Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

II szkolenie z języka migowego w Akademii Bialskiej (zaproszenie)

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych zaprasza na II szkolenie z języka migowego SJM I stopnia (poziom podstawowy) z możliwością dofinansowania z PFRON do 90% kosztów szkolenia.

II termin: luty- kwiecień 2023

Cena szkolenia: 900 zł./ 60h ( 45 min.) – możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON
od 90 % kosztów szkolenia!!!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. 2012 poz. 687), osobami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie szkolenia są:

Osoba uprawniona

 • Członek rodziny osoby uprawnionej
 • Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną.

Możliwa wysokość dofinansowania:

 • dla osoby uprawnionej – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
 • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Korzyści dla uczestników kursu:

 • SJM – system językowo-migowy – jest to podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych,
  w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękową – artykulacyjną.
 • Ułatwienie w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi,
 • Podniesienie swoich kwalifikacji,
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
 • Otwarta droga dla absolwentów kursu do dalszego doskonalenia się w tym kierunku – możliwość udziału w kolejnych stopniach nauki języka migowego.
 • Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie w małych grupach ćwiczeniowych.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy formalnej realizacji szkolenia:

 1. Złożenie w ACEU właściwego i poprawnie wypełnionego wniosku do PFRON max.do 25.01.2023 ( II termin szkolenia) tj. max. do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 2. Opłacenie wkładu własnego i dostarczenie dowodu wpłaty wraz z wnioskiem
  Rachunek do wpłat: ABNS 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 Santander Bank Polska S.A.,
  I Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem w tytule:
  „ Szkolenie j. migowego”,
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PFRON – osobiste podpisanie umowy w odpowiednim Oddziale PFRON (każdy w swoim rejonie np. Biała Podlaska w Lublinie),
 4. Niezwłoczne dostarczenie kopii podpisanej umowy do ACEU, p. 266 R. ( max. 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
 5. Uczestnictwo w zajęciach i odbycie egzaminu,
 6. Uzyskanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia wraz z fakturą, którą należy przesłać do PFRON w celu uzyskania dofinansowania.

Rozliczenie dofinansowania:

Następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę/uczestnika kursu oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Wnioskodawca przekazuje dokumenty rozliczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia do PFRON. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia ABNS w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.

Zajęcia poprowadzi mgr Małgorzata Mika – psycholożka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponadto ukończyła Studium Techniki Audiologicznej w specjalności protetyk słuchu, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia. Była założycielką i kierowniczką Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji i Diagnozy Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białej Podlaskiej, w którym pracowała w latach 1987-2012. Jest tłumaczką języka migowego. Pracując blisko 20 lat w Policealnym Studium Medycznym im. Danuty Siedzikówny prowadziła zajęcia z przedmiotów: Język migowy, Zarys psychologii, Komunikacja interpersonalna. Wykłada Psychologię rozwojową i Psychologię dla nauczycieli dla słuchaczy studiów podyplomowych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych. Współpracuje również z bialską filią Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Terapia dzieci niesłyszących, problematyka związana z językiem migowym jest jej najbliższa, na bieżąco śledzi informacje z tych dziedzin. Aktualnie prowadzi terapię dzieci ze spektrum autyzmu. Do jej zainteresowań naukowych zalicza terapię psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwoju, mutyzmem wybiórczym i lękiem, a także tematykę wsparcia psychologicznego i szkoleń dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. W ostatnim czasie interesuje się dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. Szczególnie interesuje się literaturą z dziedziny kompetencji społecznych i mindfulnless. W czasie wolnym uprawia turystykę, fotografuje, uczy się języków obcych oraz ikonopisarstwa. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach Klubów Dyskusyjnych Książki i Filmu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

Szczegółowe informacje:

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

kursy@akademiabialska.pl,
tel. 83-344 99 34
lub p. 266 R.

Dokumenty do pobrania >>> LINK <<<

Źródło / grafika: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama