Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Województwo: Podział kompetencji Zarządu Województwa Lubelskiego w kadencji 2024-2029

Zarząd Województwa Lubelskiego w kadencji 2024-2029 dokonał podziału kompetencji oraz ustalił zakres zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Skarbnika i Sekretarza Województwa Lubelskiego.

– Kompetencje rozdzielone, ruszamy do pracy. Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom regionu za ogromne zaufanie, którym nas obdarzyli. Wyniki kwietniowych wyborów dowiodły, że nasza wizja rozwoju Lubelskiego jest właściwa i dlatego w tej kadencji, w przebudowanym składzie zarządu i z nową energią, chcemy kontynuować najlepsze dla województwa projekty – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Podział kompetencji oraz ustalenie zakresu zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Skarbnika i Sekretarza Województwa Lubelskiego wyglądają następująco:

1) Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Kancelarii Marszałka,
b) Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych:
– Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
– Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,
– Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
– Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,

Województwo: Podział kompetencji Zarządu Województwa Lubelskiego w kadencji 2024-2029

– Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
– Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli,
– Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
– Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy,
– Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie,
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu,
– Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej,
– Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej,
– Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
– Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
– Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu,
– Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie,
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,

c) Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych:
– Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
– Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – w zakresie działań związanych z wdrażaniem i realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
d) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
e) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Biura Odwołań Programów Regionalnych,
g) Biura Bezpieczeństwa oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii – z wyłączeniem zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości;

2) Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Piotr Breś sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych:
–  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
–  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,
–  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie,
– Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie,
–  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu,
–  Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii – w zakresie zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
b) Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
c) Departamentu Geodezji i Kartografii oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie;
3) Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Marek Wojciechowski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie,
b) Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
c) Biura Rzecznika Funduszy Europejskich;

4) Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Jarosław Kwasek sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki,
b) Departamentu Strategii i Rozwoju;

5) Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – dr hab. Marcin Szewczak sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Gospodarki oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych:
– Lubelskiego Centrum Konferencyjnego,
–  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – z wyłączeniem działań związanych z wdrażaniem i realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
b) Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych:
– Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
– Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej,
– Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie,
– Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
– Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu,
– Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. D. Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Wł. Szoc w Chełmie,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. St. Liebharta w Lublinie,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim,

– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,
– Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Wandy „Wacek” Wasilewskiej w Biłgoraju,
– Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie,
– Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
– Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym,
– Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
– Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”,
– Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
– Opery Lubelskiej,
– Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
– Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
– Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji);

6) Skarbnik Województwa Lubelskiego – Bożena Szydło sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Finansów,
b) Biura Certyfikacji i Księgowania Wydatków,
c) Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych;

7) Sekretarz Województwa Lubelskiego – Tadeusz Szymanek sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:
a) Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
b) Filii Urzędu: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Remigiusz Małecki Rzecznik prasowy KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama