Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania BON” – konferencja w Akademii Bialskiej (film)

Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprosiła na I ogólnopolską konferencję „Nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania BON”, która odbyła się w dniach 23-24 maja 2024 roku.

Celem konferencji „Nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania BON” była prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze kształcenia osób z niepełnosprawnościami; promowanie innowacji, które mogą znacząco poprawić jakość i dostępność edukacji; wymiana doświadczeń.

Na Akademii Bialskiej mamy w tej chwili około osiemdziesięciu osób z niepełnosprawnościami. Przy czym osoby, które są ściśle pod naszą opieką – pod opieką biura – około pięciu, którzy mają swojego asystenta, pomaga im się poprzez pouczanie i pomaga korzystać z notatek. Oczywiście oferujemy pomoc w formie udostępniania windy dla osób na wózkach, zrobiliśmy dostosowanie uczelni i ciągi komunikacyjne dla osób niedowidzących, tabliczki. Chcemy być jeszcze bardziej „do przodu”. Współpracujemy z firmami, które zajmują się nowymi technologiami. Chcemy się dzielić tą wiedzą, ale również chcemy tą wiedzę pozyskiwać od zaproszonych gości powiedziała koordynator biura ds. osób z niepełnosprawnością w Białej Podlaskiej w Akademii Bialskiej Aleksandra Derlukiewicz.

W dniu 23.05.2024 r. w programie konferencji znalazły się następujące wydarzenia:
11:00-11:15 Prezentacja Akademii Bialskiej – dr inż. Tomasz Grudniewski, Prorektor ds. międzynarodowych, Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.
11:15-11:30 „Rozszerzona rzeczywistość dla wszystkich – HoloLens jako narzędzie integracji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami” – mgr inż. Piotr Lichograj, Wydział Nauk Technicznych Akademii Bialskiej.
11:30-12:00 „Specjalne potrzeby edukacyjne Studentów” – mgr Sylwia Bartela, doktorantka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Filozof. Specjalista ds. Rekrutacji i oceny pracownika. Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
12:00-12:30 „Nie możemy obrażać się na AI” – dr inż. Tomasz Siemek, Prezes Zarządu Cloudteam.
12:30-13:00 „Metody wsparcia zdrowia psychicznego kadry i pracowników uczelni” – Anna Hryniewicz, Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro.
13:00-13:30 „Wirtualny Świat Dotyku: Programowanie skryptów dla drukarek 3D z myślą o osobach niewidomych” – dr inż. Sylwester Korga, Katedra Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska.
14:30-15:00 „Zapach świeżego druku, czyli rzecz o Akademickim Biuletynie Osób z Niepełnosprawnościami” – mgr Małgorzata Świt, starszy specjalista, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechnika Łódzka.
15:00-15:30 „Świadomość niepełnosprawności i sposoby jej kształtowania wśród kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” – dr Beata Just Brochocka, adiunkt dydaktyczny, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
15:30-16:00 „Handicapped Scuba Association (HSA)” Jacek Patucha, Course Director HSA.
16:00-16:30 „Omówienie działalności Ośrodka Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim wraz z prezentacją dostępnych technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnością” – Agnieszka Słoboda, kierownik merytoryczny Ośrodka Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim.
16:30-17:00 „Nowoczesne technologie szansą na edukację osób ze szczególnymi potrzebami” – Maciej Motyka, Altix Lublin.
O godzinie 18:00 spotkanie integracyjne i wspólna kolacja zakończyły pierwszy dzień konferencji.

W dniu 24.05.2024 r. w programie konferencji znalazły się następujące wydarzenia:
10:00-10:30 „Wsparcie studentów z ADHD. Trudności i perspektywy” – dr Dorota Dolata, Psychologiczna Konsultantka ds. trudności w procesie studiowania, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10:30-11:00 „Organizacja studencka ZSN UAM „Ad Astra” i sekcja sportowa – jako przykład dobrych praktyk aktywizacji studentów oraz ich wsparcia psychospołecznego” – Dominika Hoft, Specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11:00-11:30 „Działania Biura ds. osób z niepełnosprawnościami AB” – mgr Aleksandra Derlukiewicz, koordynator dostępności, Akademia Bialska im. Jana Pawła II.
11:30-12:00 „AB Guide – rozwiązania technologiczne w służbie studentom z niepełnosprawnością” – mgr inż. Maciej Hawryluk, Wydział Nauk Technicznych, Akademia Bialska im. Jana Pawła II.
Podsumowanie i zakończenie.

Podczas konferencji omówione zostały najlepsze praktyki, narzędzia oraz strategie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania ze zwróceniem szczególnej uwagi na adaptacyjność, dostępność oraz efektywność tych rozwiązań.

Dwie wybrane, przez uczestników w głosowaniu tajnym, prezentacje zostaną opublikowane w formie artykułów, bezpłatnie w zarezerwowanym numerze uczelnianego punktowanego czasopisma „Health Problems of Civilization”, pozostałe w czasopiśmie „Rozprawy Społeczne”.

Wydarzenie to, w założeniach organizatorów, miało stanowić forum integracyjne dla koordynatorów Biur Osób z Niepełnosprawnościami, społeczności akademickiej, ekspertów branżowych oraz osób zainteresowanych nowymi technologiami wspierającymi procesy edukacyjne osób ze szczególnymi potrzebami.

Staramy się inwestować w nowe technologie. Na co dzień korzystać mogą z nich wszyscy. Jeśli chodzi o studentów informatyki, to jest to programowanie, tworzenie nowych aplikacji na tego typu urządzenia. Jest to novum. Rozpoczynamy tą drogę w kontekście niepełnosprawnych. Myślę, że to będzie dobre, istotne dla świata osiągnięcie – powiedział Piotr Lichograj z Zakładu Informatyki Akademii Bialskiej.

 

materiał: Radio Biper
zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
film: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Jan Kowalski

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama