Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Piszczac: 90 lat OSP Kościeniewicze (film) (galeria)

Niebawem pełny film, reportaż z uroczystości. W dniu 11 września br. do Kościeniewicz w gminie Piszczac zjechali goście a strażacy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej paradowali w mundurach galowych. Powód? Uroczyste obchody 90. rocznicy powstania straży pożarnej w Kościeniewiczach. Oprócz odznaczeń i podziękowań zawartych na grawertonach ważnymi momentami dla kościeniewickich druhów były poświęcenie nowego (choć używanego) wozu bojowego i przekazanie nowego sztandaru jednostki ufundowanego przez prezesów firm budowlanych: Pawła Niczyporuka i Czesława Niczyporuka z PNB Biała Podlaska.

 

Wśród gości uroczystości poseł Dariusz Stefaniuk, wójt Kamil Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy w Piszczacu Grzegorz Panasiuk, sekretarz Urzędu Gminy Adam Bielecki, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego i Starosty Bialskiego. Nie zabrakło szefa bialskiego garnizonu strażaków zawodowych i ochotników, brygadiera Artura Tomczuka. Uroczystość sprawnie poprowadził i historię jednostki odczytał druh Grzegorz Jelonek.

To przepiękny jubileusz, wasza ciężka praca. Stanowicie jedną wielką wspólnotę, potraficie się zorganizować. Macie tradycję przedwojenną i dziękuję za to, że kultywujecie tę ciężką pracę – mówił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Dariusz Litwiniuk. – Widać, że kolejne jubileusze przed wami. Dużo młodych strażaków jest w jednostce, a to rokuje tym, że ta jednostka będzie prężnie działać – dodał radny powiatu bialskiego Paweł Stefaniuk. – 90 lat to piękna historia, dokonania i wspólne sukcesy tych, co byli dawniej, obecnych i następców – zauważył wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dr. Wojciecha Soćko i Jacka Miciuka. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dr. Rafała Makarewicza, dr. Tomasza Jeduta, dr. Tomasza Hołownię. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dr. Łukasza Skwierczyńskiego, dr. Jarosława Sęczyka, dr. Marcina Malickiego.

Odznaką Wzorowy Strażak odznaczono: dr. Damiana Szutko, dr. Jakuba Sęczyka, dr. Justynę Samociuk, dr. Ewelinę Kaliszuk, dr. Agatę Sobechowicz, dr. Beatę Szatałowicz, dr. Angelikę Segeń.

Odznaką za Wysługę Lat odznaczeni zostali: 50 lat: dr. Tadeusz Marchalewski i dr. Jan Chazan; 45 lat: dr. Stanisław Hazan, dr. Henryk Soćko; 35 lat: dr. Zbigniew Malicki, dr. Stefan Afaltowski; 30 lat: dr. Grzegorz Jelonek, dr. Jacek Miciuk; 20 lat: dr. Wojciech Soćko, dr. Adam Szutko, dr. Rafał Makarewicz; 15 lat: dr. Tomasz Hołownia: 10 lat: dr. Adrian Łobacz, dr. Marcin Malicki, dr. Jarosław Sęczyk, dr. Marcin Hołownia, dr. Łukasz Skwierczyński, dr. Adam Hołownia; 5 lat: dr. Damian Szutko, dr. Beata Szatałowicz, dr. Agata Sobechowicz, dr. Ewelina Kaliszuk, dr. Angelika Segeń, dr. Jakub Sęczyk, dr. Karol Woromiej.

Jednostka OSP Kościeniewicze dziś
Jednostka prężna. Jedna z trzech na terenie całej gminy która posiada drużynę żeńską. Druhom z Kościeniewicz zależało na nowym sztandarze. Ten pomogli zdobyć prezesi PNB Budownictwo Biała Podlaska – Paweł Niczyporuk i Czesław Niczyporuk. Jednostka z Kościeniewicz dysponowała sztandarem. Był to jednak proporzec powstały w latach Polski Ludowej. Wtedy władze nie pozwoliły na to aby na chorągwi znalazło się słowo „Bóg” i odniesienie do Boskiej Opieki. Nowy sztandar w zupełności zadowala oczekiwania druhów i oddaje ich zaangażowanie w ochronę i obronę ludzi i ich mienia ale i oddaje strażaków pod czujną Bożą Opatrzność. W tym roku odmówił też współpracy stary, ponad trzydziestopięcio letni Star. Auto nawaliło podczas poważnej akcji gaszenia lasów. W trybie natychmiastowym, poprzez własne zbiórki i datki udało się członkom OSP Kościeniewicze zebrać blisko szesnaście tysięcy złotych na zakup nowego wozu bojowego. Nie byłoby, w dniu święta 90. lecia istnienia jednostki w Kościeniewiczach części związanej z poświęceniem nowego – choć używanego – sprawnego, silnego, wyposażonego i gotowego do akcji gaśniczych i ratunkowych wozu Renault gdyby nie szybka decyzja Wójta Gminy i Rady Gminy na czele z jej Przewodniczącym o pilnym skierowaniu dodatkowych czterdziestu tysięcy złotych z budżetu Gminy Piszczac na wsparcie zakupu wozu dla miejscowej jednostki. Udało się. Wóz został podczas urodzin strażackich poświęcony, przekazano klucze i już służy pomocą i ratunkiem. Cały czas jest doposażany i unowocześniany siłami druhów z Kościeniewicz. Wszystkie ekwiwalenty za udział w akcjach ratunkowych strażacy z Kościeniewicz przekazują na wzmocnienie i rozwój swojej jednostki. Dziś gruchnęła najświeższa informacja o przyznaniu OSP Kościeniewicze środków finansowych na zakup wyposażenia przez Fundację Orlen.

Historia jednostki OSP w Kościeniewiczach
1930 to rok założenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościeniewiczach.

W latach dwudziestych ubiegłego wieku większość zabudowań była kryta strzechą i po jednym z większych pożarów, który był w 1927 roku gdzie uległo spaleniu kilkanaście budynków zaczęto myśleć o powołaniu straży pożarnej. W 1930 roku kilku mieszkańców Kościeniewicz postanowiło utworzyć Straż Pożarną mającą na celu dbanie o ochronę przed pożarami a w razie konieczności gaszenie pożarów. Założycielami straży byli: Kowaluk Bronisław, Brodzki Piotr, Marchalewski Piotr, Nowak Józef, Boguszewski Józef, Nieścioruk Grzegorz, Bandzarewicz Aleksander, Wójtowicz Stanisław, Bajgus Michał.

Pierwszym Naczelnikiem został Nowak Józef, który pełnił funkcje do wybuchu wojny. W skład Zarządu wchodzili Boguszewski Józef i Nieścioruk Grzegorz. Przed wojną staraniem Zarządu w 1935 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej, którą ukończono w 1937 roku. Wyposażeniem straży w początkach jej istnienia były bosaki, wiadra i tłumnice. Organizowane były warty nocne aby odstraszyć podpalaczy dlatego że niektóre pożary wiązały się z podpalaniem. Do straży należało 21 osób. Przed II wojną światową strażacy otrzymali ręczną pompę do tłoczenia wody, która jest w rękach jednostki do chwili obecnej.

W czasie wojny został zastrzelony przez Niemców Nowak Józef a działalność straży nie była tak aktywna jak przed wojną, dlatego że na wszystkich mieszkańcach nie można było polegać a działalność organizacyjna była zabroniona przez Niemców jak również zagrożeniem były różne ugrupowania podziemne nie zawsze walczące o Polskę i Polaków a raczej mający charakter band rabunkowych.

Po wyzwoleniu pomimo że oficjalnie nie było organizacji strażackich to jednak straże istniały. W Kościeniewiczach do starszych strażaków którzy należeli przed 1939 r. zaczęli dołączać młodsi koledzy między innymi: Michał Stefaniuk, Marczuk Mieczysław, Mikołajczuk Jan, Maksymiuk Walerian. Pierwszym powojennym naczelnikiem był Kowaluk Bronisław, prezesem Boguszewski Józef w zarządzie był również Chazan Franciszek.

Strażacy z Kościeniewicz brali czynny udział w gaszeniu pożarów jak również w zawodach powiatowych, zajmowali czołowe miejsca za co otrzymywali dyplomy i nagrody między innymi pierwsze ubrania bojowe otrzymali w nagrodę za zajęcie czołowego miejsca w zawodach powiatowych w Białej Podlaskiej.

Pierwszą motopompę strażacy z Kościeniewicz otrzymali w 1958r. wraz z kilkunastoma wężami. Była ona bardzo pomocna przy gaszeniu pożarów głównie lasów które były bardzo częste w tamtym czasie.

Strażacy brali czynny udział w czynach społecznych do których angażował prezes OSP Maksymiuk Walerian oraz Naczelnik Sęczyk Stanisław. Postanowiono wybudować czynem społecznym przy pomocy gminy remizo – świetlice, stara drewniana była już bardzo zniszczona i remont stawał się nieopłacalny. W 1970 r. powołano z grona strażaków komitet do budowy murowanej remizo – świetlicy w skład komitetu weszli: Maksymiuk Walerian, Sęczyk Stanisław, Mazur Józef Chazan Jan s. Jana, Marchalewski Marian, Makarewicz Józef. W 1970 r. wykonano projekt budynku, natomiast prace budowlane rozpoczęto w 1971 roku.

Większość prac była wykonywana czynem społecznym. Większa cześć drewna potrzebnego do budowy też była dana przez mieszkańców Kościeniewicz, którzy poparli inicjatywę strażaków i też starali się pomóc przy budowie tak potrzebnego budynku. Uroczyste oddanie do użytku remizo – świetlicy odbyło się w czerwcu 1974 roku. Przy okazji tej uroczystości druhowie z Kościeniewicz otrzymali drugą motopompę bardziej wydajną oraz kilka mundurów wyjściowych. Po oddaniu nowej remizo – świetlicy zaczęli wstępować do jednostki młodsi ochotnicy i jednostka liczyła w 1976 r. 36 druhów.

W dniu 8 stycznia 1980 roku zrezygnował z funkcji prezesa po ponad 20-letnim pełnieniu tej funkcji Maksymiuk Walerian. Wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli: Mazur Józef jako prezes, Sęczyk Stanisław – naczelnik, sekretarz – Kułakowski Jan, skarbnik – Makarewicz Józef, który pełnił tę funkcję poprzednio przez kilkanaście lat, gospodarzem wybrano Chazana Jana s. Czesława.

Strażacy z Kościeniewicz brali udział w wielu czynach społecznych głównie przy naprawie i budowie dróg, dbali również o ochronę przeciw pożarową w podległych miejscowościach tj. Kościeniewiczach, Wólce Kościeniewickiej i Janówce nie poprzestali na tym, aby spocząć po wybudowaniu remizo – świetlicy. W świetlicy organizowano często zabawy taneczne, różne uroczystości szkolne i państwowe jak również wesela. Zaczęto myśleć również o obchodach rocznicy 50-lecia powstania OSP jednak z różnych przyczyn głównie finansowych nie udało się tego dokonać.

Dopiero w dniu 17 grudnia 1983 r. na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym podjęto uchwałę o podjęciu starań, aby nowo wybrany zarząd w składzie: Chazan Jan s. Czesława – prezes, Sęczyk Stanisław – naczelnik, Soćko Henryk – zastępca naczelnika, Kułakowski Jan – sekretarz, Makarewicz Józef – skarbnik, Raczyński Józef – gospodarz, starał się doprowadzić do uroczystości 55 – lecia straży pożarnej w Kościeniewiczach. Miejscowa ludność włączyła się do pomocy przy zorganizowaniu uroczystości. Wsparcia finansowego udzieliła również Gmina w Piszczacu i w dniu 16 listopada 1986 roku choć z rocznym opóźnieniem odbyła się uroczystość 55 – lecia straży pożarnej wraz z wręczeniem sztandaru dla jednostki. Przy okazji tej uroczystości wielu strażaków otrzymało odznaczenia strażackie. Jednostka otrzymała nową motopompę wraz z kilkoma wężami oraz 12 mundurów wyjściowych.

Problemem był brak samochodu, dlatego w tamtym okresie motopompa była wożona przyczepą lub dwukółką przyczepioną do ciągnika. Trudno było zorganizować się i dojechać na czas do pożaru bez samochodu. Pozytywnym zjawiskiem było to że na terenie działania jednostki, tych pożarów nie było.

W dniu 23 listopada 1986 r. wybrano nowy Zarząd w następującym składzie: Chazan Jan s. Czesława – prezes, naczelnik – Soćko Henryk, zastępca – Sęczyk Stanisław, sekretarz Kułakowski Jan, skarbnik – Skwierzyński Andrzej. Działalność straży ograniczyła się głównie do akcji „posesja” oraz brania udziałów w zawodach i ćwiczeniach, oraz propagowaniu ochrony przeciw pożarowej z prac kulturalnych organizowano zabawy.

Następny Zarząd został wybrany dnia 3 stycznia 1991 roku składał się on z następujących osób: prezes Sęczyk Stanisław, naczelnik – Soćko Henryk, zastępca – Malicki Zbigniew, sekretarz Kułakowski Jan, Skarbnik Boguszewski Jacek, gospodarz Chazan Jan s. Jana. Komisja rewizyjna: przewodniczący Miciuk Józef, członek Gac Andrzej i Marchalewski Tadeusz.

Od tego czasu OSP były finansowane głównie ze środków Samorządów, które otrzymały wiele zadań bez pokrycia finansowego dlatego też jednostka OSP Kościeniewicze, nie mająca samochodu, nie była wyposażona w sprzęt a finansowaniem były pokryte głównie wydatki związane z remontami remizo – świetlicy które samoczynnie wykonywali strażacy.

Następne wybory Zarządu nastąpiły 7 stycznia 1995 r. z tym, że nastąpiła tylko zmiana skarbnika, którym został wybrany Jelonek Grzegorz. Ten zarząd działa do dnia dzisiejszego z tym, że w dniu 11 lutego 2001 r. na wolnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z funkcji sekretarza zrezygnował Kułakowski Jan, na jego miejsce został wybrany Miciuk Eugeniusz.

W okresie działalności obecnego Zarządu, który z drobnymi zmianami działa przez prawie 15 lat w OSP nie nastąpiły jakieś duże zmiany w działalności jednostki. Ograniczały się one głównie do ochrony powierzonego mienia, brania udziału w ćwiczeniach i zawodach, akcjach ”posesja”. Do pożarów OSP Kościeniewicze nie było wzywane. Jednostka nie posiadała samochodu. Dobre w tym wszystkim było tylko to, że nie odnotowano w pobliżu większych pożarów.

W 2004 i 2005 roku kilku młodszych chłopaków z Kościeniewicz zgłosiło chęć do wstąpienia do OSP, gdy dowiedzieli się że jest szansa otrzymania samochodu „Żuk” dlatego. W gminie Piszczac tylko jednostka w Kościeniewiczach, przez cały czas jej istnienia, choć stażem nie należy do najmłodszych, była jednostką typu „M”. W tamtym okresie jednostka OSP Kościeniewicze liczyła 34 druhów. Zorganizowanie jubileuszu 75 lecia, który odbył się w dniu 16 października 2005 r. a również otrzymanie samochodu „Żuk” umocniło działalność straży pożarnej w Kościeniewiczach i zachęciło młodych strażaków do przejęcia pałeczki po wielu starszych, będących już w wieku emerytalnym druhach.

Należy nadmienić, że „Żuk” umożliwił sprawniejszy, szybszy i pewniejszy na czas dojazd do miejsca pożaru. Jednostka w tym samym momencie została doposażona w sprzęt, głównie węże. Kilku młodych strażaków brało udział w kursach szkoleniowych. Mając samochód, druhowie z Kościeniewicz brali udział nie tylko w gaszeniu pożarów, wyjeżdżali także do zdarzeń losowych – usuwanie powalonych drzew, wypompowywanie wody z zalanych zabudowań. Ponadto zawsze uczestniczyli w gminnych zawodach pożarniczych – mieli już czym, na te zawody dojechać.

Mając nowy – używany – samochód „Star”, który jednostka OSP Kościeniewicze otrzymała w 2012 roku, druhowie kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżali do zdarzeń losowych. W tym czasie do jednostki wstąpiło kilku kolejnych, młodych chłopaków. Na dzień 25 stycznia 2014 roku, jednostka liczyła 43 druhów.

W dniu zebrania 18 lutego 2017 roku, do jednostki OSP Kościeniewicze należało 53 strażaków. 47 mężczyzn i 6 kobiet. W latach następnych, tj. 2018 – 2021 jednostka liczyła 51 – 53 członków, w tym 7 kobiet. Zmieniał się tylko stan osobowy. W miejsce druhów którzy rezygnowali przystępowali do jednostki nowi strażacy, młodsi.

Podczas akcji gaszenia pożaru lasu w Matiaszówce, wysłużony „Star” którym dysponowała jednostka odmówił posłuszeństwa. Naprawa stała się nieopłacalna. Ponad trzydziestopięcioletni samochód został zezłomowany. Staraniem druhów, przy pomocy Gminy Piszczac i Rady Gminy, przy wspólnym udziale w kwocie 16 tys zł ze strony druhów z Kościeniewcz i 40 tys zł dotacji celowej Gminy Piszczac, w tym – 2021 roku – udało się zakupić używany samochód Renault. Posiadając swój własny samochód OSP Kościeniewicze jest gotowa w każdej chwili do niesienia pomocy we własnej miejscowości ale i w najbliższym otoczeniu. Strażacy gotowi są nieść pomoc wszędzie tam gdzie będzie ona potrzebna.

W dniu 11 września 2021 roku, jednostka otrzymała nowy sztandar i nowy samochód. Strażacy życzą sobie aby był jak najmniej wykorzystywany do pożarów lub innych zdarzeń losowych. Druhowie mają jednak świadomość, że pożarów jak również wypadków nie da się całkowicie wyeliminować. Świadomi są też niekorzystnych zmian jakie zachodzą w demografii miejscowości i całej okolicy. Trudno będzie utrzymać obecny stan osobowy przez najbliższe lata. Ale jak powiedział wójt Kamil Kożuchowski w swoim przemówieniu: – Jestem spokojny o dalsze funkcjonowanie tej prężnej jednostki. Nawet jeśli ludzi będzie mnie ona nadal ma szansę się rozwijać. Nie zawsze liczy się ilość. Nawet jeśli druhów będzie mniej to pozostanie wysoka jakość funkcjonowania. Tu, w Kościeniewiczach, ta jakość bycia strażakiem, jakość bycia ochotnikiem, jakość prowadzenia i funkcjonowania jednostki, jakość dbania o jej stan bieżący i dalsze funkcjonowanie, ta jakość jest wręcz wzorowa. Gratuluję strażakom!

Większa ilość wypowiedzi, odznaczenia strażaków, chrzest wozu, przekazanie sztandaru już niebawem w naszym filmie na Biper TV. Zapraszamy!

W międzyczasie zapraszamy do live na Radio Biper Facebook. 90. lat OSP Kościeniewicze. Gmina Piszczac. Poświęcenie wozu bojowego <<==>> LINK
https://fb.watch/7YO5EzCwQ4/

90. lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościeniewiczach. Przemarsz chorągwi na mszę w miejscowym kościele <<==>> LINK
https://fb.watch/7YO7TUcZkV/

 

materiał: Radio Biper Piszczac
tekst: Leszek Niedaleki
film: Biper TV
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Zobacz galerię zdjęć:
Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama