Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: Piękny ten Babski Rynek. Są też koszty utrzymania

Jest nowe. Jest funkcjonalne. Zrewitalizowano kawałek śródmieścia. Jest wizytówką. Jednym słowem jedno z najbardziej obecnie rozpoznawalnych miejsc w Białej Podlaskiej. Ale też kosztuje. Roczne utrzymanie Babskiego Rynku to ponad 376 tys. zł. Miasto właśnie podpisało kolejną roczną umowę z Zakładem Gospodarki Lokalowej na świadczenie kompleksowych usług polegających na zarządzaniu i administrowaniu Targowiskiem Miejskim zwanym „Babski Rynek” położonym przy ulicach Przechodniej i Wąskiej w Białej Podlaskiej.

Zamawiający – czyli Miasto Biała Podlaska – na realizację zamówienia polegającego na zarządzaniu i administrowaniu „Babskim Rynkiem” zabezpieczyło w budżecie 2024 roku kwotę 404 tys. 493 zł brutto. Czekano na oferty. Wpłynęła jedna. Zadania podejmie się jedna z miejskich spółek – Zakład Gospodarki Lokalowej. ZGL koszt realizacji oszacował na kwotę 376 tys. 380 zł.

ZGL w podanej kwocie wziął na siebie utrzymania, naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii i ich skutków w obiektach znajdujących się na targowisku. W budynku usługowo -handlowym dostosowanym do funkcji targowych (578,1 m2), wraz ze stanowiskami targowymi (15 szt.) oraz zapleczem sanitarno-administracyjnym. Dbanie o charakterystyczne zadaszenie targowiska. Opiekę nad 42. stoiskami handlowo-rekreacyjnych.

Porządek na parkingu – 8 stanowisk (w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) oraz na placu handlowym wraz z przyległym zagospodarowaniem. Do tego obsługa i dbanie o stan kanalizacji deszczowej, oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji fotowoltaicznej o mocy 34,675 kW z urządzeniami. Nie zapomniani o powierzeniu nadzoru i porządku przy pielęgnacji drzew i krzewów znajdujących się na targowisku.

To bialski ZGL będzie odpowiedzialny w okresie zimy, do bieżącego usuwania śniegu i lodu z części handlowej targowiska oraz ręcznego odśnieżania zadaszenia zewnętrznych stanowisk, nie później niż do momentu rozpoczęcia pracy targowiska. Wykonawca zobowiązuje się ponadto niezwłocznie likwidować skutki gołoledzi oraz wywożenia zalegającego śniegu na miejsca wskazane przez Wydział Dróg Urzędu Miasta Biała Podlaska, nie później niż w ciągu 6 godzin od ustania opadów;

Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie targowiska zgodnie ze specyfikacją i wynikami przetargu spada na ZGL Biała Podlaska. ZGL będzie monitorował i nadzorował poprawne korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Organizowanie czasu pracy i funkcjonowania targowiska zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uchwale Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Biała Podlaska również w gestii ZGL. Do tego zapewnienie całodobowego dozoru nad nieruchomością; egzekwowania należnych opłat oraz występowania na drogę sądową przeciwko osobom uchylającym się od ponoszenia opłat.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst, zdjęcia i opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

3 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama