane na kolejne miesiące roku 2023. 14 marca dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję w sprawie zatwierdzenia cen
i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łomazy na okres 18 miesięcy. W uzasadnieniu zostały wyszczególnione dwie taryfy grupowe odbiorców za zaopatrzenie w wodę, pierwsza obejmująca gospodarstwa domowe, druga – pozostałe, inne niż gospodarstwa domowe: I – za dostarczanie wody 3,29 zł za 1 m³ wody i abonament 6 zł od
przyłącza; II – za dostarczenie wody 3,30 zł za 1 m³ wody i abonament 6 zł. Odprowadzenie ścieków: 8 zł za 1 m³ i abonament 4 zł.

SIM

Gmina złożyła wniosek do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący udzielenia wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Łomazy udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej i dalszych procedur dotyczących budowy bloku wielorodzinnego.

Dofinansowanie KGW

W ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości samorząd pozyskał środki na wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich, które zgłosiły się wcześniej do tego projektu. Kwota dofinansowania to 20 tys. złotych. Środki te gmina w porozumieniu z KGW planuje przeznaczyć na organizację wspólnego wydarzenia kulturalno – kulinarnego pod nazwą Festiwal Smaków. Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca br.

 

materiał: Sesja Rady Gminy Łomazy
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama