Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

„Ginące zawody naszych przodków” tematem konkursu (zaproszenie)

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec wraz z Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu zapraszają na VIII edycję konkursu „To co przeżyło jedno pokolenie drugie przeżywa w sercu i pamięci” pod hasłem „Ginące zawody naszych przodków”. Termin nadsyłania prac do 29 października 2019 r.

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU

Organizatorzy:
• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec
• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu

Cele konkursu:
• zainteresowanie uczniów tematyką związaną z tradycjami rzemiosła występującego na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski;
• poznawanie historii Ziemi Międzyrzeckiej poprzez przywrócenie pamięci o osobach, które mogą się stać kimś znaczącym w kształtowaniu postaw młodego pokolenia i budowaniu ich tożsamości regionalnej;
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych
źródłach;
• dostarczenie młodemu pokoleniu wiedzy o wykonywanych zawodach swoich przodków
• przyczynienie się do odbudowy więzi rodzinnych i społecznych mieszkańców poprzez włączenie starszych w proces tworzenia pracy konkursowej;
• kształtowanie szacunku do tradycji.

Założenia:
• konkurs trwa do 29 października 2019 r., adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski;
• uczestnik konkursu wykona pracę przedstawiającą osobę lub grupę osób z najbliższego otoczenia (wsi/gminy);
• praca powinna przedstawiać zajęcia i zawody, jakimi się trudniły osoby z najbliższego otoczenia (wsi/gminy);
• praca powinna być zatytułowana inaczej niż konkurs;
• tekst powinien opierać się na źródłach historycznych np. wspomnieniach, pamiętnikach, dziennikach, listach, dokumentach – również rodzinnych, zdjęciach, zebranych relacjach;
• technika wykonanych prac – mieszana, preferowane będą prace opisowe, bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami i szkicami z wykorzystaniem techniki komputerowej włącznie. Jednak, jeżeli ktoś zawrze tematykę konkursu w innej formie przekazu, taka praca zostanie zakwalifikowana do oceny, jako spełniająca wymogi formalne;
• dopuszcza się prace zespołowe – wówczas będzie ona zakwalifikowana do grupy wiekowej odpowiadającej najstarszemu członkowi zespołu;
• konkurs promuje współpracę międzypokoleniową. Zachęcamy do zaangażowania starszych w tworzenie prac. Jednocześnie autorów prac prosimy o wskazanie w metryczce dorosłych, którzy udzielali im wsparcia;
• twórcom najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody pieniężne.
• Termin nadsyłania prac upływa 29 października 2019 r.
• Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Gminy Międzyrzec Podlaski (www.miedzyrzecgmina.pl) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim (www.gbpmiedzyrzec.naszabiblioteka.com) 8 listopada 2019 r.
• Prace należy złożyć w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu, 21-564
Tłuściec 61, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).
• Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną metryczkę.
• Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział.
• Prace będą oceniane przez komisję ekspertów z uwzględnieniem następujących
kryteriów:
– oryginalność
– zgodność pracy z założeniami konkursu,
– bogactwo i różnorodność zgromadzonego materiału,
– estetyka wykonania
• Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
• Organizatorzy deklarują chęć przeprowadzenia spotkań informacyjnych z grupami zainteresowanych osób w szkołach oraz placówkach kulturalnych na terenie Gminy Międzyrzec Podl. Dyrektorów / kierowników wymienionych placówek prosimy o uzgodnienie terminów spotkań.

Kategorie wiekowe
• Prace będą oceniane wg następujących kategorii wiekowych:
1. grupa wiekowa – dzieci do ukończenia 13-go roku życia,
2. grupa wiekowa – młodzież, która ukończyła 13-ty rok życia i nie przekroczyła
19-go roku życia.
W sprawie spotkań informacyjnych, pytań i uwag prosimy się kierować:
• Elżbieta Baj, tel.: 516793945; e-mail: biblioteka.tlusciec@wp.pl

>>> Regulamin do pobrania oraz karta zgłoszenia <<<


materiał: gmina Międzyrzec Podlaski
tekst / plakat: UG w Międzyrzecu Podlaskim

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama