Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

42. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 kwietnia 2022
, godz. 13:00
XLII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00 w systemie hybrydowym (tradycyjnie + zdalnie) w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Radni podejmą uchwały dotyczące wsparcia Powiatu Bialskiego w remontach i przebudowach dróg. Jedną z uchwał jest też przekształcenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach poprzez zmianę siedziby szkoły. Do tego zmiany w Karcie Nauczyciela oraz nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2022-2037”
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1010L oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1008L
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/291/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu
f) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/292/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu
g) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach poprzez zmianę siedziby szkoły
h) zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski.
i) zmiany uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
j) zmiany uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Maria Szmytko sekretarz Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama