Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2023 rok. 18 radnych głosowało za, 6 było przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od przyjęcia ślubowania od nowej radnej Agnieszki Kaczyńskiej, która zastąpiła w sejmiku Leszka Kowalczyka (objął mandat posła).

Budżet województwa lubelskiego w liczbach:
– Dochód: 1 mld 634 mln zł,
– Wydatki: 1 mld 634 mln zł.

Budżet na 2023 rok jest bez wątpienia budżetem rekordowym i zrównoważonym. Planowane dochody są bowiem równe wydatkom. Będziemy dalej inwestować i wierzę, że region będzie się rozwijał – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 722,02 mln zł. Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2023 rok to rozbudowa dróg na kwotę 561,64 mln zł. Kluczowe inwestycje drogowe to drogi wojewódzkie nr: 830 (Budowa i rozbudowa drogi Nr 830 na odcinku Płouszowice-Nałęczów), 801 (Budowa drogi Nr 801 w m. Dęblin wraz z budowa mostu na rzece Wieprz ), 835 (Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi Nr 835 ), 844 (Budowa obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi Nr 844 ) 833 (Rozbudowa drogi Nr 833 Chodel-Kraśnik – Etap II), 820 (Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna) – większość inwestycji realizowana jest w cyklu wieloletnim i ich zakończenie przypada na lata późniejsze, budowa dwóch obwodnic (Hrubieszów, Tarnogród), most na rz. Wieprz, kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem.

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to inwestycje w ochronie zdrowia, gdzie tylko wkład własny województwa wyniesie 54,58 mln zł.
W ramach inwestycji ze środków unijnych realizowane będą trzy projekty Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dotyczące podniesienia jakości usług informatycznych, utworzenia systemu zabiegowo-anestezjologicznego oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ponadto kwota 2 mln zabezpieczona została dla beneficjentów RPO realizujących projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach XIII Osi priorytetowej. Z udziałem środków z REACT-EU realizowana będzie inwestycja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych WOMP CP-L w Lublinie poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie bloku C w związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. W 2023 roku zabezpieczono w projekcie budżetu na ten cel udział własny w wysokości 11,74 mln zł.

Wśród zadań inwestycyjnych własnych zabezpieczono środki w kwocie 36,91 mln zł na kontynuację inwestycji realizowanej z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dodatkowo w roku 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 1,92 mln zł na inwestycje w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.

Kolejne kierunki zadań to inwestycje w budynkach stanowiących własność województwa w kwocie ponad 44 mln zł, w tym m.in. dostosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych, przebudowa budynku w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 na potrzeby szkoły policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej (inwestycja realizowana z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Środki budżetu zostaną przeznaczone poza inwestycjami infrastrukturalnymi także na utrzymanie:

– jednostek oświaty 76,59 mln zł,
– instytucji kultury 77,30 mln zł,
– wspieranie przedsiębiorczości 20,26 mln zł,
– rolnictwo 36,19 mln zł,
– administrację publiczną 217,34 mln zł.

Przekażemy 126,82 mln zł do regionalnych przewozów kolejowych. Na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin S.A. przeznaczono 17,62 mln zł.

Dochody budżetu to: subwencja wyrównawcza 414,65 mln zł, subwencja regionalna 134,36 mln zł, subwencja oświatowa 39,78 mln zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na zarządzanie drogami 27,23 mln zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 349,87 mln zł, od osób fizycznych 62,48 mln zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej – 115,50 mln zł, w tym w ramach RPO WL to 68,83 mln, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 31,04 mln. Znaczącą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 267,82 mln zł i Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 61,83 mln zł.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki Rzecznik Prasowy KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama