Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Drelów: Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Piotra Kazimierskiego

30 czerwca radni Gminy Drelów podjęli uchwały, na mocy których udzieli wójtowi Piotrowi Kazimierskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Włodarz, dziękując za okazane mu zaufanie i docenienie działań w kierunku rozwoju gminy, podkreślił, że osiągnięty sukces to efekt dobrej współpracy i przede wszystkim wsparcia radnych, dzięki którym samorząd ma szansę rozwijać się i stabilnie funkcjonować w obecnych nie do końca sprzyjających warunkach gospodarczych.

Podczas XXI sesji Rady Gminy Drelów w dniu 30 czerwca sekretarz Ireneusz Bielecki przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021, w którym zostały zawarte informacje podsumowujące realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Drelów oraz funduszu sołeckiego. Najważniejsze dane ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 odczytała skarbnik Bożena Piątek.

Szczegółowy raport dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Drelów:
Raport o stanie Gminy Drelów za rok 2021 <<==>> LINK

Wykonanie budżetu za rok 2021 przedstawia się następująco:

– planowane dochody w wysokości 36.303.198,19 zł wykonano w kwocie 35.615.596,40 zł, co stanowi 98,11% planu;
dochody bieżące: 100,54% planu, dochody majątkowe: 90,41%.
– planowane wydatki w wysokości 31.187.960,19 zł wykonano w kwocie 30.637.323,38 zł, co stanowi 98,23% planu;
wydatki bieżące: 98,93% planu, wydatki majątkowe w kwocie ponad 5 mln złotych: 94,94%;
Wśród największych wydatków majątkowych m.in. modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Szóstce na kwotę 1.413.083,00 zł oraz budowa strażnicy OSP w Żerocinie 64.969,93 zł. Fundusz sołecki zaplanowany na kwotę 457.404,16 zł został zrealizowany w kwocie 913.276,20 zł, co stanowi 90,35%. Sołectwa przeznaczyły środki głównie na poprawę stanu nawierzchni dróg, gospodarkę komunalną, wsparcie jednostek OSP i modernizacje domów ludowych.

W roku 2021 samorząd dokonał spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 980 tys. złotych, nie zaciągając dodatkowych kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia zadłużenie wynosiło 8.670.000 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.978.273,02 zł, w tej kwocie mieściła się subwencja na wodociągi i kanalizację – 4.135.238 zł. Wykonanie budżetu otrzymało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz gminnej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie sesji podsumowującej działania samorządu w roku ubiegłym radni podjęli jednogłośnie uchwały udzielając włodarzowi wotum zaufania i absolutorium. – Dziękuję za zaufanie i docenienie po raz kolejny. Tam, gdzie jest zgoda, tam są efekty. Dziękuję za zgodę, współpracę i skuteczne współdziałanie. Myślę, że w takim klimacie zostaniemy jak najdłużej, a to gwarantuje sukces. Może nie wielki i spektakularny, ale dużo rzeczy buduje się w ciszy i spokoju. Gmina, w której radni nie współpracują, nie rozwija się, my jednak jesteśmy rozsądnym samorządem i ogromna w tym państwa zasługa – podkreślił wójt Piotr Kazimierski.

 

materiał: XXI sesja Rady Gminy Drelów z dnia 30 czerwca 2022 r.
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama