Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Biała Podlaska: III Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych.

W dniach 18-20 marca 2024 r. w auli Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II odbyła się III Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. Zorganizowana była przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, Akademię Bialską im. Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Partnerem głównym wydarzenia była spółka Vivenge.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. 

– Kiedy zastanawialiśmy się z Adamem Abramowiczem czy tę trzecią konferencję organizować, powiedział: mam szereg głosów od różnych ludzi w Polsce, którzy mówią: wasza konferencja jest często lepsza i bardziej rzeczowa, niż te prestiżowe odbywające się w całej Polsce. W związku z tym czekamy na następną. I tym oczekiwaniom staramy się sprostać, chcemy je zrealizować. Bardzo cieszymy się, że wśród nas są również studenci, którzy będą słuchali, będą się uczyli i nabierali takiej wiedzy i doświadczenia, które im się przyda w życiu – powiedział Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, otwierając konferencję i witając współorganizatorów oraz uczestników.

Pomysł rozpoczęcia tej konferencji, kiedy się narodził w naszej rozmowie z panem rektorem, to pomyśleliśmy: są duże ośrodki akademickie, są duże miasta, tam się cały czas coś dzieje, ludzie przyjeżdżają, dyskutują, mają okazję wymieniać się poglądami; studenci mogą słuchać najwybitniejszych profesorów, czy znawców gospodarki. Dlaczegóż by nie przenieść tego do mniejszych ośrodków, czyli do Białej Podlaskiej? Zaryzykowaliśmy i pierwszą konferencję zorganizowaliśmy. Okazało się, że rzeczywiście odniosło to wielki skutek – stwierdził Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W programie konferencji “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość” znalazły się wydarzenia:
18.03.2024 (poniedziałek)
10.00 – 17.00 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
10:45 – 11.45 Panel I
Uczelnie zawodowe jako filar lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Moderator: dr Jarosław Gowin – Radca Rzecznika MŚP
Dariusz Wieczorek – Minister Nauki
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II prof. Małgorzata Kołpa – Rektor Akademii Tarnowskiej dr Grzegorz Koc – Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie
prof. Dariusz Surowik – Rektor Akademii Łomżyńskiej
11:45 – 11:55
11:55 – 12:05
Biznes i Nauka.
1) Co łączy biznes i naukę?
2) Korzyści dla polskiej gospodarki wynikające z współpracy biznesu i nauki.
3) Jak powinna wyglądać współpraca biznesu z nauką.
Wystąpienie:
dr n. pr. Marek Woch Zastępca Rzecznika MŚP
Wystąpienie
Wpływ współpracy z Instytutem Elektroniki i Informatyki Politechniki Warszawskiej,
Instytutem Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej oraz
Wydziałem Nauk Stosowanych Collegium Mazovia na międzynarodowy rozwój VIVENGE.
Katarzyna Rudnicka – Prezes Vivenge
12:05 – 12.50 Panel II
Współpraca uczelni zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
1) Jak budować równowagę wiedzy teoretycznej i praktycznej w programach kształcenia na uczelniach zawodowych?
2) Jakie uprawnienia zawodowe powinien otrzymywać absolwent uczelni zawodowej?
3) Jaki powinien być udział przyszłych pracodawców (przedsiębiorstw i instytucji) w dualnym kształceniu prowadzonym przez uczelnie zawodowe?
Wystąpienie:
Ireneusz Jabłoński – Centrum im. Adama Smitha
Moderator: dr Jarosław Gowin – Radca Rzecznika MŚP
dr Marta Chodyka – Dziekan WNT AB
Adam Chodziński – Zastępca Kanclerza Akademia Bialska im. Jana Pawła II
dr Ewelina Niźnikowska – Prorektor ds. kształcenia Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Ireneusz Jabłoński – ekspert Centrum im. Adama Smitha
Marian Owerko – Przedsiębiorca
12.50– 13.05 Przerwa na kawę
13.05 – 13.35 Wykład.
Skarga kasacyjna a skarga nadzwyczajna podobieństwa i różnice dr hab. Joanna Lemańska – Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
13.35 – 14.05 Praktyki ZUS niezgodne z Konstytucją Biznesu
1) ZUS obniża deklarowane przez przedsiębiorców podstaw wymiaru składek.
2) ZUS nie informuje przedsiębiorców o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego po ustaniu zasiłku macierzyńskiego.
3) ZUS zmienia umowy zlecenia zawarte pomiędzy członkami rodziny we współpracę i żąda zwrotu świadczeń.
4) ZUS rozlicza konta przedsiębiorców bez podstawy prawnej, a następnie uznaje, iż wskutek zaniechania przedsiębiorcy, tj. nieopłacenia składki chorobowej w terminie, nie należy mu się zasiłek chorobowy.
5) ZUS uznaje większościowych wspólników spółek z o.o. za jedynego wspólnika sp. z o.o.
r. pr. Agnieszka Majewska – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Gdańsku
14.05 – 15.05 Przerwa na obiad
15.05 – 15.10
15:10 -15:30
15:30 – 16:15
Panel III
Zwolnienia lekarskie od 1 dnia płacone przez ZUS.
1) koszty związane z wprowadzeniem zwolnienia lekarskiego od 1 dnia płaconego przez ZUS
2) korzyści dla MŚP związane z wprowadzeniem zwolnienia lekarskiego od 1 dnia płaconego przez ZUS
3) przykłady z innych krajów, które możemy zaimplementować u nas
4) konkretne rozwiązania prawne dla MŚP
Wystąpienie:
dr Marcin Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie
Kto płaci za zwolnienia lekarskie pracowników w krajach Unii Europejskiej.
Wystąpienie:
dr n. pr. Marek Woch Zastępca Rzecznika MŚP
Panel dyskusyjny:
Moderator: Radosław Pogoda
Konrad Banecki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego
dr n. pr. Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Michał Łęczyński – Branża Beauty
dr hab. Paweł Kossecki – Prezes zarządu Kossecki Tax Planning
16:15 – 16:20 Czy system ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce służy dobrze gospodarce.
Wystąpienie:
dr Marcin Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie
16:20 – 17:00
Prezentacja. Jakim procentem średniej płacy jest płaca minimalna w danym kraju unijnym.
Hydepark
Moderator: Oliver Pochwat redaktor TVMN
Piotr Szumlewicz – Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa
Łukasz Warzecha – dziennikarz DoRzeczy
17:15 Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
20:00 – 20:15
20:15 – 20:25
20:25 – 00:00
Prezentacja. Poradnia Przedsiębiorcy -zbiorowa mądrość doświadczonych
biznesmenów szansą dla młodych przedsiębiorców.
Wiesław Wójcik – Poradnia Przedsiębiorcy
Wystąpienie:
Sytuacja piw regionalnych na trudnym i szybko zmieniającym się rynku.
Andrzej Olkowski – Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich
Wieczorne spotkanie.
Data/godzina Program
19.03.2024 (wtorek)
10:40 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:15
Wykład
Nowa Polityka Gospodarcza – Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Początek nowej kadencji Sejmu to okazja do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP.
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Wykład
Czy przywrócić ryczałtową składkę zdrowotną z możliwością odliczenia od podatku.
prof. dr hab. Adam Mariański – Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego
Zrozumieć rynek – program „na żywo”
Panel I
Moderator: Adam Sojka – dziennikarz Zrozumieć Rynek
Paneliści:
Jan Sarnowski – Dyrektor Wykonawczy Centrum Studiów Fiskalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były Wiceminister Finansów
prof. dr hab. Adam Mariański – Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego r. pr. Nikodem Multan – wspólnik w ECOVIS Legal Poland
dr hab. Paweł Kossecki – Prezes zarządu Kossecki Tax Planning
12:15 – 13:00 Panel II
Zastosowanie zasad Konstytucji Biznesu w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych – studium przypadków z udziałem Rzecznika MŚP
1) Praktyczne aspekty działania Rzecznika MŚP jako gwaranta realizacji zasad prawa przedsiębiorców w praktyce działalności organów administracji,
2) Sankcje administracyjne niepieniężne na przykładach spraw z zakresu:
– cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
– cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów, za brak wpłaty depozytu,
– odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego z powodu nałożenia na przedsiębiorcę trzech kar pieniężnych,
– obowiązku rozbiórki magazynu paliw,
– odmowa rejestracji nowego pojazdu,
3) Administracyjne kary pieniężne na przykładach spraw w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorców:
– kary za prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów
niezgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
– kary za niezłożenie sprawozdania określonego w art. 9nb ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– opłaty za korzystanie ze środowiska nałożonej za pozbycie się odpadów,
– kar pieniężnych za naruszenia przepisów o systemie monitorowania drogowego i
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. SENT),
– kary administracyjnych za nieprzedłożenie dokumentacji nakładane na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Moderator: dr Izabela Hasińska – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Poznaniu.
Paneliści:
r. pr. Jerzy Stelmaszuk – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Białymstoku
dr Marcin Chmielowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Rzecznika MŚP w Krakowie
r. pr. K. Kazulo – Borkowska – Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego
Rzecznika MŚP
prof. Mirosław Pawełczyk – Kancelaria Pawełczyk
13.00 – 13.30 Wykład:
Działania Rzecznika MŚP na rzecz ochrony praw przedsiębiorców a praktyka instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
1. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych i jego gwarancyjny charakter.
2. Praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych na krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
3. Rozbieżności w orzecznictwie i wniosek Rzecznika MŚP o podjęcie uchwały przez poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.
4. Wpływ uchwały z dnia 24 maja 2021 r., I FPS 1/21 na orzecznictwo sądów administracyjnych.
r.pr. K. Kazulo – Borkowska – Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego, Biuro Rzecznika MŚP
13:30 – 14.30 Przerwa na obiad
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00
Rozmowa: Rola transportu lotniczego dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie.
Moderator:
dr hab. Zbigniew Girzyński – Profesor UMK
Andrzej Gniadkowski – Kierownik Działu Strategii i Rozwoju
– Tomasz Banasik – Przedsiębiorca
Debata. Co dalej z CPK?
Moderator: Adam Sojka – dziennikarz Zrozumieć Rynek
Paweł Zariczny – Dyrektor CTBO PG
Maciej Wysocki – Rail Project Management
– dr hab. Robert Tomanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
16:00 – 17:00
17:00 – 17:45
Granica interwencji państw w ochronę rynku wewnętrznego na przykładzie Chin i Ukrainy.
Moderator: Artur Szczepek – Dyrektor Gabinetu Rzecznika MŚP
r. pr. Jacek Kołodziejczyk – Prams from Poland
Marcin Zieliński – Prezes Zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju
Tadeusz Gajownik – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników
Jacek Piechota – Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Karol Skupień – Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
Hyde Park
Moderator: Oliver Pochwat dziennikarz TVMN
Dyskutanci:
Łukasz Warzecha – dziennikarz DoRzeczy
Marek Tatała – Prezes Zarządu Fundacji Wolności Gospodarczej
17:45 Wyjazd do Janowa Podlaskiego – Hotel Zamek Janów Podlaski
19:30 – 01:00 Uroczysta Gala + koncert.
Data/godzina Program
20.03.2024 (środa)
11:00 Zwiedzanie kompleksu: Zamek Janów Podlaski.

Uczelnie zawodowe mają inną misję, niż uczelnie akademickie, ale misję nie mniej ważną. To jest misja kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jest to misja innowacji, misja kulturotwórcza, tworzenia elity w środowisku regionalnym – podsumował Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dr Jarosław Gowin, prowadzący panel Uczelnie zawodowe jako filar lokalnego rozwoju gospodarczego i społecznego.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
opracowanie: Jan Kowalski

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama