Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

II sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 maja 2024
, godz. 11:00
Informujemy, że 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 11:00 w zespole dworsko parkowym w Grabanowie z siedzibą w Wilczynie 31 odbędzie się II posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska IX kadencji. Na radnych czekają sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas sesji powołane zostaną także komisje rady.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Biała Podlaska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15. Interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

materiał: Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Maciej Hawryluk przewodniczący Rady Gminy / Leszek Niedaleki
foto: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama