Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XVIII sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 30 września, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach od 1 września 2020 r. do 29 września 2020 r.

Treść sprawozdania Prezydenta Miasta Biała Podlaska

1 września
Pierwszy dzwonek w szkołach i inauguracja Bialskiej Szkoły Ćwiczeń
Zainaugurowano uroczyście rok szkolny 2020/2021. Miejska inauguracja miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 i była też okazją do zaprezentowania placówki jako moderatora projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”, na realizację którego Prezydent podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ma on wartość prawie 1 mln 330 tys. zł. Zapewni uczniom jeszcze wyższą jakość kształcenia, wspomagając ich w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W projekcie oprócz Szkoły Podstawowej nr 9, pełniącej funkcję Szkoły Ćwiczeń, uczestniczy 5 innych bialskich szkół, w tym 1 szkoła specjalna oraz 2 szkoły z terenu Gminy Wiejskiej Biała Podlaska. Projekt Miasto Biała Podlaska realizuje przy wsparciu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach i Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Nowi (starzy) dyrektorzy z konkursów
Podczas tej samej uroczystości Prezydent powierzył funkcje wyłonionym w drodze konkursów: Marzannie Andrzejuk, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6, Przemysławowi Olesiejukowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Przemysławowi Szycowi, dyrektorowi Bursy Szkolnej.

Gratulacje i awanse
Prezydent złożył gratulacje i podziękowania obchodzącym jubileusze pracy zawodowej Aleksandrze Dopierale – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Justynie Prokockiej-Kasjaniuk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wręczone zostały awanse zawodowe pedagogom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 ukończyli postępowanie kwalifikacyjne na stopnie nauczycieli kontraktowych, mianowanych oraz dyplomowanych.

Rocznica wybuchu II wojny światowej
W tym dniu również mszą świętą oraz w czasie miejskich uroczystości na pl. Wolności uczczono 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, składając hołd ofiarnie walczącym za naszą Ojczyznę.

1 września – 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej (galeria) <<<< LINK >>>>

Ruszył Powszechny Spis Rolny
Także 1 września rozpoczął się w Białej Podlaskiej Powszechny Spis Rolny, który do 30 listopada br. odbywa się na terenie całej Polski. Jego wyniki przyniosą informacje o postępie rozwoju rolnictwa w ostatnim dziesięcioleciu. Mają być pomocne zarówno polskim rolnikom i rządowi w podejmowaniu trafnych decyzji, ale też, dzięki wiarygodności danych dostarczanych przez statystykę publiczną, zostaną wykorzystane przez Komisje Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Rowerowa Stolica Polski – start!
Tego samego dnia wraz z bialczanami Prezydent zainaugurował wspólnym przejazdem po miejskich ścieżkach rowerowych wyścig o puchar Rowerowej Stolicy Polski.

4 września
Plac zabaw z myślą o niepełnosprawnych przy Orzechowej
W związku z zakończeniem inwestycji z Budżetu Obywatelskiego przy Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 58, Prezydent przekazał dyrektor Małgorzacie Bieleckiej klucze do placu zabaw i rekreacji przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tam m.in. rowerek dla osób niepełnosprawnych oraz huśtawka dla wózków inwalidzkich. Autorami tego projektu są radni Marcin Izdebski i Marek Dzyr.

Plac zabaw i huśtawka dla wózków inwalidzkich – inwestycja z Budżetu Obywatelskiego przy Włoskiej! <<<< LINK >>>>

Otwarto 37. Mistrzostwa Polski U-23
Również tego dnia Prezydent otworzył wraz z rektorem bialskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego profesorem Jerzym Sadowskim i prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henrykiem Olszewskim 37. Mistrzostwa Polski U-23 w lekkiej atletyce, odbywające się w dniach 4-5 września w Białej Podlaskiej. Zostały zorganizowane we współpracy i przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta.

Trwają 37. PZLA Mistrzostwa Polski U23 na bialskim AWF-ie (galeria) <<<< LINK >>>>

4 września
Ścieżka i chodnik przy Kruczej
Podpisany został protokół przekazania placu pod budowę chodnika, zjazdów na posesje i ścieżki rowerowej na ulicy Kruczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia. Wartość tej inwestycji to 323 172,40 zł. To kolejne działanie w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM”. Zamówienie realizowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.4 „Transport niskoemisyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”.

Krucza z chodnikiem i ścieżką rowerową! (galeria) <<<< LINK >>>>

5 września
Garnizon Wojskowy Biała Podlaska
Na zaproszenie generała Jarosława Gromadzińskiego, dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej, w ramach której 1. Warszawska Brygada Pancerna formuje garnizon w Białej Podlaskiej, Prezydent uczestniczył w święcie nadania sztandaru 18. Siedleckiego Batalionu Dowodzenia. Nowy garnizon w Białej Podlaskiej to powrót do pięknych tradycji wojskowych miasta nad Krzną, zwiększający poczucie bezpieczeństwa oraz będący olbrzymią szansą rozwoju – to nowe miejsca pracy, infrastruktura, zagospodarowanie terenów byłego lotniska wojskowego.

7 września
Harcerze wracają do Białej Podlaskiej
Prezydent spotkał się z komendant Martą Pomorską oraz Krzysztofem Kowalukiem w sprawie przekazania Szczepowi Harcerskiemu Genus z Białej Podlaskiej lokalu przy pl. Wolności 2, zarządzanego przez miejską spółkę ZGL. Jest to związane z powrotem po 8 latach do Białej Podlaskiej hufca. Lokal przy pl. Wolności będzie jego siedzibą. – Zdecydowałem o jego bezpłatnym udostępnieniu harcerzom. To zwieńczenieale i kolejny, nowy etap – mojej współpracy z bialskimi harcerzami. – mówił Michał Litwiniuk.

Reaktywacja Hufca ZHP Biała Podlaska! <<<< LINK>>>>

9 września
Jest sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych
Prezydent przekazał pierwszej rodzinie zastępczej sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach uczestnictwa Miasta Biała Podlaska w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na jego zakup Prezydent podpisał z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką umowę o wartości 152 440 zł. Są to 44 laptopy wraz z oprogramowaniem, a 2 z nich mają dodatkowe oprogramowanie specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto zakupiono środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne, które też trafią do rodzin zastępczych. Projekt jest częścią Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020- działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dzieci z rodzin zastępczych otrzymały od miasta sprzęt komputerowy do nauki <<<< LINK >>>>

Wojsko rekrutuje
Tego samego dnia Prezydent spotkał się po raz kolejny, tym razem podczas rekrutacji w Białej Podlaskiej, z przedstawicielami 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki

10 września
Armii Krajowej po odbiorach
Podpisany został protokół odbioru budowy ul. Armii Krajowej, jednej z dróg w układzie podstawowym, której budowę zawarto w obiecanym przez Prezydenta Michała Litwiniuka i realizowanym Planie Budowy Dróg. Została zbudowana w imponującym czasie 27 dni. Ta inwestycja jest przykładem nowej filozofii wdrażanej w mieście, polegającej na współpracy miasta inwestującego w budowę układu komunikacyjnego z przedsiębiorcami, przede wszystkim deweloperami, realizującymi przy tych inwestycjach własne przedsięwzięcia. Jej koszt to 1 mln 380 tys. zł. Została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Z kolei 340 tys. zł to wkład przedsiębiorstwa Budomex, które się w nią włączyło.

12 września
10. Rajd Kraszewskiego
Uczestnicząc wraz z liczną grupą miłośników jazdy rowerem w 10. Rajdzie Kraszewskiego, Prezydent rozpoczął wraz z uczestnikami rajdu w sportowym duchu obchody Dni Patrona Białej Podlaskiej 2020.

13 września
„Piknik Biała Podlaska”
Tego dnia Prezydent wziął udział w imprezie sportowej „Piknik Biała Biega” organizowanej przez bialski Klub Biała Biega. To jedna z najlepszych imprez sportowych organizowanych w regionie. Odbyła się po raz dziewiąty tego roku, przy wsparciu finansowym Prezydenta.

Piknik Biegowy Biała Biega! (film) (galeria) <<<< LINK >>>>

Biała Blues Festival
Także w tym dniu podczas Biała Blues Festivalu – kultowej już imprezy muzycznej organizowanej przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej, objętej Honorowym Patronatem Prezydenta, przekazane zostały redaktorowi Istvanowi Grabowskiemu gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia jego pracy dziennikarskiej.

Jubileusz naszego dziennikarza! Gratulacje dla Istvana Grabowskiego! (film) <<<< LINK >>>>

14-16 września
Forum ciepłowników w Międzyzdrojach
Wraz z wiceprezesem miejskiej spółki PEC Sebastianem Paszkowskim, Prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył w 24. Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach. Dotyczyło ono regulacji Green Deal w ciepłownictwie oraz polityki regulacyjnej ciepłownictwa w Polsce. Wśród panelistów forum byli m.in.: prof. Jerzy Buzek oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, a także Komisji Europejskiej, którzy zaprezentowali szczegóły dokumentu Green Deal (systemowego ciepłownictwa) i omówili Fundusz Modernizacyjny w celu przestawienia ciepła systemowego z paliw kopalnych na OZE.

17 września
Rocznica sowieckiej napaści na Polskę
W 81. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę podczas uroczystości miejskich upamiętniono wraz z przedstawicielami bialskiego oddziału Związku Sybiraków – na czele z prezes Barbarą Jakubiuk – i bialczanami, którzy na nie przybyli, Dzień Sybiraka.

19 września
Nagrody gospodarzom z Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Prezydent wręczył nagrody przedstawicielom Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczącym w konkursie „Działania na rzecz ochrony środowiska w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w roku 2020”, który objął patronatem. Ten konkurs wpisuje się w miejskie działania promujące ochronę środowiska.

21 września
Małpi Gaj otwarty
Prezydent, wraz z Leszkiem Horegladem, prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, radnymi oraz pracownikami Urzędu Miasta oficjalnie otworzyli teren rekreacyjny nad Krzną, tzw. Małpi Gaj. Koszt tej inwestycji to ponad 5 mln 100 tys. zł. Jest ona elementem projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”, który realizowany jest w mieście w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych, a jego koszt całkowity to 14 735 040,00 zł. Wartość dofinansowania UE wynosi 12 524 784,00 zł. W dniu otwarcia zaproszono najmłodszych bialczan na lekcję przyrody prowadzoną przez Sylwię Trzeciak, która zaprezentowała możliwości wykorzystania edukacyjnych walorów tego terenu. Od przyszłej wiosny zajęcia w Małpim Gaju pojawią się w stałej ofercie bialskiej Biblioteki Barwnej i Multicentrum.

Małpi Gaj oficjalnie otwarty (film) (galeria) <<<< LINK >>>>

24 września
Prezydent na kwarantannie
Prezydent został skierowany na domową kwarantannę, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przewidzianymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego dla członków rodziny osoby mającej styczność z chorym na koronawirusa. Taki przypadek wystąpił w klasie, do której uczęszcza syn Prezydenta. Od tego dnia Prezydent Michał Litwiniuk pracował zdalnie z domu.

Dnia Patrona Białej Podlaskiej
Podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona Białej Podlaskiej św. Michała Archanioła, związanej z 40-leciem koła fotograficznego Migawka, działającego przy Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, listy gratulacyjne i podziękowania instruktorom koła prowadzącym je w ciągu ostatnich 40 lat przekazała w imieniu Prezydenta Michała Litwiniuka rzecznik prasowa Urzędu Miasta Gabriela Kuc-Stefaniuk.

Wystawa jubileuszowa 40-lecia Młodzieżowego Koła Fotograficznego „Migawka” (galeria) <<<< LINK >>>>

25 września
Jarmark Michałowy
Zastępca Prezydenta, Maciej Buczyński otworzył tradycyjny Jarmark Michałowy, organizowany z okazji Dnia Patrona Białej Podlaskiej, podczas którego od lat prezentują swoje wyroby i rękodzieło rzemieślnicy i producenci z całego kraju. Jarmark był też okazją do wręczenia statuetek laureatom tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Słoneczny Jarmark Michałowy (galeria) <<<< LINK >>>>

Tego dnia również – podczas zorganizowanego przez Prezydenta Michała Litwiniuka spotkania z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego – Prezydent podziękował online prezydentom Białej Podlaskiej, ich zastępcom, przewodniczącym Rady Miasta i radnym poprzednich kadencji, samorządowcom i pracownikom Urzędu Miasta za działalność na rzecz naszego samorządu w ciągu mijających trzech dekad.

Prezydenci Białej Podlaskiej, sprawujący ten urząd od 1990 roku, oraz żyjący przewodniczący Rady Miasta z lat 1990-2020 podpisali również podczas tej uroczystości symboliczny Akt Jubileuszowy z okazji obchodów 30. rocznicy powstania samorządu terytorialnego. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczył tego wieczoru odznaczenia Prezydenta RP zasłużonym pracownikom Urzędu Miasta, zaś zaproszeni na tę uroczystość goście otrzymali okolicznościowe pamiątkowe medale i albumy wydane przez nasz Urząd Miasta. Wiceprezydent Maciej Buczyński przekazał w imieniu Prezydenta Litwiniuka jubileuszową nagrodę z okazji 45-lecia działalności promującej kulturę regionu Zespołowi Tańca Ludowego Biawena.

26 września
Ławeczka Bogusława Kaczyńskiego
Reprezentując Prezydenta Litwiniuka, Wiceprezydent Maciej Buczyński odsłonił wraz z senatorem RP Grzegorzem Biereckim i dyrektorem artystycznym II Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego i Fundacji Orfeo noszącej jego imię, Krzysztofem Korwin-Piotrowskim ławeczkę Bogusława Kaczyńskiego usytuowaną przy wejściu do zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów, ufundowaną przez komitet społeczny utworzony specjalnie w tym celu.

Scena amfiteatru otwarta i od razu z wielką Festiwalową pompą
Tego wieczoru za pośrednictwem internetu, Prezydent Michał Litwiniuk, otworzył II Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego, który zorganizował we współpracy z Fundacją Orfeo i Bialskim Centrum Kultury. Była to też okazja do oficjalnego otwarcia bialskiego amfiteatru po jego przebudowie oraz wręczenia przez zastępcę prezydenta Macieja Buczyńskiego – Bialskiej Nagrody Kultury I stopnia im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej Tadeuszowi Żaczkowi, wybitnemu bialskiemu fotografowi – oraz podziękowań za kulturalny mecenat nad festiwalem jego sponsorom, bialskim przedsiębiorcom: Grzegorzowi Przewarskiemu, prezesowi firmy SZIP Trade, oraz Andrzejowi Goławskiemu, prezesowi firmy Merkury.

Tadeusz Żaczek z Bialską Nagrodą Kultury! <<<< LINK >>>>

„Zaczarowany świat operetki i musicalu”
W pierwszym dniu festiwalu Prezydent zaprosił bialczan na wspaniałe widowisko pt. „Zaczarowany świat operetki i musicalu” wyreżyserowane przez Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego i Łukasza Lecha, w którym wystąpili artyści sceny Orfeo, a obok nich także wokalistki zespołu wokalnego Chwilka działającego przy Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego. Akompaniowali im muzycy Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. Ten niezwykły koncert, odegrany ze względów bezpieczeństwa w sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa dwa razy, porwał i zachwycił bialczan.

Czarowny wieczór w amfiteatrze (film) (galeria) <<<< LINK >>>>

27 września
Odsłonięto mural profesora Maciąga przy ulicy Narutowicza
Kolejnymi wydarzeniami zorganizowanymi z okazji Dni Patrona były: odsłonięcie muralu upamiętniającego twórczość prof. Ludwika Maciąga i otwarcie wystawy „Całe życie maluję swój pamiętnik” w Muzeum Południowego Podlasia. Reprezentował Prezydenta Michała Litwiniuka podczas nich zastępca prezydenta Maciej Buczyński. Uczczono w ten sposób 100. rocznicę urodzin artysty, którą, na wniosek Prezydenta Litwiniuka, celebruje Miasto Biała Podlaska przez cały 2020 rok.

Otwarcie muralu „Sulki z Kętrzyna” na ścianie budynku II LO im. E. Plater (galeria) <<<< LINK >>>>

Malarstwo Ludwika Maciąga (galeria)<<<< LINK >>>

Spektakl „Jajko królowej Marysieńki”
Był to także drugi dzień II Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego, w którym artyści bialskiego Teatru Słowa na deskach amfiteatru wystawili spektakl historyczny „Jajko królowej Marysieńki” nawiązujący do dziejów bialskiej siedziby Radziwiłłów. Podziękowania Prezydenta twórcom przedstawienia przekazał naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dr Stanisław Romanowski. Festiwal zamknął w imieniu Prezydenta Litwiniuka jego dyrektor artystyczny, Krzysztof Korwin-Piotrowski.

Baśń o bialskim smoku (galeria)<<<<LINK>>>>

29 września
Msza w intencji mieszkańców Białej Podlaskiej
Msza święta w intencji mieszkańców oraz uroczysta sesja Rady Miasta była zwieńczeniem Dni Patrona Białej Podlaskiej. Za pośrednictwem łączy internetowych Prezydent podziękował obecnym na niej gościom za wspólną pracę na rzecz bialskiej, miejskiej społeczności, zaś zastępca prezydenta Maciej Buczyński wręczył w imieniu Prezydenta listy gratulacyjne pracownikom Urzędu Miasta o najdłuższym stażu pracy oraz medale okolicznościowe i albumy wydane z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego osobom nieobecnym na uroczystości zorganizowanej z tej okazji 25 września.

Msza w intencji mieszkańców Białej Podlaskiej (galeria) <<<<LINK>>>>
Uroczysta sesja bialskiego samorządu (galeria) <<<< LINK  >>>>

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
temat: Rada Miasta Biała Podlaska / Prezydent Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama