Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Starosta Bialski Mariusz Filipuk i dokonania i najważniejsze inwestycje Powiatu Bialskiego w 2020 roku (film)

Ostatnia sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej to czas debaty nad ważnymi podsumowaniami roku 2020. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk przedstawił m.in. pod osąd radnych Raport o stanie powiatu bialskiego za 2020 rok. Podczas sesji Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Bialski Mariusz Filupiuk zwrócił się do Rady Powiatu o udzielenie Wotum Zaufania i Absolutorium. Przedstawił obszerny materiał dotyczący wykania budżetu w roku 2020 i najważniejszych zralizowanych przez Powiat Bialski działań inwestycyjnych i rozwojowych. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi i Starostom Absolutorium.

Wystąpienie Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka:

Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bialskiego!

Dzisiejsza sesja Rady Powiatu ma charakter szczególnie ważny i uroczysty. Oto bowiem możemy podsumować cały poprzedni rok pracy naszego samorządu, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie konkretnych i odczuwalnych przez obywateli na co dzień dokonań i przedsięwzięć, które zmieniają nasz powiat na lepsze i służą podnoszeniu jakości życia każdego z nas. Przedłożone radzie przez organ wykonawczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z przebiegiem całej procedury związanej z uzyskiwaniem przez Zarząd absolutorium ma, oprócz wymiaru czysto formalno-prawnego, niezmiernie istotne znaczenie dla jakości obywatelskiego dialogu o stanie obecnym i wyzwaniach rozwojowych w naszym powiecie, o który musimy zabiegać, i o który musimy z troską dbać każdego dnia swojej służby publicznej.

Szanowni Państwo!
Rok 2020 był dla naszego samorządu powiatowego, jak również wszystkich innych samorządów, rokiem szczególnym. Rokiem, jakiego się nie spodziewaliśmy i którego nikt nie przewidział. Wybuch pandemii COVID-19 postawił przed naszym samorządem wiele dodatkowych wyzwań, z którymi w mojej ocenie poradziliśmy sobie właściwie. Konieczność funkcjonowania oraz pracy w warunkach pandemicznych wymagała od Zarządu Powiatu, radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, jak również pracowników wzmożonego wysiłku, za co wszystkim serdecznie dziękuję. Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu pragnę w tym miejscu podkreślić, że mimo panującej obecnie sytuacji epidemicznej, Zarządowi nie zabraknie sił i determinacji, aby wcielać w życie kolejne zadania przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu. Rok ubiegły był tego dobitnym przykładem. Pandemia nie przeszkodziła w realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji, a wręcz przeciwnie. Powiat Bialski w 2020 r. prowadził w dalszym ciągu ofensywę inwestycyjną i wydatkował ponad 44 mln zł na różnego rodzaju zadania – najwięcej w historii naszego samorządu. To olbrzymi sukces, mierzony również wysiłkami całej administracji lokalnej i mieszkańców, którzy nas mobilizowali i wspierali w przygotowaniu i realizacji każdego z tych wielu przedsięwzięć na obszarze całego powiatu. Nie byłoby to możliwe bez skutecznego sięgania po środki zewnętrzne, w tym szczególnie Unii Europejskiej.

Wysoka Rado!
W 2020 r. wykonane zostały inwestycje o dużym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Bialskiego, przede wszystkim inwestycje drogowe, tj.:
1) Przebudowy i budowy dróg na kwotę 29 mln 636 tys 277,64 zł, w ramach czego wybudowano drogi na odcinkach:
– Klonownica – Janów Podlaski – 7.537.016,91 zł,
– Kolonia Tuczna – Szostaki m. Zabłocie – 4.026.830,17 zł,
– Sitno – Szachy – 4.096.490,72 zł,
– Łomazy – Wiski – 2.263.030,47 zł,
– Ogrodniki – Piszczac – 3.919.847,03 zł,
– Ossówka – Klonownica – 3.340.275,17 zł,
– Międzyrzec Podlaski ul. Zarówie – 363.330,82 zł,
– Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie – 1.981.533,91 zł,
– Pościsze – Jelnica – Misie – 903.499,22 zł,
– Porosiuki – Jaźwiny – 1.204.423,22 zł,

2) Budowy chodników na kwotę 338 tys 522,15 zł, w ramach czego wybudowano chodniki w miejscowościach:
– Ortel Królewski – 13.459,64 zł,
– Piszczac ul. Włodawska – 9.532,89 zł,
– Dąbrowica Duża – 4.205,86 zł,
– Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego – 107.671,74 zł,
– Rogoźnica – 203.652,02 zł,

3) Opracowano dokumentację techniczną na budowę i przebudowę dróg w kwocie 633 tys 519,50 zł, z tego: na przebudowę mostu w m. Gnojno, na budowę chodników w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicach Kościuszki, Siteńskiej i Kolejowej, na przebudowę drogi na odc. Zaścianki – Manie – Zasiadki, na odcinku Polubicze – Horodyszcze, Łuniew – Łukowisko – Manie, Kożuszki – Krzewica, a także w miejscowościach Rokitno i Sokule.

Oprócz wyżej wymienionych zadań, Powiat kontynuował rozpoczęty w 2016 r. projekt e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego oraz realizował zadania modernizujące budynki szkół w łącznej kwocie 9 mln 634 tys 973,53 zł.

Dodatkowo, Powiat przyznawał dotacje Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim przede wszystkim na doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt służący podnoszeniu jakości świadczonych usług w łącznej kwocie 2 mln 842 tys 095,12 zł.

Jak co roku wsparcie otrzymało również Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w kwocie 18 tys 573 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach i Oficyna Kraszewskich w Romanowie jako innowacyjna infrastruktura do prezentacji dziedzictwa kulturowego”.

Ponadto, przekazano dotację na budowę dróg powiatowych gminie Rokitno i Piszczac, dofinansowano koszty wspólne projektu Wygodniej, szybciej, bezpieczniej i projektu e-Geodezja oraz dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań kontrolno – rozpoznawczych KM PSP w Białej Podlaskiej. Doposażono także w sprzęt Zarząd Dróg Powiatowych i Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach, zakupiono samochód również na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz dodatkowo Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w łącznej kwocie 1 mln 139 tys 070,17 zł.

Chciałbym również w tym miejscu przypomnieć o innym ważnym wydarzeniu 2020 r., a mianowicie 31 grudnia 2020 r. podpisaliśmy akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości z obowiązkiem dokonania dopłaty budynku przy ul. Brzeskiej 41, czyli budynku, w którym się obecnie znajdujemy. Dziękuję w tym miejscu za pracę wszystkich osób zaangażowanych w to zadanie. Jestem przekonany, że uda się nam dołożyć wszelkich starań, aby przeprowadzić termomodernizację tego budynku i poprawić jego funkcjonalność.

Szanowni Radni, Panie Przewodniczący
Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. chciałbym podziękować za przepełniony troską o finanse Powiatu aktywny udział całej Rady w pracach nad kształtowaniem budżetu i kierowaniem środków na zadania ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności oraz liczne życzliwe i budujące podpowiedzi.

Uważam, że dzięki naszym wspólnym staraniom udało się osiągnąć szereg pozytywnych efektów inwestycyjnych, co szczegółowo wcześniej przedstawiłem.

W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu, proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania.
Dziękuję za uwagę.

Starosta Bialski Mariusz Filipuk i Raport o stanie Powiatu Bialskiego w 2020 roku (film) <<==>> LINK

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Katarzyna Żurek Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama