Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Jednostki OSP z powiatu bialskiego z dofinansowaniem „Lubelskie wspiera OSP”

5 marca Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. Pieniądze trafią do 1.211 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Wśród beneficjentów programu znalazło się 78 jednostek OSP z terenu powiatu bialskiego.

Skąd pomysł?

Samorząd Województwa Lubelskiego stoi na stanowisku, że nie ma bezpieczeństwa bez ochotniczych straży pożarnych. Odgrywają one kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego lokalnych społeczności, a przez to także regionu i całego kraju, realizując zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Przed służbami ratowniczymi, w tym przed ochotniczymi strażami pożarnymi, będącymi często „na pierwszej linii frontu”, stawiane są coraz większe wyzwania. Rosną też wobec nich społeczne oczekiwania.

Będąc świadomym tego faktu, Samorząd Województwa Lubelskiego zdaje sobie sprawę również z tego, że strażacy do skutecznego działania ratowniczego potrzebują przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia. Potrzeby te w ostatnich latach były przedmiotem dofinansowania zarówno z budżetu Państwa, Województwa Lubelskiego, jak i funduszy unijnych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Do jednostek OSP Samorząd Województwa Lubelskiego skierował ostatnio także blisko 107,5 mln zł z funduszy unijnych (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027), których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Po strategicznym projekcie Województwa Lubelskiego dofinansowanym z Funduszy Europejskich wyszliśmy z kolejną inicjatywą skierowaną do ochotniczych straży pożarnych. OSP z województwa lubelskiego będą mogły wykorzystać środki na doposażenie osobiste i zakup sprzętu. Ta grupa zawodowa cieszy się dużym zaufaniem społecznym i jest gwarantem sprawnego systemu bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego ten projekt skierowany jest właśnie do strażaków ochotników – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Premierowa edycja konkursu otwartego

Samorząd Województwa Lubelskiego zainicjował po raz pierwszy na taką skalę otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu i wyasygnował na jego realizację środki w wysokości 12 mln zł.

• Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.
• Zadanie publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
• Jeden oferent mógł uzyskać w konkursie dotację w wysokości maks. 10 tys. zł.

Spotkania informacyjne w powiatach

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie z terenu województwa lubelskiego spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Odbywały się one na początku roku 2024.

Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego, procedur przyznawania dotacji oraz zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. W podobnym trybie odbywać się będzie podpisywanie umów – w poszczególnych powiatach, gdzie będziemy zapraszać naszych beneficjentów. Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane 13 marca 2024 r. w Kraśniku.

Przebieg konkursu

Konkursowe oferty można było składać do 26 stycznia 2024 r. Łącznie wpłynęło 1369 ofert, jednak do oceny merytorycznej zostały skierowane 1252 oferty. Minimalną liczbę 40 punktów w ocenie merytorycznej przyznano 1211 ofertom. Tym samym zdobyły one rekomendację komisji do dofinansowania.
Zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.

Na terenie powiatu bialskiego dofinansowanie otrzymało 78 jednostek OSP. Przyznane kwoty mieszczą się w zakresie 4.750-10.000 zł, przy czym zdecydowana większość jednostek otrzymała kwotę 10.000 zł.

Szczegółowa lista dofinansowanych jednostek:
Lista wniosków OSP rekomendowanych

 

materiał, tekst: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
zdjęcie: Radio Biper
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama