Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

IV Kongres „Intermodal in Poland 2024” w Janowie Podlaskim (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 12 czerwca 2024
, godz. 08:00
W dniach 12-14 czerwca w Janowie Podlaskim i Małaszewiczach odbędzie się kongres „Intermodal in Poland 2024”. Będzie to czwarta edycja największego wydarzenia branży intermodalnej w Polsce, która zgromadzi przedstawicieli firm transportowych, zarządców infrastruktury, operatorów terminali logistycznych, spedytorów, dostawców narzędzi IT i technologii dla branży logistycznych, administracji skarbowej i samorządowej. Redakcja Radio Biper objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Branża logistyczna i transport intermodalny mają duże znaczenie dla gospodarki Województwa Lubelskiego. Kongres w Janowie Podlaskim jest najważniejszą debatą na temat funkcjonowania hubu logistycznego Małaszewicze — Terespol. Podczas tego wydarzenia będziemy rozmawiać o wszystkich aktualnych i ważnych wyzwaniach z jakimi spotykamy się na rynku usług logistycznych oraz o perspektywach rozwoju w kolejnych latach. „Intermodal in Poland 2024” to ciekawe wystąpienia prelegentów, wybitnych ekspertów z branży transportu i logistyki, a także praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Program kongresu:

11 czerwca 2024 r.
19:00 Grill powitalny

12 czerwca 2024 r.
08:00 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:30 Otwarcie kongresu i powitanie gości
10:30 – 11:30 DEBATA OTWARCIA: Zielona rewolucja w transporcie: skutki zmian legislacyjnych a rozwój przewozów intermodalnych
Na czele Unii Europejskiej i państw członkowskich trwają prace legislacyjne nad pakietem „Ekologiczny transport towarowy” oraz inne regulacje prawne dotyczące dekarbonizacji transportu i przemysłu. Wzniesienie udziału transportu intermodalnego w przewoźnikach jest wskazane jako jedno z celów tej polityki geograficznej. Informacje o produktach, które są wprowadzane przez złącze, są połączone z urządzeniami końcowymi, które są dołączone do urządzenia transportu morskiego i intermodalnego. Chwalony jest wyjaśnieniem zmian, ale podkreśla, że ​​są narzędziami. Podczas debaty sprawdzimy, jakie skutki przyniosły ostateczne rozwiązania reformy rynku dla zastosowania intermodalnego i jakie mogą być skutki wprowadzone obecnie, a także które są potrzebne, aby dotrzeć do głównego transportu w Europie.
11:30 – 12:00 Prezentacja bloku METRANY, NEKTO
12:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:30 DEBATA: Korytarz Środkowy, rozwój współpracy gospodarczej Europy i Azji Centralnej
Intermodalny Korytarz Środkowy (Korytarz Środkowy) linky region Azji Centralnej z Azerbejdżanem, Gruzją, Turcją i Unią użytkownika od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę cieszy się coraz większe znaczenie ze strony firm logistycznych oraz ich klientów, jako alternatywa dla transkontynentalnych urządzeń przez Rosję. Unia Europejska oraz instytucje finansowe zdobywają dostęp do lat 10 miliardów euro na udrożnienie infrastruktury Middle Corridor. Duże nakłady inwestycyjne na infrastrukturę, która obejmuje również Chiny oraz władze tego regionu. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy szlak ten może być pod względem czasu tranzytu i opłacalnego alternatywnego wobec tradycyjnego transportu Korytarzem Północnym, jak również transportu morskiego z Chin do Europy. Z drugiej strony w ostatnich latach dodatkowa wymiana handlowa między Unią a krajami Azji Centralnej.
Jaka będzie rola Korytarza środkowego w latach? Jaki wpływ na jego funkcjonowanie ma polityka: Rosji, Chin, Turcji oraz Unii Europejskiej? Jakie są perspektywy współpracy gospodarczej z Kazachstanem, Uzbekistanem, Turkmenistanem i innymi krajami regionu? A jak te kraje patrzą na perspektywy współpracy z Polską i Unią Europejską?
14:30 – 15:00 Prezentacja bloku VTG, PETROSOFT
15:00 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:30 DEBATA: Rola prostych dróg w transformacji gospodarczej Europy
Transport samochodowy w Europie w latach przejdzie proces przeobrażeń związanych z polityką klimatyczną i dostępem do rynku pracy oraz cykli koniunkturalnych. Przewoźnicy w większym stopniu podlegają przewozom na pierwszej i ostatniej mili, a zastosowanie się ma rola długodystansowych przewozów drogowych. Równocześnie na dużych rynkach, które mają skutki wojny na Ukrainie i sankcji przeciw Rosji i Białorusi. Podczas debaty sprawdzamy nad kwestią wtyczki, jak usprawnienia drogowe z operatorami intermodalnymi? Jaki będzie wpływ na dyrektywie o e-mycie czy też dopuszczenie gigalinerów na zewnątrz? Jaką przyczyną jest wyłącznik-elektryczny w dekarbonizacji transportu?
16:30 – 17:00 Prezentacja bloku OLTIS, POZIOM
17:00 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 18:30 DEBATA: Polska i Europa wobec chińskich organizacji Pasa i Drogi
10-lecie ogłoszeń dotyczących Pasa i Drogi, które wzmocniły znaczenie tego kraju na arenie międzynarodowej i zintensyfikowały jego rozpowszechnianie z innymi krajami w tym również z Europą. Uruchomienie krytyczne Nowego Jedwabnego Szlaku było kluczowym impulsem dla rozwoju technologicznej w regionie Małaszewicz-Terespola, na którym skorzystało wiele polskich firm z sektora TSL. wpływ kryzysu geopolitycznego i działań państw takich jak Rosja, które są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw. Równocześnie są rozwiązania mające być konkurencją dla chińskiej inicjatywy BRI. Podczas debaty będziemy szukać odpowiedzi na pytania: Jaka będzie konsekwencja współpracy Europy z Chinami? Jak będzie rozwijał się hub logistyczny w Małaszewiczach-Terespolu i przewozach na Nowym Jedwabnym Szlaku? Czy transport intermodalny może być konkurencyjny pod względem przewozów oceanicznych? Jak działa praca polskich firm z chińskimi przedsiębiorstwami?
18:30 – 19:00 Prezentacja bloku ADAMPOL, Morska Agencja Gdynia
20:30 wyróżnienie kolacja

13 czerwca 2024 r.
09:00 – 10:00 DEBATA: Znaczenie Korytarza Północ-Południe dla logistyki Europy Środkowo-Wschodniej
Rynek usług transportowych i logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwijający się, i powodujący kryzys geopolityczny oraz koniunkturalne. Rośnie znaczenie portów na Morze Adriatyckie dla gospodarek regionu. Nowe możliwości dla transportu intermodalnego dostępne wraz z uruchomieniem Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Równocześnie Węgry i Rumunia budują swoją pozycję jako nowe regionalne centrum logistyczne. Jaką przyczyną jest rozwój usług logistycznych w dystrybucji Polskiej? Czy nasz kraj pozostaje regionalnym hubem logistycznym? Jakie znaczenie ma zasięg korytarzy transportowych na północ osi — południe? Jak dostępny rynek z krajami Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu? To pytania, które będziemy szukać odpowiedzi podczas debaty na Kongresie Intermodal w Polsce.
10:00 – 10:30 Prezentacja bloku
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 DEBATA: Transport morski u progu przemian strukturalnych
Branża morska żeglugi kontenerowej w ostatnich kilku latach trwających przez okres burzliwych zmian koniunkturalnych wywołujących wahaniami końcowymi i cen. Następne lata przynoszą dodatkowe zmiany z wprowadzenia opłat za emisje gazów cieplarnianych, wynikające z zastosowania aliansów podstawowych kontenerowych, koniecznością rozwoju zeroemisyjnych technologii napędów urządzeń, lub też nadzorującego kontrolę środowiska w portach morskich. Podczas debaty o transporcie morskim na intermodalnym w Polsce: odpowiedź na pytania: Jak będzie kształtować rynek żeglugi kontenerowej w Europie i na Świecie? Czy tendencja do konsolidacji gospodarki pozostanie utrzymana? Jak w prostych dostawach płyną zmiany w mapach oceanicznych? Jaka będzie rola żeglugi promowej w rejonie Bałtyku i Morza zaginionego?
12:00 – 12:30 Prezentacja bloku
12:30 – 13:30 DEBATA PODSUMOWUJĄCA: Transport intermodalny wobec zmian w zabezpieczeniach globalnych dostaw
W ostatnich latach skutków działania TSL wpływ niespodziewany, taki jak pandemia, wojna w Ukrainie kryzysu energetycznego w Europie. Firmy logistyczne musiały dostosować się do wahań koniunktury oraz szybko zareagować na zmiany dostaw i nowych zadań logistyki w związku z potrzebami wojskowymi. Rysują się także zmiany na mapie produkcji przemysłowej, które mają wpływ na sektor TSL. Podczas debaty poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy powrotu koniunktury w branży? Jak szczegółowe bezpieczeństwo dostaw? Jak uruchomić biznes z regulatorami rynku i administracją, która została uruchomiona w ramach nowych systemów bezpieczeństwa i zmian koniunkturalnych?
13:30 – 14:40 Obiad
15:00 – 18:30 Wizyta studyjna
Wizyta studyjna na Terminalu ADAMOPOL w Małaszewiczach przygotowujących jest we współpracy z Grupą VTG, która zaprezentuje wagony T3000 z R2L, T3000e zR2L, 80′ z Multi Use. Grupa VTG dodatkowo taboru zaprezentuje także swoje sztandarowe rozwiązania dla transportów koleją produktów z kontrolowaną temperaturą (SWS Powerbox), systemu Railroad Link (R2L), dostarczanego do przewozów naczep nieintermodalnych oraz pojazdów samochodowych. Dostępni na miejscu udostępnienia dodatkowych informacji na temat prezentowanych wagonów i systemów. Partnerem wizyty studyjnej jest CL EUROPORT (Grupa METRANS)
20:00 Kolacja

14 czerwca 2024 r.
08:00 – 12:00 Pożegnanie, wymeldowanie i powrót

Lista prelegentów i szczegóły kongresu:
https://intermodalinpoland.eu/kongres-intermodal-in-poland/prelegenci-2024/

materiał: INTERMODAL NEWS Spółka z o. o.
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama