Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Woroniec: Powiększenie terenów inwestycyjnych. Nowa lokalizacja oczyszczalni ścieków

Rada Gminy Biała Podlaska podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec. Sporządzany miejscowy plan stanowi zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Woroniec uchwalonego w 2011 roku.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu, w części obejmującej tereny leśne na tereny inwestycyjne oraz zmiana ustaleń, w tym w zakresie dopuszczenia realizacji inwestycji celu publicznego służących gromadzeniu, przesyłaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obszar ten stanowi teren zabudowy usługowo – składowo – produkcyjnej.

Zmiana planu przyczyni się do zlikwidowania ograniczeń inwestycyjnych w miejscowości Woroniec.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
grafika: uchwała tematyczna
tekst i opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama