Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Barbara Sokołowska – nauczyciel z bialskiego medyka – nagrodzona przez samorząd województwa!

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban wręczył dziś nagrody nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego. Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymało 12 osób. Galę w Lubelskim Centrum Konferencyjnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Jednym z zadań Samorządu Województwa Lubelskiego jest prowadzenie szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 15 jednostek oświatowych. Uczniowie kształcą się w zawodach takich jak: pomoc społeczna, pracownik socjalny, fryzjerka, kosmetyczka, ogrodnik czy w zawodach z branży medycznej.

Gala została zorganizowana w przeddzień święta Edukacji Narodowej – uroczystości nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wszystkich, którzy pracują na rzecz polskiej oświaty. Dzień obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773 r.) – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W ten uroczysty dzień chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za Wasz trud, prowadzenie nie tylko edukacji, ale także kształcenie etyczne i moralne młodych pokoleń, czym poniekąd uzupełniacie działania rodziców. Z całego serca dziękuję za tę piękną misję – mówił członek zarządu Bartłomiej Bałaban.

Oto lista nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

1.Marlena Deckert (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli) – nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy pedagogicznej. Współautorka serii podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do nauczania jęz. francuskiego w LO i technikum oraz autorka pakietu materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli. Inicjatorka i koordynatorka organizacyjno-merytoryczna dwóch Kongresów Nauczycieli Województwa Lubelskiego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

2.Barbara Sokołowska (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej) – nauczyciel dyplomowany. Prowadzi zajęcia na kierunkach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych. Z powodzeniem przygotowała obcokrajowców do zdania egzaminu zawodowego w jęz. polskim. Na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego wraz ze Szkolnym Klubem Wolontariatu realizuje ideę aktywizowania osób do udzielania zasad pierwszej pomocy i znaczenia tzw. „złotej godziny” w ratowaniu życia człowieka.

3.Elżbieta Chmiel (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu) – dyrektor, nauczyciel dyplomowany z 31-letnim stażem pracy. Podczas swojej kadencji poszerzyła ofertę edukacyjną o nowy zawód – podolog. Od podstaw zorganizowała pracownię umiejętności praktycznych dla tego zawodu, a także pozyskała nowe placówki, w których słuchacze mogą odbywać praktyki zawodowe.

4.Anna Felińska (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie) – dyrektor, nauczyciel dyplomowany. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, co zostało potwierdzone wysoką zdawalnością egzaminów na poziomie 97-100%. Jest czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz członkiem Komisji Odwoławczej dla nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki. Podjęła szereg inicjatyw związanych z modernizacją i wyposażeniem szkoły oraz internatu, podnoszących standardy kształcenia i zamieszkania słuchaczy uczących się w szkole.

5.Anna Chałaj-Grajner (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie) – nauczyciel dyplomowany. Pełniła funkcję wychowawcy klasy, a także systematycznie uzupełniała szkolne zbiory biblioteczne o najnowsze i aktualne pozycje, niezbędne w realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. Opracowała, wdrożyła i systematycznie realizowała program pt. „Jak skutecznie uczyć się – techniki uczenia się”. Współorganizowała liczne akcje charytatywne, takie jak np. zbiórka produktów dla uchodźców z Ukrainy.

6.Agnieszka Oparowska-Drąg (Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączone ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie) – nauczyciel dyplomowany, uczy przedmiotów teoretycznych. W 2021 r. zorganizowała warsztaty wraz z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie w zakresie określania własnych zasobów, predyspozycji i preferencji zawodowych. Podczas konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Wymiary opieki nad człowiekiem niesamodzielnym, przewlekle chorym” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie wygłosiła referat na temat „Jakości życia w chorobie przewlekłej”.

7.Iwona Kuźmińska-Maciusiak (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy „Wacek” Wasilewskiej w Biłgoraju) – wicedyrektor szkoły. Skutecznie realizuje ideę umiędzynarodowienia szkoły poprzez udział w programie ERASMUS+. Szkoła w 2021 roku otrzymała akredytację Erasmusa do 2027 roku oraz fundusze na coroczne finansowanie staży uczniowskich za granicą. Pierwsza grupa słuchaczy wyjechała do Hiszpanii w lipcu 2022 roku.

8.Agnieszka Ścibior-Gałązka (Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach) – nauczyciel dyplomowany, pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego w szkole. W roku szkolnym 2021/2022 nawiązała współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, polegającą na przygotowaniu i umożliwieniu próbnego zastosowania zadań do części praktycznej. Na podstawie porozumienia w szkole odbyła się standaryzacja kilkunastu zadań egzaminacyjnych. Czynnie angażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, wykorzystując biegłą znajomość języka rosyjskiego.

9.Piotr Cholewa (Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie) – nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy w szkolnictwie specjalnym. Pełni funkcję przewodniczącego zespołu matematyczno-przyrodniczego w liceum ogólnokształcącym oraz funkcję zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Od 20 lat jest współorganizatorem Jesiennego Turnieju Szachowo-Warcabowego.

10.Katarzyna Kapek (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie) – nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem pracy. Pracuje w Wydziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Koordynator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn. „Para buch, książka w ruch”, za który otrzymała wyróżnienie. Pani Katarzyna Kapek uzyskała dla biblioteki wyróżnienie „Biblioteka Przyjazna Dzieciom”. Trzykrotnie uczestniczyła jako juror w Ogólnopolskim Konkursie Literackim.

11.Anna Katarzyna Kita (Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu) – nauczyciel dyplomowany z 33-letnim stażem pracy. Pracuje w Wydziale Promocji i Wspomagania Edukacji. Pani Anna współtworzy komputerową bazę danych w systemie PROLIB. W czasie pandemii Pani Anna Kita przeniosła ofertę kulturalno-oświatową Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu w świat cyfrowy.

12.Mariusz Fajman (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie) – nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy. Pracuje w Wydziale Informacji i Informatyzacji. Pełni rolę bibliotecznego koordynatora programu Szkoła Ćwiczeń, realizowanego we współpracy z wieloma szkołami regionu. Jest także corocznym organizatorem cyklicznej akcji prozawodowej dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej „Giełda SzkółEdu Wybor


materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Biuro Prasowe KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama