Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Gmina Sosnówka realizuje projekt termomodernizacji ośrodka zdrowia

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynku ośrodka zdrowia w Sosnówce.

Gmina Sosnówka realizuje projekt „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sosnówce” – projekt nr FELU.04.01-IZ.00-0023/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii, Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Całkowita wartość projektu to 968 305,47 zł, w tym dofinansowanie 823 059,64 zł.
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 823 059,64 zł. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – budynku ośrodka zdrowia w Sosnówce.

Planuje się: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu pod strychem i nad piwnicą, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczej (c.o. i c.w.u) – demontaż istniejącego kotła węglowego, montaż aerotermalnej pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej. Wariant jest wykonalny technicznie. Wariant nie jest obarczony ryzykiem związanym ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

Projekt obejmuje wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku oraz przeszkolenie osób użytkujących budynek z obsługi urządzeń/systemów m.in. do ogrzewania (np. z obsługi zaworów termostatycznych), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Sosnówka. W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 27,3 kW, aerotermalna pompa ciepła o mocy o 30 kW oraz wykonany zostanie system monitorowania i zarządzania energią. Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachu budynku, a energia z niej pochodząca będzie w całości wykorzystywana na potrzeby budynku. Cel główny projektu jest spójny z celami Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii wskazanymi w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 2021-2027. Budynek jest zlokalizowany na terenie gminy wymienionej w Programie ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a) pirenu. Realizacja projektu przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2 w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu o więcej niż 30% w stosunku do roku przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz do zmniejszenia emisji pyłów PM10 oraz PM2,5. Projekt jest w pełni wykonalny, komplementarny w stosunku do poprzednich inicjatyw wnioskodawcy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Rezultaty projektu:
– 1 zmodernizowany energetycznie budynek.
– Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych po projekcie – 23,26 MWh/rok.
– Szacowana emisja gazów cieplarnianych po projekcie – 23,54 ton ekwiwalentu CO2/rok.

materiał: Gmina Sosnówka
opracowanie: Jan Kowalski

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama