Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Oferta pracy: podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy Biała Podlaska

Urząd Gminy Biała Podlaska ogłosił nabór ofert na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy. Kandydatury należy zgłaszać do 24 czerwca.

Wymagane wykształcenie: wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem: 
– obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530, z późn. zm.);
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– wykształcenie wyższe;
– znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
– komunikatywność, rzetelność, elastyczność;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– znajomość ustawy o samorządzie gminnym, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zakres obowiązków:
– przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
– prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
– przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie;
– prowadzenie dokumentacji związanej z zawarciem umów, aneksów;
– realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ich rozliczanie;
– prowadzenie spraw związanych z promocją gminy;
– współpraca międzynarodowa z samorządami partnerskimi.

Szczegółowa oferta pracy na stronie: Urząd Gminy Biała Podlaska

Dokumenty należy składać w terminie do 24 czerwca. do godz. 15:30 
– osobiście w siedzibie urzędu pok. 21 – sekretariat
– lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy”.

 

materiał: UG Biała Podlaska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama