Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Rossosz: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu w tym roku przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z pomocy mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

AKTUALIZACJA: 3 stycznia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że zostały wprowadzone zmiany do wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy. Od dnia 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1 707,20 zł, dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł.

_____________

Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1161,60 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1542,20 zł. Rodziny i  osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do OPS w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc listopad 2021 r.

Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach od 06.12.2021 do 31.12.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 378 45 57 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

materiał: Urząd Gminy Rossosz
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama