Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Rusza budowa drogi powiatowej nr 1122L Zahajki-Przechodzisko-Drelów. Umowa została właśnie podpisana (film)

Już wkrótce ruszą prace budowlane w ramach zadania budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1122L Zahajki - Przechodzisko - Drelów, która połączy porządną asfaltową nawierzchnią drogę wojewódzką nr 813 w Zahajkach z Drelowem. To świetna wiadomość dla mieszkańców Przechodziska, którzy w końcu doczekają się komfortowych warunków komunikacyjnych. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21 marca.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1122L Zahajki – Przechodzisko – Drelów” zlokalizowanej w miejscowościach Zahajki i Przechodzisko (gm. Drelów), dla której przyznano pomoc dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt robót budowlanych: 2.734.055,93 zł (Fedro Osieck)
Nadzór nad robotami: INVESTCOM Biała Podlaska
Dofinansowanie ze środków UE w wys. 63,63%

Odcinek objęty inwestycją rozpoczyna się w miejscowości Zahajki w km 0+040 w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 813, a kończy w miejscowości Przechodzisko za Kaplicą Pod Wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w km 3+507. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi: 3467 mb.

Planowana realizacja zadania inwestycyjnego znacząco wpłynie na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych Powiatu Bialskiego poprzez zastosowanie rozwiązań odpowiadających stosowanym obecnie przepisom techniczno – budowlanym oraz zapewnienie bezpiecznego ruchu wszystkich użytkowników drogi przez zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla mieszkańców pobliskich miejscowości i pozostałych użytkowników dróg. Przedmiotowa droga łączy drogę wojewódzką nr 813 z miejscowością Drelów i stanowić będzie główną trasę komunikacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Zakres inwestycji oraz rodzaje projektowanych robót:
– korekta geometrii pionowej niwelety drogi
– korekta geometrii ukształtowania drogi w planie
– wzmocnienie nawierzchni jezdni
– poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m) do 7,4 m (na łukach)
– remont istniejących przepustów pod koroną drogi przez wykonanie ścianek czołowych i umocnień wlotu i wylotu materiałami drobnowymiarowymi
– konserwacja rowów przydrożnych wraz z wymianą przepustów na zjazdach i skrzyżowaniach
– przebudowa zjazdów na drogi wewnętrzne i skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
– utwardzenie zjazdów publicznych i indywidualnych w granicach pasa drogowego
– wykonanie oznakowania pionowego i montaż urządzeń BRD
– wykonanie nasadzeń drzew: klon czerwony (15 szt.), brzoza (15 szt.), Kasztan (1 szt.)

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Inwestycja jest wpisana w krajobraz otaczającego terenu a jej przebudowa nie spowoduje zwiększonego natężenia ruchu. Droga stanowi główną trasę komunikacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a także zapewnia dojazd do terenów rolnych. Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywać się będzie tak jak dotychczas tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody opadowej i roztopowej na pobocza, skarpy i pozostały teren zielony w obrębie pasa drogowego.

Umowa została już podpisana

W dniu 21 marca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych firmą Fedro oraz firmą Investcom pełniącą nadzór budowlany. Z ramienia zleceniodawcy umowę podpisali starosta Mariusz Filipiuk i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Artur Rogulski.

Ta droga jest bardzo potrzebna, połączy miejscowość Zahajki z Drelowem. Ta droga wpisywała się również w punktację do dofinansowania, akurat mieliśmy przygotowany wniosek. Przychylność pana starosty sprawiła, że właśnie ten wniosek o dofinansowanie złożyliśmy – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej Artur Rogulski.

Prace budowlane rozpoczną się tuż po opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu i przekazaniu placu budowy. Koniec prac przewidziano na 21 listopada 2023 r.

materiał: Radio Biper Powiat Bialski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama