Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

AI w biznesie i sektorze publicznym – Akademia Bialska zaprasza na studia podyplomowe (zaproszenie)

Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza studentów do skorzystania z oferty studiów podyplomowych na kierunku "AI w biznesie i sektorze publicznym".

Adresaci i atuty studiów
Studia podyplomowe „AI w biznesie i sektorze publicznym” łączą teorię i praktyczne zastosowanie metod sztucznej inteligencji w różnych sektorach i branżach. Program studiów szczególnie zalecany jest menedżerom, liderom zmian, specjalistom IT, pracownikom sektora publicznego, przedsiębiorcom, specjalistom HR, naukowcom oraz wszystkim zainteresowanym rozwijaniem kompetencji cyfrowych w obszarze sztucznej inteligencji. Kierunek studiów koncentruje się na przygotowaniu słuchacza do pełnienia kluczowych ról w integrowaniu sztucznej inteligencji z biznesem i administracją publiczną. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby słuchacze zdobyli wiedzę na temat technologicznych aspektów AI, jej wpływu społecznego i etycznego, a także nabyli umiejętności niezbędne do wykorzystania AI jako narzędzia wspierającego rozwój. Absolwenci nabędą wiedzę, umiejętnościami i kompetencje pozwalające na skuteczną pracę i innowacje w środowisku technologicznym.

Przesłanki i cele
Program nauczania obejmuje 188 godziny zajęć, które są podzielone na wykłady, laboratoria i warsztaty. Wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Słuchacze poznają zagadnienia takie jak: Machine Learning, blockchain, IoT, Big Data oraz prawne aspekty technologii AI. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i praktyków, którzy integrują najnowsze osiągnięcia i metodyki pracy z AI w kontekście realnych zastosowań w biznesie i administracji. Dodatkowo, studia kładą silny nacisk na zarządzanie transformacją cyfrową, strategie implementacji AI w sektorze publicznym oraz prognozowanie przyszłości pracy w erze AI. Elementem kończącym program jest projekt zaliczeniowy, w którym słuchacze projektują własne rozwiązania oparte o AI, co pozwala im praktycznie zastosować zdobytą wiedzę.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Sztucznej Inteligencji (AI) w biznesie i sektorze publicznym to osoba o głębokim zrozumieniu teoretycznych i praktycznych aspektów AI. Posiada wszechstronną wiedzę o najnowszych technologiach, takich jak Machine Learning, duże modele językowe oraz blockchain i IoT. Dzięki intensywnemu programowi obejmującemu zarówno wykłady teoretyczne, jak i intensywne warsztaty praktyczne, absolwent jest przygotowany do efektywnego zarządzania projektami transformacji cyfrowej oraz implementacji AI w różnych środowiskach – od firm prywatnych po instytucje publiczne.
Kompetencje zdobyte podczas studiów umożliwiają mu nie tylko projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań AI, ale także zrozumienie ich wpływu na społeczeństwo i ekonomię. Jest przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem danych i aspektami prawnymi nowych technologii. Ponadto, zdolność do krytycznego myślenia i adaptacji technologicznych innowacji pozwala mu pełnić kluczowe role w kształtowaniu przyszłości organizacji, do których dołączy.

Program:

Wprowadzenie do rewolucji AI
Machine Learning, Deep Learning, AI, GenAI – przegląd technologii i jej praktycznych zastosowań
Wprowadzenie do dużych modeli językowych (LLM) i generatywnej sztucznej inteligencji
AI a nowe technologie – blockchain, IoT, Metaverse
Zarządzanie transformacją cyfrową w organizacji – aspekty strategiczne, projektowe i zarządzanie zmianą
Big Data i znaczenie danych w transformacji cyfrowej
AI w sferze publicznej – strategie i wyzwania, bezpieczeństwo danych
AI Act oraz prawne aspekty AI i nowych technologii
AI i przyszłość pracy – prognozy i kompetencje dla ery AI
Prompt Engineering – teoria i praktyka
Warsztaty – zastosowanie narzędzi Gen AI w pracy i nauce
Metody warsztatowe w projektowaniu innowacji i rozwiązań opartych o AI
Obsługa AI poprzez API – integracja inżynierii promptów i programowania
Projektowanie rozwiązań No-Code
Tworzenie i wdrażanie agentów AI

Wykładowcy:

dr inż. Marek Ogryzek – wykładowca na UWM w Olsztynie oraz trener AI z bogatym doświadczeniem w dziedzinie technologii informacyjnych. Specjalizuje się w Systemach Informacji Przestrzennej, sztucznej inteligencji oraz w aplikacjach GIS. Zdobył doświadczenie międzynarodowe, wykładając m.in. we Włoszech, Litwie i Hiszpanii. Prowadził zaawansowane projekty B+R, skupiając się na predykcji danych i algorytmach optymalizacyjnych. Jako przedsiębiorca i doradca, wspiera rozwój technologiczny i kompetencje cyfrowe, przekazując swoją wiedzę poprzez szkolenia i konsultacje.
mgr Michał Gumkowski, EMBA – specjalista w dziedzinie transformacji cyfrowej i wdrażania narzędzi AI w organizacjach. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration i magisterium z Zarządzania z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego doświadczenie obejmuje ponad 8 lat pracy jako konsultant i trener, realizując projekty edukacyjne, marketingowe oraz automatyzację procesów dla MŚP. Jest założycielem i prezesem firmy Progression specjalizującej się w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.
mgr Małgorzata Janczarek – specjalistka z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i rozwoju organizacji. Posiada wykształcenie pedagogiczne oraz liczne certyfikaty, w tym Certified International Professional Training Manager®. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowań na rozwój cyfrowy, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw oraz wdrażaniu procesów automatyzacji i cyfryzacji. Zajmuje się także strategią zarządzania kapitałem ludzkim i procesami zarządzania wiedzą w organizacjach.
mgr Katarzyna Rosińska – prawniczka specjalizująca się w prawie nowych technologii. Aktualnie pracuje jako starsza wydawczyni w Wydawnictwie Naukowym PWN. Zajmuje się projektami dotyczącymi RODO, ochrony własności intelektualnej oraz dostosowania IT do standardów UE, w tym EU AI Act. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prawo nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego.
mgr Kacper Rzosiński – doświadczony konsultant i trener w dziedzinie UX i audytów dostępności cyfrowej. Posiada wykształcenie z zakresu projektowania graficznego i UX Design z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS. Od 2013 roku pracuje nad projektami w sektorach e-commerce, finansowym i edukacyjnym, wdrażając optymalizacje i nowe technologie. Współpracował m.in. z największą platformą e-commerce w Polsce. Specjalizuje się w mapowaniu procesów i strategiach marki.
mgr Kasper Stasiak – ekspert w projektowaniu rozwiązań AI dla biznesu i zintegrowaniu ich z procesami wewnętrznymi firm. Ukończył studia inżynierskie z informatyki oraz magisterskie z zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Jego doświadczenie obejmuje pracę jako scrum master, trener, oraz konsultant, realizując liczne szkolenia z metodyk Agile i certyfikacji Azure. Jest założycielem firmy opracowującej dedykowane rozwiązania AI w modelu SaaS.
Mikołaj Tajchman, BSc (Hons) – trener i konsultant ds. AI. Z wykształcenia filozof analityczny i absolwent London School of Economics, zawodowo zajmuje się zajmuje się praktycznymi zastosowaniami AI w biznesie, edukacji i branżach kreatywnych. Jest certyfikowanym programistą Python, i analitykiem danych. Ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnorodnych sektorach, od służby zdrowia po branżę wydawniczą. Przez wiele lat współpracował m.in. z Wydawnictwem Naukowym PWN, gdzie był odpowiedzialny za skuteczną realizację ponad 100 projektów wydawniczych.
Koordynator studiów – dr inż. Marta Chodyka (m.chodyka@dyd.akademiabialska.pl)

Organizacja studiów
Czas trwania – 2 semestry
Liczba godzin – 188 godzin wykładów i ćwiczeń
Ilość miejsc – 18
Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!
Rozpoczęcie zajęć – październik 2024 r.

Zasady rekrutacji
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce – zasady rekrutacji
Aplikuj online – Internetowa Rejestracja Kandydatów
Złóż wymagane dokumenty:
– formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
– dowód osobisty (do wglądu),
– odpis aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (do wglądu).

 

materiał: Akademia Bialska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama