Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Województwo: Ponad 100 mln euro na realizację PROW w okresie przejściowym

Ponad 100 mln euro dla województwa lubelskiego na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w okresie przejściowym

Dłuższy okres realizacji PROW 2014-2020, a także dodatkowe środki – łącznie ponad 100 mln euro dla województwa lubelskiego na realizację programu w okresie przejściowym. To środki, które udało się pozyskać dzięki staraniom obecnego Zarządu Województwa Lubelskiego.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Działania PROW służą podniesieniu warunków i standardów życia mieszkańców, poprawie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Dlatego są one tak ważne, zarówno z punktu widzenia rozwoju regionu lubelskiego, jak również korzystnego wpływu na ochronę środowiska. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. gospodarki wodno-ściekowej, budowy dróg jest zadaniem własnym gmin, zatem to na samorządach spoczywa odpowiedzialność za realizację zadań w tym zakresie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że żadna z gmin nie jest w stanie samodzielnie podjąć się tak olbrzymiego wysiłku finansowego, stąd też w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziane są środki na te inwestycje – tłumaczy Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2020/2220
z 23 grudnia 2020 roku nastąpiło wydłużenie okresu wdrażania PROW 2014-2020
o 2 lata tj. do roku 2025. Ponadto zostały przyznane nowe limity środków na realizację działań PROW 2014-2020:

Te dodatkowe środki trafią na:
– scalanie gruntów: ponad 23 mln euro /poziom pomocy – 100%/;
– gospodarkę wodno-ściekową: ponad 32 mln euro /poziom pomocy – 100%
– budowę i przebudowę dróg lokalnych: ponad 18 mln euro /poziom pomocy – 63,63%/;
– wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działania LGD): 12 mln euro /limity kwotowe/
– zarządzanie zasobami wodnymi (nowe działanie): dla Lubelskiego będzie to ok. 15 mln euro /poziom pomocy – 100%/.

Pomoc przyznawania będzie na operacje w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach wodnych.

200 mln euro pracuje w regionie

Do tej pory Samorząd Województwa Lubelskiego zaangażował w regionie ok. 200 mln euro. W ramach tej kwoty:
– podpisano z powiatami 24 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 50 mln euro. Postępowaniem objęto ponad 35 tys. ha gruntów rolnych i leśnych.

W procesie uczestniczyło ponad 9200 gospodarstw rolnych;
– podpisano 162 umowy na kwotę ponad 30 mln euro, w ich rezultacie wybudowano/przebudowano 162 drogi gminne i powiatowe o łącznej długości ponad 400 km;
– podpisano 173 umowy na kwotę 41 mln euro. W ich rezultacie wybudowano/przebudowano niespełna 300 km wodociągów, ponad 225 km kanalizacji, wybudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków, 10 stacji ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, 3 instalacje wodno-ściekowe oraz wybudowano/przebudowano 59 zbiorowych oczyszczalni ścieków;
– podpisano 59 umów na kwotę ponad 5 mln euro. W ich rezultacie wybudowano/przebudowano 42 świetlice wiejskie, odnowiono 5 centrów miejscowości, wybudowano 6 boisk wielofunkcyjnych oraz zagospodarowano
4 miejsca przestrzeni publicznej;
– podpisano 22 umowy na kwotę niespełna 4 mln euro. W ich rezultacie wybudowano/przebudowano 18 targowisk i 1 obiekt przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów.

Dodatkowo w ramach inicjatywy LEADER zakontraktowano ok. 70 mln euro.

W ramach tej kwoty utworzono 607 działalności gospodarczych, kolejnych
238 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój. Łącznie utworzono ponad 2000 nowych miejsc pracy. Ponadto w ramach wsparcia na infrastrukturę publiczną wybudowano, przebudowano lub wyposażono 20 boisk sportowych, 89 placów zabaw, 51 siłowni, 121 świetlic, dofinansowano 124 szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Łącznie dofinansowano blisko 600 inwestycji o charakterze niekomercyjnym i ogólnodostępnym dla mieszkańców obszarów wiejskich.

materiał: Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki Rzecznik Prasowy Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama