Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Konkurs internetowy „Niezwykłe Lubelskie” – zaprasza Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Świętujemy 550 lat Województwa Lubelskiego. Jubileusz jest okazją do sprawdzenia swojej wiedzy na temat historii i kultury Lubelszczyzny. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie internetowym pod hasłem „Niezwykłe Lubelskie”. Konkurs trwa od 8 do 30 kwietnia 2024 r.

Regulamin internetowego konkursu wiedzy pod hasłem Niezwykłe Lubelskie

1. Organizator konkursu

a. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
b. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora.

2. Cele konkursu

a. Popularyzacja wiedzy o historii Województwa Lubelskiego.
b. Włączenie się w obchody 550-lecia Województwa Lubelskiego.
c. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

3. Udział w konkursie

a. Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do mieszkańców Województwa Lubelskiego.
b. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
c. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.bialabp.edu.pl.
d. Każdy uczestnik wypełnia tylko jeden raz formularz konkursowy. W przypadku kilkukrotnego przesłania formularza przez tego samego uczestnika do oceny brane będzie tylko pierwsze wypełnienie.
e. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej oraz członkowie ich rodzin.
f. Udzielenie odpowiedzi oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, e-mail, adres, numer telefonu) jest równoznaczne ze zgłoszeniem do konkursu i akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika konkursu.
g. Organizatorzy nie odpowiadają za nieprawidłowe podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu uniemożliwiające powiadomienie go o przyznanej nagrodzie.

4. Tematyka konkursu

a. Tematem wiodącym konkursu jest wykazanie się wiedzą o historii i kulturze Województwa Lubelskiego. BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska tel. 83 342 06 16, 83 343 32 37 e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl www.bialabp.edu.pl

5. Forma konkursu

a. Formularz konkursowy zawiera 10 pytań zamkniętych. W każdym pytaniu należy wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź. Formularz umieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki: www.bialabp.edu.pl.
b. Autorem przesłanych odpowiedzi może być tylko jeden uczestnik.

6. Ocena wypełnionych formularzy konkursowych

a. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
b. Odpowiedzi przesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
c. Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy konkursowych drogą losową wyłonione zostaną osoby nagrodzone.

7. Nagrody

a. Nagrodzonych zostanie trzech uczestników konkursu, którzy otrzymają nagrody książkowe.

8. Terminarz konkursu

a. Konkurs trwa od 8 do 30 kwietnia 2024 r.
b. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 maja w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.
c. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

9. Postanowienia ogólne

a. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach telefonicznie lub mailem.
b. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Katarzyna Laskowska oraz Agnieszka Żarnowska, nr tel. 83 343 32 37 w. 28, e-mail: a.zarnowska@bialabp.edu.pl
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

10. Przetwarzanie danych osobowych

a. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
c. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@bialabp.edu.pl.
d. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
e. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub do czasu wycofania zgody.
f. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.
g. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Link konkursu :

https://forms.gle/eshZLLxuEuBqk3MTA

 

materiał: Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
tekst i zdjęcia: Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama