Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

41 sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 31 marca 2023
, godz. 11:00
Informujemy, że 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31odbędzie się XLI posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Wśród uchwał znalazły się Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Woskrzenic Dużych. Radni zapoznają się również ze sprawozdaniem z działalności GOPS.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Podlaska w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Woskrzenice Duże, gmina Biała Podlaska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Obsługi Rady Gminy / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama